Vesmír: 2004/3

datum vydání: 15. 3. 2004

Úvodník

Kde hledat ztracený čas

Jsou otázky, které střízlivý vědec odvrhne jakožto naivní či nesmyslné, které však kolotají v hlavách dětí a lidových filozofů. Co se dělo dřív,...

Eseje

Čtyři dobré rady jak se stát vědcem

Když jsem maturoval – mám pocit, že to bylo už před sto lety – připadalo mi, že fyzikální literatura je nedozírné, neprozkoumané moře, jehož každou...

Nad knihou

Kráska teprve přijde

Nefertiti, „Kráska přišla“, velká královská manželka faraona 18. dynastie Amenhotepa IV. – Achnatona (1340–1324 př. Kr.), přitahuje pozornost snad...

Nejistota, evoluce, agenty a počítače

Pocit nejistoty, který tak často zažíváme, plyne z nedostatku informací. Naopak čím více informací o nějaké situaci máme, čím víc o ní víme, tím...

Kódy a šifry

Hledání rovnováhy mezi bezpečností a soukromím Na trhu se objevila kniha o šifrování, která je pro našeho čtenáře unikátní, v češtině snad první...

Věda pod objektivem

Obezdíme, nebo nadzdvihneme Benátky?

Slavné Benátky se potápějí. Jednak se propadají, protože lidé odčerpávájí podzemní vodu, jednak stoupá hladina světových moří vinou...

Jazykový koutek

Zavlečená slova

Invaze rostlinné a jazykové mívají shodné rysy, z nichž nejvýraznější je nezřetelná hranice mezi „agresivními přistěhovalci“ a „mírumilovnými...

Vertikála

VESMÍR. O čem psal před lety

Mikromillimetr či mikrometr? […] Mikroskopikové zcela chybně užívají slova mikromillimetr. Dle výkladu komitétu britické společnosti pro stanovení...

Architektura

Zeď a infikovaný organizmus

Jak představit tvorbu trojice HŠH architekti? Jejich práce je natolik rozmanitá (jak po výrazové, tak především po obsahové stránce), že se zdá být...

Dopisy čtenářů

Vesmír v brněnské knihovně J. Mahena

[…] Dnes jsem poslala roční platbu předplatného, děkuji a už se těším na první číslo. Možná vás potěší, že v brněnské Ústřední knihovně J. Mahena...

Očkování proti nikotinu

Jsem rád, že ve Vesmíru opět vyšel článek o kouření a jeho léčbě. V roce 1994 jsem do časopisu Československá psychologie odeslal článek „Proč...

Charvátova otázka

Článek mne velmi zaujal. Ke všem autorovým zajímavým poznatkům a závěrům bych si však – ač laik (nejsem vědcem ani odborníkem v historii) – dovolil...

Česká stezka

Reaguji na barevnou dvoustranu „Staré stezky“, na níž je popsána síť středověkých cest. Vím, že jde o drobnost, ale domnívám se (dočetl jsem se to...

Kámen úrazu zvaný transgresiv

Přiznám se, že nevím, zda je přechodník participiem, či nikoli, a vzbuzen o půlnoci, nedokázal bych na nikoho chrlit: -e, -íc, -íce, -v, -vši,...

Něco o zřizování nových obcí

Čekáte-li komentář k aktuálním změnám, pak vás zklamu. Použila jsem totiž titulek článku, který uveřejnil v Národních novinách 12. 8. 1849 Karel...

MIKROSKOPIE DNES

Kam směřuje elektronová mikroskopie? Konfokální a dvoufotonová mikroskopie Mikroskop s dvojitým řádkováním Padesát let elektronové mikroskopie v...

Mikroskopie dnes

Nad mikroskopy se setkávají všechny hlavní přírodovědecké obory: fyzika a matematika (teorie a konstrukce přístrojů), chemie (sklářské technologie,...

Kam směřuje elektronová mikroskopie?

Kromě univerzálních rastrovacích a přímo zobrazujících mikroskopů a jejich hybridních kombinací můžeme mezi přístroje elektronové mikroskopie...

Konfokální a dvoufotonová mikroskopie

Když se řekne mikroskop, většině lidí se vybaví mikroskop optický, s nímž se setkali ve škole při pozorování trepky nebo buněk cibulové slupky....

Československá mikroskopická společnost

Československá mikroskopická společnost je nezisková organizace vědeckých, vědecko-pedagogických, vědecko-technických a odborných pracovníků v...

Mikroskop s dvojitým řádkováním

Jak už to bývá, vynález mikroskopu s dvojitým řádkováním 1) byl vlastně dílem náhody, přestože k němu směřoval celý můj odborný vývoj již od mládí....

Padesát let elektronové mikroskopie a elektronového mikroskopu v Brně

Elektronový mikroskop v několika svých modifikacích je stále přístrojem, který je nenahraditelný pro poznávání struktury až do úrovně atomového...

Současná elektronová mikroskopie v biologii

Transmisní i skenovací elektronový mikroskop (dále TEM a SEM) byly od svého počátku využívány pro výzkum biologických objektů, přestože biologické...

Konec East side story

Karl Popper defi noval vědeckou teorii jako takovou, kterou je možné vyvrátit. Proto otázky o existenci Boha nebo původu života nejsou vědecké, ale...

Kvasinka Saccharomyces cerevisiae: Jak jsem se stala modelkou

Tento příklad ukazuje nad jiné jasně, na jaké obtíže naráží objevování biologických zákonů. Obrovská variabilita živých organizmů badatele nutí,...

Receptory TLR - klíčové molekuly imunitního systému

Chceme-li dobře porozumět funkci nějakého složitého systému, musíme samozřejmě poznat pokud možno detailně všechny jeho součásti a vztahy mezi...

Potřeba dřeva může vést k zvětšování rozlohy lesů

Každé dítě vám poví, že těžba dřeva je špatná, ničí lesy, ničí přírodu, ničí biodiverzitu, způsobuje globální oteplování a ve svém důsledku povede...

Nádory tlustého střeva a konečníku

Zhoubné novotvary představují v posledních desetiletích celosvětově závažný zdravotní a socioekonomický problém. V České republice jsou onkologická...

S vlky výt: alternativy boje proti zavlečeným druhům rostlin

V minulé dvojici článků jsme mluvili o invazních druzích z hlediska většinového názoru, který v nich vidí především nebezpečí, s nímž je nutno se...

Proměny světelné mikroskopie ve 20. století

Rozlišovací schopnost mikroskopů, kontrast a jas Bez ohledu na technologický pokrok, který přineslo uplynulé století, naráží zkoumání...

Každé pivo se drží svých kvasinek

České pivovarství spontánně přešlo od r. 1848 na výrobu piva s použitím kvasničných kmenů spodního kvašení Saccharomyces cerevisiae var. uvarum....

Redakce Vesmíru přeje doc. Jiřímu Fialovi k jeho 65. narozeninám

Redakce Vesmíru přeje doc. Jiřímu Fialovi k jeho 65. narozeninám mnoho povznášejících zážitků, ať již vědeckých, uměleckých či jakýchkoliv jiných.

Podivné chování bakterií

Plazivý růst proteů byl pozorován a popsán již před lety, v raných dobách bakteriologie. Jejich růst v koncentrických vlnách připomínal německým...

Ze života „červů“

Nobelova cena za objevy ve fyziologii a medicíně byla r. 2002 udělena třem vědcům za práce prováděné převážně na malém bezobratlém organizmu,...

Signální funkce volných radikálů

O škodlivosti volných radikálů se píše mnoho let, na pojednání o tom, že se podílejí na vzniku různých chorob, už padlo několik lesů. V každé...

Aktuality

Veľkosť hniezda ovplyvňuje počet vajíčok

Veľkosť hniezda sa považuje za signál rodičovských kvalít. Samičky rozpoznávajú kvalitu samcov na základe ich ochoty a schopnosti investovať do...

Jsou všechny rostliny C4?

Velkým objevem „světa C4“ je, že možná žádné rostliny s metabolizmem C3 (k nimž se dosud řadila většina rostlin) neexistují. Zní to skandálně, a...

C4 rostliny nemusí mít vždycky věnec

Mnohý čtenář si jistě ze školy vzpomene, že rostliny s typem metabolizmu C4 jsou v teplých a spíše suchých podmínkách produktivnější – dovedou...

Návykové látky a rodina

Tým odborníků z Washingtonské univerzity prokázal, že rodiče mohou podstatně ovlivňovat, zda budou jejich děti kouřit nebo zneužívat jiné návykové...

Objevování života v extrémních podmínkách postupuje

Vědci od pradávna hledají nové formy života. Limity, kam až může na Zemi dosáhnout život, se zdály být jasné. Od tučňáků v Antarktidě po pouštní...

Rozmnožování je stále náročnější

Čím je zvíře větší, tím méně má mláďat. Je to logické, neboť než velký živočich do svých rozměrů doroste, uplyne dosti dlouhá doba. Pro rodiče je...

Beránek v rouše vlčím: Ebola proti cystické fibróze

Cystická fibróza je velmi rozšířené dědičné a zároveň smrtelné onemocnění (viz Vesmír 75, 365, 1996/7). Proto není překvapující, že je jednou z...

Která bílkovina je na Zemi nejhojnější?

Kupodivu jsem nikdy neslyšel, že by si tuto otázku někdo položil. A přece už v roce 1979 R. J. Ellis prohlásil, že nejhojnějším přirozeně se...

Oxid uhličitý z amazonských lesů

Lesy v tropických oblastech se významně podílejí na utváření klimatu na Zemi. Zvýšení emisí oxidu uhličitého vyvolané odlesňováním těchto...

Francie se chystá na příští vlnu veder

Vedra v srpnu 2003 dosahovala v Paříži přes 35 °C, v noci neklesala teplota pod 20 °C, a co je zvláštní – v bytech byly prý teploty vyšší než...