ARCDATA konference 2021

Doc. RNDr. Pavel Hozák

Doc. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., (*1958) vystudoval biologii na Moskevské státní univerzitě, poté působil v Ústavu experimentální medicíny SAV, na Oxfordské univerzitě a na 3. Lékařské fakultě UK. Hlavní oblastí jeho zájmu je organizace genomu a buněčného jádra a vývoj nových mikroskopických metod. Publikoval na 50 původních prací ve významných vědeckých časopisech včetně Science a Cell. V současnosti vede oddělení v Ústavu experimentální medicíny AV ČR, přednáší na PF UK a je předsedou Československé mikroskopické společnosti. (hozak@biomed.cas.cz; http://nucleus.biomed.cas.cz)

Počet článků: 1

Současná elektronová mikroskopie v biologii

15. 3. 2004  |  Vesmír 83, 9, 2004/3
Transmisní i skenovací elektronový mikroskop (dále TEM a SEM) byly od svého počátku využívány pro výzkum biologických objektů, přestože biologické...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné