Rychnovská Milena

Prof. RNDr. Milena Rychnovská (*1928) vystudovala Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Vedla ekologické oddělení Botanického ústavu ČSAV v Brně, řídila projekt o lučních ekosystémech v rámci Mezinárodního biologického programu a programu Člověk a biosféra. Nyní přednáší ekologii na Palackého univerzitě v Olomouci.

Počet článků: 4

Obnova přírody v rozrušené krajině

13. 4. 2006  |  Vesmír 85, 238, 2006/4
Při prvním setkání s touto knihou se mi vybavila dávná teze prof. H. Librové o obnovování stability kulturní krajiny, narušené zelenou i...
 

O tvůrčím a reprodukčním umění ve vědě

12. 4. 2004  |  Vesmír 83, 194, 2004/4
V umění, zejména v hudbě, obdivujeme a ctíme tvůrce nových děl, hudební skladatele, ale i dirigenty a virtuozy, kteří díla skladatelů umějí...
 

IVAN ÚLEHLA: Vladimír Úlehla

5. 9. 1995  |  Vesmír 74, 516, 1995/9
Letos jsme se mohli několikrát setkat se jménem profesora Vladimíra Úlehly, biologa, filozofa a etnografa, jehož život kulminoval v první polovině...
 

Opravdu ekologové pohřbívají ekosystém?

5. 5. 2002  |  Vesmír 81, 248, 2002/5
Nemohu nechat bez odezvy názor M. Konvičky o (konečném) pohřbení pojmu ekosystém. Souhlasím s ním v tom, že termín ekosystém byl zprofanován do...