Vesmír: 2004/4

datum vydání: 12. 4. 2004

Úvodník

Kameny v příboji vln

Svět, který my, lidé, poznáváme, je sevřen lidskými měřítky. Poznáváme v něm tvary, které do naší blízkosti vyčnívají z podloží plynoucí...

Rozhovor

Robinsonský přístup k řešení úkolů

Ivo Budil: Pane profesore, v čem se liší život vědce od života ostatních lidí? Myslíte, že v něm je víc hledání pravdy, respektování rozumu a...

Nad knihou

Evoluční biologie sexu trochu jinak

Otázky týkající se sexuality nenaplňují pouze titulní strany bulvárního tisku, ale i tisku odborného. Pohlavní rozmnožování je pro evoluční...

Ukázka z knihy Olivie Judsonové: Sexuální poradna Dr. Tatiany pro všechna živá stvoření. Úplný průvodce evoluční biologií sexu

Slyšel jsi o nášlapné pasti? To je past s čelistmi s pružinovým zatížením, které jsou doširoka rozšklebené a plné zubů. Jakmile zvíře stoupne na...

JAN ZRZAVÝ, DAVID STORCH, STANISLAV MIHULKA: Jak se dělá evoluce. Od sobeckého genu k rozmanitosti života

Pociťuji to jako jisté privilegium, že se mi rukopis této knihy dostal do rukou předtím, než vyšla tiskem a než se do ní mohli začíst ostatní...

Od časů Velké Moravy

Dlouholetý komentátor rakouské televize Paul Lendvai (*1929 v Budapešti) se ve svém díle obrací především na západoevropské čtenáře. Většinu života...

Věda pod objektivem

Mekka evropské astronomie

Mekka evropské astronomie se nachází v Chile na Atakamské poušti, údajně nejsušším místě na světě. S myšlenkou vybudovat Evropskou jižní observatoř...

Jazykový koutek

Brambory jsou chudým tolary

Jak naznačuje titulní lidové rčení, nejednomu Čechu již brambory pomohly přežít. Neplatilo to ale odjakživa, staročeský chuďas pochopitelně neměl o...

Vertikála

VESMÍR. O čem psal před lety

O šíření mandelinky bramborové větrem pojednává Dr. J. Brčák z ústavu pro ochranu rostlin Státních výzkumných ústavů zemědělských v Praze. Vychází...

Architektura

Dom vo svahu

Možno by mali byť tieto riadky predstavujúce tvorbu architektky Markéty Cajthamlovej prostredníctvom jediného projektu – vily v Černošiciach...

Dopisy čtenářů

Příroda na Šumavě

Autorka článku Tereza Stöckelová analyzuje věcně postoje jednotlivých – dosti četných – kontrahendů týkajících se koncepce tohoto chráněného...

Chyba (?) v programu lidského genomu

Čte se jako skvostná báseň v próze: plná, vyčerpávající i hluboká, zároveň velestručná. Má vtip filozofického humoru s tajemstvím, zachovává...

Invazní rostliny a invazní psychózy

Petr Pyšek a Jiří Sádlo informují o tom, co je z rostlin u nás domorodec a co příchozí. Je to záslužný čin, a to nejen v oblasti botaniky. Ukazuje...

Jak je to se slavným vědeckým objevem českého orientalisty doopravdy?

Některé omyly mají vskutku tuhý život. Jestliže se s nimi opakovaně setkáváme v denním tisku, jsme ochotni nad nimi mávnout rukou a pokrčit rameny...

Kvasinky člověku věrnější než pes

S kvasinkami od nepaměti S kvasnými nápoji, a tudíž i s kvasinkami, žije lidstvo od pradávna. Nejstarší nález nádobek na víno pochází z neolitické...

Virus HIV a jeho vstup do buňky – ještě jedna dobrá zpráva

Vstup HIV do cílové buňky naštěstí představuje další „Achillovu patu“ tohoto viru, kterou je možno využít v léčbě aidsu. Od roku 1987 se díky...

O tvůrčím a reprodukčním umění ve vědě

V umění, zejména v hudbě, obdivujeme a ctíme tvůrce nových děl, hudební skladatele, ale i dirigenty a virtuozy, kteří díla skladatelů umějí...

Nádorová onemocnění plic

Každá epocha lidských dějin má své dominující nemoci. V minulém století to byla, vedle civilizačních chorob, především nádorová onemocnění. Změnu...

Zelení cizinci přicházejí

Podtitul byl převzat z jednoho českého výboru amerických science fiction ze sedmdesátých let. Pohled na zapojený porost mohutných rostlin...

Ohrozí makadlovka hlízová evropské bramborářství?

Na podzim roku 1972 mi zaslal profesor Gilbert Fuentes z Kostarické univerzity v San José tříšť nevypreparovaných motýlků a zkumavku s fixovanými...

Archeologické ticho Atakamské pouště

Původní paleoindiánské osídlení jihu Jižní Ameriky je datováno pomocí kalibrovaných uhlíkových dat na dobu před 14 600 lety pro lesy středního...

Bodlíni nejsou jen bodlinatí

Madagaskar obývá jen velmi málo savčích skupin – lemuři, letouni, hlodavci, cibetkovité šelmy a bodlíni. 1) Každou z nich tu však zastupuje velké...

Netradiční opylovači

Jakub Straka v článku „Včely a evoluce barev květů“ zmínil, že hmyzosnubné rostliny nebyly vždy opylovány jen včelami, protože jako opylovači mohli...

Nějací korýši tu opravdu scházejí

Moře je plné drobných planktonních larev spousty živočišných skupin – také naupliových či cypridových larev korýšů. Zvláště korýší larvy jsou...

Vrátíme se k malarioterapii?

Předtím, než v roce 1917 zavedl vídeňský psychiatr Julius Wagner-Jauregg (1857–1940) do praxe malarioterapii, byl osud všech nemocných s...

Dusíkatá výživa rostlin a oxid uhličitý v atmosféře

Stoupající hladina CO2 v zemské atmosféře je registrována nejméně 100 let. Zatímco v polovině devatenáctého století dosahovala jeho hladina 270...

Smutný konec pohřební hostiny

„Také jíte doma ponravy?“ Tuto nevinnou otázku by mnozí v Čechách považovali spíše za rafinovanou urážku než za pokus o upřesnění svých...

Aktuality

Živé organizmy v pleistocenní spraši

Spraš je žlutavá pleistocenní půda, která vznikala v dobách ledových z akumulace prachu vyvátého z předpolí kontinentálního ledovce. Ruský půdní...

Poruchy ve starších vajíčkách octomilek

Ženy se rodí se všemi svými vajíčky, která pak již jen stárnou. V mladších vajíčkách ještě fungují různé opravné systémy, starší vajíčka bývají...

Čenichající krysy a TBC

Že nám vycvičení psi pomáhají na hranicích odhalovat drogy skryté v zavazadlech, není nic nového. V podobném směru jsou zaškolováni i vepři. Jsou...

Kudy k trdlišti

Mihule mořské (Petromyzon marinus) se rodí v říčkách a potocích na atlantickém pobřeží Severní Ameriky a jako larvy zde žijí až 17 let. Pak...

Největší semeno světa vyklíčilo ve Skotsku

V Královské botanické zahradě v Edinburghu začíná klíčit největší semeno světa. Patří palmě „coco de mer“ (Lodoicea maldivica, někdy také Lodoicea...

Nejhlubší podvodní jeskyně světa

19. března roku 2002 padl v hloubce 392 m pod hladinou další rekord v dosahování hloubek zatopených jeskyní. V italském Latiu leží velký zatopený...

Jak si rostlina pamatuje zimu

V mírných zeměpisných šířkách bývají potíže se začátkem vegetačního období. Když se koncem zimy oteplí, neznamená to ještě, že se mrazy nevrátí. S...

Príčiny sexuálneho kanibalizmu treba hľadať v ťažkom detstve

Lycosa tarentula patrí k sexuálne kanibalským druhom pavúkov žijúcich v južnej Európe. Fenomén sexuálneho kanibalizmu sa síce dlho skúma, avšak len...