Aktuální číslo:

2021/9

Téma měsíce:

Vzdělávání

Charvátova otázka

Ad Ladislav Kováč, Vesmír 83, 47–49, 2004/1
 |  15. 3. 2004
 |  Vesmír 83, 125, 2004/3

Článek mne velmi zaujal. Ke všem autorovým zajímavým poznatkům a závěrům bych si však – ač laik (nejsem vědcem ani odborníkem v historii) – dovolil připojit pár poznámek. Mám za to, že v článku chybí ještě jeden příklad, a to osud prof. Milana Haška, který dosáhl v oboru imunologie pozoruhodných výsledků stejně jako prof. P. B. Medawar, který však Nobelovu cenu získal, zatímco Hašek nikoliv. Sám prof. Medawar tehdy říkal, že by ji měli dostat spolu. Příčinou snad bylo i to, že Hašek pocházel z „východního bloku“ a v minulosti zastával i nevědecké Lysenkovy teorie, což však, pokud je mi známo, nemělo vliv na výsledky jeho práce s ptačími zárodky. Lysenkovština byla rovněž následkem ideologického znásilnění mladého vědce už v období jeho vědecké přípravy. Zajímavé je, že se o tom prof. J. Charvát v „Perspektivách lékařských věd“ (1972) nezmiňuje (ač se to odehrávalo přibližně v polovině šedesátých let). Možná i proto, že to bylo publikováno na začátku období normalizace a Hašek byl v té době v nemilosti.

K otázkám vývoje české, resp. slovenské společnosti 19. a 20. století a jejího hodnocení ve vztahu k myšlenkám paní Laury Fermiové sluší asi poznamenat, že u nás panovaly jiné podmínky než u Maďarů, Rakušanů aj. Maďarská bohatá střední vrstva profitovala mj. též z výsledků práce Slováků, aniž jim bylo umožněno se ve svém jazyce řádně vzdělávat. Uherská šlechta byla v podstatě maďarská. Podobně tomu bylo i v českých zemích, kde šlechta, která byla opravdu česká, rozhodně masově neexistovala. Bylo to v důsledku pobělohorského vývoje a habsburských germanizačních snah. Střední vrstva byla do značné míry korumpována a také ekonomicky nucena ke germanizaci. V českých zemích se tedy rodili a vyrůstali spíše Rakušané a Němci, však se také říkalo, že největším českým městem je Vídeň. Podobně tomu bylo i v Uhrách.

To vše se snad mohlo začít zlepšovat po vzniku Československa, brzy ale přišel nacizmus (vedle znemožnění vědecké práce také celospolečenská psychóza pasivní rezistence). Poté následoval komunizmus se svým rovnostářstvím a potlačováním talentů, což výstižně popsal M. Kováč a sami si to dobře pamatujeme i z vlastní zkušenosti.

Potěšitelné je, že řada českých vědců pracuje a také dosahuje úspěchů v zahraničí. Jenže – tak jako se málo staráme o své vědce doma, stejně – nebo ještě méně – pečujeme o ty v zahraničí. Jak by to mohlo pomoci ve výchově a rozvíjení talentů, kdyby byli získáváni pro spolupráci s domácími pracovišti. Opakem je jejich ignorování, třeba z obavy, že jde o nevítanou konkurenci, nebo i ze závisti.

Připojuji ještě poznámku o tom, jak se u nás působí na mládež (školy, média, společenské prostředí), pokud jde o snahu vyniknout. Kdo by asi měl mít na starosti účinnou, ovšem nevtíravou propagandu v tomto ohledu? Zatím je to tak, že mládež chce vyniknout jako sportovci či zpěváci apod., obávám se však, že ne ani pro kvalitu svého konání jako spíše s vidinou velkých výdělků, snadných v tom smyslu, že nevyžadují náročné studium, natož pak – nedej bože – matematiku.

Ke stažení

O autorovi

Zdeněk Šonka

 

Doporučujeme

Záhada zhasínající hvězdy vyřešena

Záhada zhasínající hvězdy vyřešena

Záhada velkého pohasnutí Betelgeuze (Vesmír 100, 106, 2021/2) se zdá být více méně rozřešena. Důležitým klíčem byla pozorování povrchu hvězdy...
Převrácená výuka a nová role učitele

Převrácená výuka a nová role učitele

Zdeněk Hurák  |  6. 9. 2021
Co je a co určitě není převrácená výuka? Jaké jsou její cíle? Pokusím se vyvrátit několik oblíbených mýtů a nabídnu vlastní učitelské zkušenosti...
O myších (v podzemí) a lidech

O myších (v podzemí) a lidech uzamčeno

Radim Šumbera  |  6. 9. 2021
Čtenář dobrodružné literatury ví, že pro člověka a jeho žaludek byla důležitá velká zvířata, zejména savci. Vzpomeňme na lovce mamutů, indiány a...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné