Krylov Vladimír

Doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D., (*1976) vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze a vývojovou biologii na PřF UK v Praze, kde přednáší a pracuje jako proděkan pro vědu a výzkum. Na žábách rodu Xenopus (drápatky) studuje kmenové buňky v souvislostis regenerací, genetiku, cytogenetiku a chromozomální evoluci.

Počet článků: 4

Proč nemáme šest prstůuzamčeno

6. 3. 2023  |  Vesmír 102, 145, 2023/3
Vznik a vývoj končetiny u obratlovců je fascinující proces. Nebojím se označit jej za vysloveně tajemný. Ne snad proto, že bychom neměli ani...
 

Determinace, nebo regulace aneb Jak vytvořit tělouzamčeno

2. 2. 2015  |  Vesmír 94, 110, 2015/2
Embryonální vývoj živočichů je fascinující proces, jehož studium přináší více otázek než odpovědí. Jak z oplozeného vajíčka vznikne člověk, moucha...
 

Klonovaní pomocníci

5. 8. 2000  |  Vesmír 79, 446, 2000/8
O protilátkách se mluví jako o účinných „bojovnících“ proti různým bakteriálním či parazitickým nákazám. Tito „bojovníci“ jsou však schopni...
 

Genetika esenciální hypertenze

5. 9. 1995  |  Vesmír 74, 485, 1995/9
Statistické údaje Světové zdravotnické organizace řadí Českou republiku na jedno z předních míst v úmrtnosti na choroby srdce a cév, muži byli na...