Vesmír: 2007/10

datum vydání: 11. 10. 2007

Úvodník

Věda a díry do světa

Popularizátor vědy stojí dnes a denně před nelehkým úkolem vybrat ze záplavy objevů to správné téma pro článek. O čem napsat? Co by se měla...

Hlavní články

O zajatcích, vězních a empatii

O čem přemýšlejí vězňové Nuže, úloha zvaná „vězňovo dilema“ je úloha matematická a k výsledku se propracovává přes exaktní lineární a bilineární...

Pan Nadar by měl radost

„Nadar povznáší fotografii do výšin umění“ nazval svou satirickou litografii francouzský karikaturista Honoré Daumier. Vcelku měl pravdu. Od samého...

Kolaps a stabilita v době pravěkých zemědělců

To, co bude následovat, budou především spekulace, a to spekulace v onom původním, nepejorativním smyslu, z latinského speculari, což znamená...

První kontakt

Vznik neolitické kultury a společnosti je proces, který nás nepřestává fascinovat, přestože se odehrál ve vzdálené minulosti. 1) Otázky s ním...

Za houbami v říjnu

Měsíc říjen – stejně jako září – patří k měsícům obvykle bohatým na úrodu jedlých i nejedlých hub všeho druhu; za příznivého počasí tak houbařské...

Do té nové divočiny

Jen těžko lze sledovat vývoj celého ekosystému na rozlehlém území. Neobsáhneme ani všechny živé formy, s nimiž se tu setkáváme. Můžeme si však...

Proč se šíří trhliny

Krystalické mřížky, trhliny a jejich šíření Podstata spočívá v rozdílné mikrostruktuře. Kovy, které většinou krystalují v jednoduché soustavě...

Reálné cesty snižování emisí oxidu uhličitého

Časy bezstarostné spotřeby levných fosilních paliv se pomalu chýlí ke konci. Fosilní paliva budou stále hůře dostupná (nejdostupnější zdroje jsou...

Obřízka ve starém Egyptě

Občas se i v našem tisku objeví podiv nad praktikováním ženské obřízky v Egyptě, Súdánu a střední Africe a její odsouzení. V té souvislosti můžeme...

Glosy

Ununbium a jeho chemie

Až do druhé světové války patřilo rozšiřování periodické tabulky o další prvky do kompetence chemiků. Nyní je příprava nových prvků doménou fyziků...

Chromozom X – křižovatka pohybu genů

Savčí pohlavní chromozomy X a Y představují zvláštní pár. Na první pohled je zřejmé, že se navzájem liší, přestože se vyvinuly z páru identických...

Planetární disky na exotických místech vesmíru

Když si vědci udělají o nějakém přírodním jevu představu, vybudují teorii, podpoří ji četnými pozorováními, zvyknou si na ni a začnou ji vyučovat...

Eseje

Půvab komise

„Vstávají, pane redaktor, nelekají se, jdeme v noci, nejsme však zloději, jenom komise!“ řekl podle Tyrolských elegií strážmistr Dedera Karlu...

Emoce v medicíně

Dvě předchozí exkurze Vladislava Chvály a Ludmily Trapkové z libereckého Střediska komplexní terapie (viz Vesmír 86, 526, 2007/8 a 86, 593, 2007/9)...

Odpověď na každou otázku

Saintpaulkové chiméry

V řecké mytologii byla Chiméra nestvůrnou dcerou stohlavého obra Tyfona a hadí ženy Echidny. Patřila k oblíbeným antickým příšerkám – hlava lva či...

Nad knihou

Nejméně známá část naší planety

Jaká je nejrozšířenější učebnice pouštní geologie? Odpověď je poněkud obskurní – jde o neustále doplňovanou, poněkud nepřehlednou vojenskou...

Technika v době dvou proměn společnosti

Je to dílo nanejvýš pozoruhodné. A to nejen rozsahem (má téměř 3000 stran a přes 1400 ilustrací), početností autorského kolektivu (na jeho přípravě...

Putování světem nepodložených spekulací

Co ještě lze za alchymii považovat a co už ne? Alchymie měla směry zaměřující se na alchymistovo duchovní zrání a směry usilující o zušlechtění...

Věda pod objektivem

Lstivý způsob obrany housenek

Komunikace u zvířat zahrnuje mnoho druhů varování, která je nějakým způsobem mají chránit před predátory. Do kategorie zvukových signálů patří...

Z akademické obce

Z akademické obce

Palackého univerzita Vedení Palackého univerzity a Lékařské fakulty PU připravují v samosprávných orgánech univerzity a na MŠMT České republiky...

Eseje o jazyce

Jazyk je oheň

„Jazyk je malý úd, ale může se chlubit velkými věcmi. Považte, jak malý oheň může zapálit velký les! I jazyk je oheň.“ Citát z Listu Jakubova...

Architektura

Moderní architektura a veřejný (ne)zájem

Existuje pomyslná hranice, kde začí ná moderní architektura a končí zájem širší veřejnosti o ni? Jistým vodítkem při hledání odpovědi se mohou stát...

Dopisy čtenářů

unknown

Meje slepec nádobí a narazí na struhadlo. Přejíždí po něm prstama a říká: „Takovoudle blbost jsem ještě nečet!“ Za zaslaný vtip děkuji Radkinovi...

Impakt faktor: Opačné mínění

Kvalita i kvantita vědecké práce je u nás hodnocena od devadesátých let minulého století impakt faktorem (IF), tedy faktorem dopadu. Tato veličina...

Public Relation

Zahraniční spolupráce elektrizační přenosové soustavy ČRkomerce

Historie mezinárodního propojení „Silné“ propojení české přenosové soustavy 1) se sousedními systémy je výsledkem cílevědomého vývoje a intenzivní...

Aktuality

Transplantace ledvin za peníze – legálně

Ve všech vyspělých zemích včetně EU a USA je ilegální za transplantát orgánu (ledviny, srdce, slinivky ad.) platit, a tedy i dárce odměňovat. V...

Paleobotanika odkrývá nedostatky v klimatických modelech

Často se diskutuje o tom, jestli klimatické modely odpovídají skutečnosti. Své pochybnosti, ale také náměty, jak by modely mohly být zdokonaleny,...

EDGE – databáze „výlučných“ ohrožených druhů

Ochrany, ať na národní či celosvětové úrovni, se dnes dostává velkému množství rostlin a živočichů, některým preventivně, jiným proto, že jsou...

Pokles populací amerických ptáků způsobený západonilským virem

Na severoamerickém kontinentě se západonilský virus poprvé objevil v roce 1999 v New Yorku. Hlavními hostiteli nákazy jsou ptáci, avšak nemoc...

Pohoda, klídek, tabáček

Vzorce polycyklických aromatických uhlovodíků připomínají úlomky včelích plástů (viz obrázek), i když medového na nich není vůbec nic. Tyto látky...

Proč sklípkanovo kousnutí bolí

Pavouk Psalmopoeus cambridgei, stromový sklípkan původem z Trinidadu, nepatří mezi významně jedovaté druhy, jeho kousnutí je však velmi bolestivé....

Marihuana není neškodná

Před časem byla v Británii marihuana přeřazena z kategorie B návykových drog do kategorie C, tedy kategorie drog méně škodlivých, méně omezovaných...

Prospívá ptákům zákonná ochrana?

Přestože je tato otázka na první pohled směšná, odpověď na ni není úplně triviální. Ochrana přírody je totiž činnost poměrně zoufalá. Vzniká jako...

Může řidič bezpečně odhadnout nebezpečí mikrospánku?

Kladná odpověď na otázku by nepochybně snížila počet nebezpečných dopravních nehod a dalších nepříznivých událostí „zaviněných lidským faktorem“,...

Naděje pro paježuru Attenboroughovu

Už když australští zoologové Timothy F. Flannery a Colin P. Groves popisovali v roce 1998 nový druh paježury, který pojmenovali po známém a...

Pod drobnohledem i kočka domácí

V minulém čísle (Vesmír 86, 566, 2007/9) jsme přinesli podrobný souhrn nejnovějších poznatků o vývoji kočkovitých šelem. Nezabývali jsme se však...