Doc. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Doc. MUDr. Jana Skřičková, CSc., (*1952), vystudovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity. Na Klinice nemocí plicních a tuberkulózy Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Fakultní nemocnice v Brně-Bohunicích pracuje ve funkci přednostky od roku 1999. Její odborné zájmy jsou především pneumoonkologie, bronchologii, diagnostika a léčba zánět plic u imunokompromitovaných nemocných.

Počet článků: 1

Nádorová onemocnění plic

12. 4. 2004  |  Vesmír 83, 195, 2004/4
Každá epocha lidských dějin má své dominující nemoci. V minulém století to byla, vedle civilizačních chorob, především nádorová onemocnění. Změnu...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné