Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Karpenko Vladimír

Prof. RNDr. Vladimír Karpenko, CSc., (*1942) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Zabývá se biofyzikální chemií a dějinami chemie. Během své kariéry napsal kolem stovky původních publikací z obou oborů, a jedenáct knih. Obsáhlá monografie Alchymie a – Rudolf II., na níž se v týmu podílel autorsky i redakčně, vyšla také v anglické mutaci.

Počet článků: 21

Uléčen k smrtiuzamčeno

8. 7. 2024  |  Vesmír 103, 454, 2024/7
V roce 2010 exhumoval česko-dánský tým vědců ostatky dánského astronoma, astrologa a alchymisty Tycha Braha (1546–1601) uložené v pražském Týnském...
 

Tajemství Edwarda Kellyho

3. 10. 2022  |  Vesmír 101, 638, 2022/10
Alchymista Edward Kelly byl jednou z nejsložitějších postav evropské renesance. Jeho život zůstává dodnes v zásadě neprozkoumaný. Vše, co o něm...
 

Procházka tajemnou zahradouuzamčeno

4. 5. 2020  |  Vesmír 99, 304, 2020/5
Samotný titul knihy zdánlivě naznačuje téměř beletristický žánr, ale jen do chvíle, dokud nepřečteme i podtitul. Skoro jako by to bylo ve stylu...
 

Mylné objevy chemických prvkůuzamčeno

8. 7. 2019  |  Vesmír 98, 466, 2019/7
Jak vyplývá ze zachovaných dokladů, před 150 lety, 17. února 1869, vytvořil Dimitrij Ivanovič Mendělejev (1834–1907) první verzi své periodické...
 

Alchymie – nauka vytrvalýchuzamčeno

16. 7. 2018  |  Vesmír 97, 472, 2018/7
Skutečnost, že alchymie přežila skoro dvě tisíciletí až do doby překvapivě nedávné, je dodnes předmětem studií. Její pozoruhodnou životnost...
 

Zapomenuté výročí 1784

11. 9. 2014  |  Vesmír 93, 486, 2014/9
Konstatování je to zcela neobjevné – drtivou většinu kalendářních dat pokládaných v některé době za významná si nepamatujeme. Nanejvýš nám utkví...
 

Vytrvalciuzamčeno

7. 3. 2013  |  Vesmír 92, 166, 2013/3
Naše doba spěchá a s ní i věda. S nadsázkou lze občas říci, že křivka na monitoru ještě nedojde do konce, a v elektronické podobě už se rodí...
 

Jak to bylo s Lazarem Erckerem?

10. 3. 2011  |  Vesmír 90, 170, 2011/3
Problém se týká skupiny redoxních reakcí, totiž vylučování kovů z jejich roztoků na kovových površích, a to na základě rozdílných elektrochemických...
 

Alchymista Robert Boyle

7. 8. 2008  |  Vesmír 87, 551, 2008/8
Ani synovi, ani bratrovi… ani falešnému příteli, ani [nevěřícímu] důvěrníkovi tajemství se nemají odhalit tyto knihy, jež jsem sepsal pro lásku...
 

Alchymie a studená fúze

14. 2. 2008  |  Vesmír 87, 129, 2008/2
Když byly ve 20. století objeveny jaderné reakce, ožila i debata na téma, zda tuto techniku nepoužívali alchymisté k transmutaci kovů. Záhy se...
 

Putování světem nepodložených spekulací

11. 10. 2007  |  Vesmír 86, 667, 2007/10
Co ještě lze za alchymii považovat a co už ne? Alchymie měla směry zaměřující se na alchymistovo duchovní zrání a směry usilující o zušlechtění...
 

Černý čaj

14. 6. 2007  |  Vesmír 86, 350, 2007/6
Zkoumat vliv různých potravin na lidský organizmus je složité již proto, že potravinu přijímáme obvykle spolu s dalšími. Kromě toho ji připravujeme...
 

Elektrochemie ve starověku

12. 10. 2006  |  Vesmír 85, 584, 2006/10
Ti, kdo používali postupy, jež popíšeme, neměli sebemenší tušení o jejich podstatě. Jde o oxidačně-redukční reakce, při kterých se kationty jednoho...
 

Marie Meurdrac: chemie pro dámy

10. 5. 2004  |  Vesmír 83, 288, 2004/5
Ženy se v dějinách vědy objevují již od starověku, jak to dokládá kamenný reliéf sumerské kněžky-lékařky datovaný zhruba do 4. tisíciletí př. n. l....
 

Nesmrtelnost a chemie

5. 12. 2001  |  Vesmír 80, 701, 2001/12
Podle indonéského mýtu bylo nebe na počátku světa tak nízko nad zemí, že Stvořitel spouštěl lidem své dary na provaze. Stalo se, že jednoho dne...
 

Kdo vlastně objevil kyslík?

5. 6. 1997  |  Vesmír 76, 316, 1997/6
Objevy chemických prvků ve vzdálenější minulosti byly dokumentovány mnohem méně jednoznačným způsobem, než je tomu dnes. Kdy je možné nějakému...
 

Biologické zbraně

5. 4. 1997  |  Vesmír 76, 207, 1997/4
Kathleen C. Baileyová, někdejší vysoká úřednice U.S. Arms Control and Disarmament Agency, je pevně přesvědčena, že arzenál biologických zbraní si...
 

Bude se z vědy ztrácet poctivost?

5. 12. 1996  |  Vesmír 75, 687, 1996/12
Proslulý anglický matematik Charles Babbage (1792 -1871) není známý jen konstrukcí počítacího stroje, ale také svými úvahami o etice vědy. Jeho...
 

D. Ž. Bor: Napříč říší královského umění,

5. 10. 1996  |  Vesmír 75, 572, 1996/10
Pokud bychom hledali moto této knihy, našli bychom ho ve XXI. kapitole věnované transmutaci kovů. Autor zde píše, že „každý má právo vystavovat se...
 

Tajemství transmutace

5. 9. 1995  |  Vesmír 74, 526, 1995/9
Tak si zaveršoval v “Knize dokonalého umění chymického″ nejvýznamnější český alchymista pan Bavor mladší Rodovský z Hustiřan (? 1526 – ? 1600)....
 
Strana: [1]  [2]