mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Vesmír: 2006/4

datum vydání: 13. 4. 2006

Úvodník

Lovci zakopaných pokladů

Astronomie a astrofyzika nepochybně vstupují do období velké proměny představ o vesmíru. Nové dalekohledy na zemském povrchu a přístroje na sondách...

Rozhovor

Zdroje a rizika

Jana Lukešová: Můžete nám přiblížit proces vývoje nového léku? Neil Stahl: Vše začíná co nejkonkrétnější představou jak nový lék vyrobit. Pokud...

Eseje

Síla citátů

Myslím na jeden výrok obecně známý. Kdo jej vyslovil, jsem zapomněl, ale byl to zajisté muž slavný, jen takoví se citují, ať už řeknou či napíší...

Nad knihou

Obnova přírody v rozrušené krajině

Při prvním setkání s touto knihou se mi vybavila dávná teze prof. H. Librové o obnovování stability kulturní krajiny, narušené zelenou i...

Za trvale udržitelný ústup: odkaz velkého vizionáře

S Jamesem Lovelockem (*1919), autorem teorie Gaia, se mohla česká veřejnost seznámit prostřednictvím dvou překladů 1) a řady článků o něm. 2) Po...

Eseje o jazyce

Nechat jazyk kočkám – a cesty vlkům? 3

Vzato úhrnem, každý obor vědeckého poznání se v nějakém ohledu přímo dotýká člověka, a úměrně tomu se musí zabývat také tím, co je vhodné a...

Architektura

Petr Suske: Dům v kožichu a s deštníkem

Architektura má blízko k ekologii již svou podstatou. Vždyť sama je tvorbou prostředí lidského života a také vztah k přírodě – především jako ke...

Dopisy čtenářů

Ad Nechat jazyk kočkám – a cesty vlkům? 1 a 2

Přečetl jsem si, snad dostatečně pozorně, statě V. Jamka v únorovém a březnovém čísle časopisu Vesmír. Některým ze zde vyjádřených názorů...

Kdo a proti čemu je podjatý?

Diskusní příspěvek E. Hauserové k článku E. Bakaláře „Podporujte ženy – ale ne na sto procent“ (viz Vesmír 85, 15, 2006/1) je založen na částečné...

Pohled do budoucnosti

…Myslím, že jsme v rychlosti inovací a zavádění moderních procesů řízení vědy neustrnuli. Ještě jeden příklad ze současnosti: GA ČR a další české...

Astronomie hledá budoucnost

Od počátku kosmického věku v pozdních padesátých letech jsme si zvykli dívat se na Zemi jako na jednu z devíti planet naší sluneční soustavy:...

Rostliny produkující metan

Letos v lednu uveřejnili Frank Keppler, John T. G. Hamilton, Marc Braß a Thomas Röckmann výsledky svého experimentu (Nature 439, 187–191, 2006),...

Rypoší sex zárukou dlouhého žití

Dlouholetá badatelská zkušenost praví, že sexuální život není zadarmo. Pro jedince spousty druhů, u nichž se to studovalo, je obvykle sex...

Magické hranice a vliv lesních požárů na stav korálových útesů

Přírodovědci někdy hovoří o „magických hranicích“ a rozumějí jimi rozhraní, kde se jakoby mávnutím kouzelného proutku mění nějaká pravidla. Ve...

O jménech genů a vědcích

Příslušníci různých sekt či tajných společností se často pokoušejí o zavedení tajného jazyka. Jedna z takových sekt se svou snahou pokročila daleko...

Genetické důsledky Černobylu

O Černobylu se vypráví mnoho legend. Ještě nedávno se žhavě diskutovalo o tom, že se v uzavřené zóně vyskytují všelijaké zrůdy. Mluvilo se o...

Evropská kampaň na ochranu nosorožců

Nosorožci jistě patří k nejpozoruhodnějším zvířatům a u nás asi není člověka, kterého by nějaký nosorožec v zoologické zahradě alespoň na chvíli...

Život v půdě

Kanibalové aneb bakterie coby mnohobuněčný organizmus Bacillus subtilis je bakterie schopná přežívat ve stadiu spory a odolávat tak nepříznivým...

Operace nanečisto

Virtuální pracoviště Je náročné vybudovat středisko pro spolupráci medicíny, informačních technologií, strojírenství a dalších oborů. Řešením je...

Co vypráví prales

Na konci 20. let minulého století se profesor Alois Zlatník (Vesmír 84, 565, 2005/10) podílel na vyhlášení státních rezervací v Podkarpatské Rusi....

Proč se bojíme ptačí chřipky

Celkem umírá ročně na všechna onemocnění (včetně úrazů) 57 milionů mužů, žen i dětí na celém světě, z toho na infekční nemoci téměř pětina. Vůbec...

Kauzalita, pověry a medicína

Médii každou chvíli proběhnou senzační zprávy o tom, že faktor A způsobuje nemoc B. Stres způsobuje depresi, hliníkové ešusy Alzheimerovu demenci,...

Aktuality

Socha Emila Holuba v Livingstonu

V září 2005 byla před budovou zambijského Národního muzea v Livingstonu u Viktoriiných vodopádů odhalena busta českého cestovatele Emila Holuba...

Mizejí ptáci s malým mozkem?

Polních ptáků v Evropě ubývá především vinou intenzifikace zemědělství. Nejlépe je tento trend doložen z Velké Británie, kde byl analyzován vývoj...

Kolik genů dělá odolnost

Plíseň bramborová způsobená oomycetou Phytophora infestans byla v minulosti příčinou nejedné národohospodářské katastrofy. V roce 1845 zničila...

Divoký poliovirus přežil rok 2005

Do konce roku 2005 se nepodařilo definitivně přerušit přenos divokého polioviru, který způsobuje dětskou obrnu neboli poliomyelitidu (viz Vesmír...

Vyber strom, upleť dům…

Loubí lemčíků, kuličky slepeného písku krabů houslistů vyskládané na hromadu, haldy kamenů bělořita hnědého, „hnízda“ některých ryb, to všechno...

Chráni predstieranie smrti samcov lovčíka hájneho pred sexuálnym kanibalizmom?

Tím vedcov z Dánska a Česka tvrdí, že áno. Samce lovčíkov (Pisaura mirabilis) sa síce vyskytujú bežne, ale v porovnaní s inými pavúkmi majú...

Môže aspirín predĺžiť ľudský život?

Na podnet amerického Federálného ústavu starnutia sa biochemické laboratóriá Floridskej univerzity venovali skúmaniu možnosti predĺženia ľudského...

Třesavka velká není totéž co velká třesavka

Třesavka velká je pavouk z čeledi třesavkovitých (Pholcidae) z rodu Pholcus (P. phalangioides) a určitě jste se s ním nebo s jeho menším...

Proč v ČR klesla spotřeba alkoholu?

Poprvé od listopadu 1989 klesla v ČR průměrná spotřeba alkoholu na hlavu (z 10,2 l v roce 2003 na 9,8 l v roce 2004). Spekulovat lze o lepší...