Aktuální číslo:

2018/3

Téma měsíce:

Vznik života

Alchymie a studená fúze

Co prozradily medaile ze 17. století
 |  14. 2. 2008
 |  Vesmír 87, 129, 2008/2

Když byly ve 20. století objeveny jaderné reakce, ožila i debata na téma, zda tuto techniku nepoužívali alchymisté k transmutaci kovů. Záhy se ukázalo, že energetická bilance těchto procesů je příliš vysoká, což neodpovídá technickým možnostem alchymického laboratoria. Nové argumenty ve prospěch možnosti alchymické transmutace se vynořily začátkem devadesátých let, kdy se začaly objevovat práce o studené fúzi.

Vzorků drahého kovu vyrobeného domnělou alchymickou transmutací se bohužel zachovalo jen málo, zůstaly ale příležitostné ražby medailí především ze 17. století, které měly zázračný experiment připomínat. Odehrával se mnohdy před svědky, často šlechtici, ne-li panovníky. Kromě zmíněných medailí lze občas najít i částečný popis experimentu (výchozí kov, popř. hrubou kvantifikaci), samozřejmě bez bližší zmínky o použitém kameni mudrců (jeho přidání se jen konstatuje).

Když jsem se takovými ražbami zabýval, 1) obrátil se na mne dr. H. BottollierCurtet, který se rozhodl zkoumat jejich izotopové složení a zjistit, zda je drahý kov přírodního původu, nebo zda byl vyroben jadernou reakcí. Stříbro má dva stabilní izotopy, jejichž zastoupení v přírodním kovu je stálé (atomová %): 51,839 pro 107Ag a 48,161 pro 109Ag. Odchylka od tohoto složení by naznačovala, že stříbro nebylo přírodního původu. 2)

H. BottollierCurtet vybral šest ražeb z údajného alchymického stříbra (čtyři z období 1679 až asi 1705, dvě nejsou datované). Jako standard posloužily francouzské příležitostné mince (padesátifrank „Hercules“ z r. 1974 a stofrank „Marie Curie“ z r. 1984). Již úvodní analýza pomocí fluorescence paprsků X potvrdila čistotu stříbra moderních mincí a zároveň prokázala přítomnost různých příměsí v alchymických ražbách. Nejčastějším kontaminantem byla malá množství mědi, jen u jedné medaile, bohužel nedatované, byl zjištěn poměrně vysoký obsah síry a rtuti.

Také v údajné transmutaci se podle některých popisů vycházelo ze rtuti a k reakční směsi bývala přidávána síra, jak to odpovídalo představám merkurosulfurové teorie. Podle ní měly být kovy tvořeny jakousi rtutí a sírou, které ovšem neměly být totožné s přírodními látkami téhož jména.

H. BottollierCurtet a jeho kolegové 3) určili zastoupení izotopů stříbra přístrojem TOFSIMS. 4) Uvádějí, že chyba jejich měření nepřesáhla ve zkoumaných vzorcích jedno procento. U soudobých mincí odpovídalo izotopové složení jednoznačně přírodnímu kovu, ovšem stejně tomu bylo u alchymických ražeb. Je však pravda, že dvě (ze šesti) pocházely od německého alchymisty Christiana Wilhelma barona Krohnemanna, jenž byl r. 1686 popraven poté, co byl odhalen jako podvodník. U soudu byl obviněn, že stříbro ukradl. Na druhé straně měl prý provést úspěšnou transmutaci před svědky.

Během zkoumání starých alchymických pramenů jsem nenašel žádnou zmínku, která by jen trochu naznačovala možnost, že při domnělé transmutaci šlo o jinou než chemickou reakci, popřípadě o metalurgický proces. Údajná proměna tedy musela být více či méně zdařilým trikem. 5) Naproti tomu H. BottollierCurtet dosud nevylučuje, že alchymisté mohli používat studenou fúzi. Jeho experimenty konečně objasnily, co alchymisté mohli a co ne, byť jen na omezeném počtu vzorků. Jeho publikaci renomované časopisy odmítly s odůvodněním, že není třeba psát o takové samozřejmosti, jako jsou omezené technické možnosti a znalosti alchymistů. Zatím ale nikdo neprokázal moderními metodami, že údajný alchymický drahý kov vyrobený transmutací obecného je ve skutečnosti přírodní.

Poznámky

1) V. Karpenko: Alchemistische Münzen und Medaillen, Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums, Nürnberg 2001, s. 49–72.
2) Tento přístup nelze použít u zlata, které má jen jeden stabilní izotop.
3) H. Bottollier-Curtet, O. Köberl, R. Combarieu, J.-P. Biberian: Search for Isotopic Anomalies in Alchemical Silver Coins from the Germanischen National Museum in Nuremberg, J. Condensed Matter Nuclear Science 1, 2007.
4) Time Of Flight Secondary Ion Mass Spectrometer.
5) V. Karpenko: The Chemistry and Metallurgy of Transmutation, Ambix 39, 47, 1992.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Chemie
RUBRIKA: Glosy

O autorovi

Vladimír Karpenko

Prof. RNDr. Vladimír Karpenko, CSc., (*1942) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Na této fakultě se zabývá biofyzikální chemií a dějinami chemie. Je autorem knih Alchymie – dcera omylu (1988), Tajemství magických čtverců (1997), Alchymie. Nauka mezi snem a skutečností (2007), Alchymie. Svět pohádek a legend (2008), „Biofysikální chemie“ (spolu s M. Kodíčkem, 3. vydání 2013). Autorsky i redakčně se podílel na obsáhlé monografii Ivo Purš, Vladimír Karpenko (ed.): Alchymie a Rudolf II. (Hledání tajemství přírody ve střední Evropě v 16. a 17. století), která by měla v brzké době vyjít také v anglické mutaci.

Doporučujeme

Dospělým lidem nové neurony nepřibývají

Dospělým lidem nové neurony nepřibývají audio

Jaroslav Petr  |  19. 3. 2018
Nový objev, uveřejněný v aktuálním vydání časopisu Nature, boří naše dosavadní představy o tom, jak lidský mozek uchovává informace. Zároveň snad...
Lávová pole na Islandu

Lávová pole na Islandu

Jan Vítek  |  8. 3. 2018
Při utváření Islandu se sešlo několik důležitých faktorů. Nejpodstatnější z nich dobře vystihuje sloganem „země ohně a ledu“. Poukazuje na zdejší...
Trpký osud objevitele petroleje

Trpký osud objevitele petroleje

Marek Janáč  |  8. 3. 2018
Před 90 lety (vybíráme z vesmírného archivu): 1928: Právě minulo sedmdesát pět let od doby, kdy jistý mlékař v Boryslavi, jménem Schreiner,...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné