Plhák František

Doc. RNDr. František Plhák, DrSc., (*1930) vystudoval Přírodovědeckou fakultu MU v Brně, obor fyziologie a anatomie rostlin. Na této fakultě se mimo jiné zabýval minerální, a zejména dusíkatou výživou rostlin. (e-mail: plhak@sci.muni.cz nebo plhak.f.@seznam.cz)

Počet článků: 2

Dusíkatá výživa rostlin a oxid uhličitý v atmosféře

12. 4. 2004  |  Vesmír 83, 227, 2004/4
Stoupající hladina CO2 v zemské atmosféře je registrována nejméně 100 let. Zatímco v polovině devatenáctého století dosahovala jeho hladina 270...
 

Vliv rostlin na ovzduší

5. 8. 2000  |  Vesmír 79, 448, 2000/8
Jednou ze znečisťujících látek, jimž jsou rostliny vystaveny, je oxid dusičitý. Před dvaceti lety se celkový emisní vstup oxidů dusíku (NOx)...