Nešpor Karel

Primář MUDr. Karel Nešpor, CSc., (*1952) vystudoval Lékařskou fakultu UK v Plzni. V Psychiatrické léčebně v Praze 8 se zabývá léčbou závislostí. Je vědeckým sekretářem Společnosti pro návykové nemoci a autorem více než 100 prací týkajících se léčby závislostí, psychoterapie, relaxačních technik a jógy.

Počet článků: 41

Marihuana a kognitivní schopnosti u starších osob

6. 2. 2023  |  Vesmír 102, 66, 2023/2
O účinku marihuany na dospívající a mladší dospělé byla napsána řada prací. To se týká i poškození kognitivních funkcí. Menší pozornost byla dosud...
 

Jablko nepadá daleko od stromu

5. 12. 2022  |  Vesmír 101, 726, 2022/12
V prevenci škod působených alkoholem, drogami a hazardem u dospívajících se často zdůrazňuje vliv jiných faktorů, k nimž patří vrstevníci,...
 

Spánek, tělesná aktivita a alkohol

3. 10. 2022  |  Vesmír 101, 598, 2022/10
Pozitivní účinky přiměřené tělesné aktivity na psychiku jsou známy dlouho [1]. Tělesná aktivita včetně chůze mírní deprese a úzkosti, působí...
 

Fyzická aktivita a bažení po alkoholu

6. 12. 2021  |  Vesmír 100, 729, 2021/12
Hallgren se spoluautory pozorovali, že rizikoví pijáci jsou fyzicky méně aktivní a mají více sedavého zaměstnání než ti, kteří rizikové pití...
 

Malé dávky alkoholu a fibrilace síní

4. 10. 2021  |  Vesmír 100, 590, 2021/10
Skutečnost , že pití alkoholu může vyvolávat srdeční arytmie, je známa už dlouho (tzv. holiday heart syndrome). To se však obvykle dávalo do...
 

Stačí málo a častěji

1. 3. 2021  |  Vesmír 100, 144, 2021/3
Opravdu smích mírní každodenní stres? Podle studie švýcarských psychologů zní odpověď ano. Důležité je, jak často se lidé smějí, a ne, jak...
 

Nealkoholická piva představují riziko, zvláště pro děti

3. 3. 2020  |  Vesmír 99, 130, 2020/3
Předně je třeba zdůraznit, že tzv. nealkoholická piva obsahují obvykle 0,4–0,5 % alkoholu. Dítě ve věku 6 let, jehož hmotnost je kolem 20 kg a...
 

Jak vypadá smějící se Američan

9. 12. 2019  |  Vesmír 98, 671, 2019/12
Předkové Američanů, kteří se nejvíc smějí, nepocházeli z Evropy, ale z Jižní Ameriky. Tato etnická menšina má nižší životní úroveň, ale přesto se...
 

Opravdu stačí jen 7500 kroků?

7. 10. 2019  |  Vesmír 98, 546, 2019/10
V roce 1965 zjistil Yoshiro Hatano, že typický Japonec ujde za den něco mezi 3500–5000 kroky. Pro udržení dobrého zdraví doporučoval zvýšit denní...
 

Alkohol a objem mozkové kůry

13. 7. 2017  |  Vesmír 96, 378, 2017/7
Prospektivní, kontrolovaná, deset let trvající studie zkoumala adolescenty, kteří sice nesplňovali kritéria závislosti na alkoholu, ale pili...
 

Pomáhá drogově závislým docházení na setkání Anonymních alkoholiků?

9. 7. 2015  |  Vesmír 94, 378, 2015/7
Jedná se o praktickou významnou otázku, protože počet skupin Anonymních alkoholiků je ve Spojených státech i u nás podstatně vyšší než počet skupin...
 

Pravděpodobný konec hypotézy o protektivním efektu malých dávek alkoholu u srdečních onemocnění

4. 6. 2015  |  Vesmír 94, 316, 2015/6
Prestižní odborný časopis Addiction publikoval editorial šesti předních světových epidemiologů (Chikritzhs a spol., 2015). V nadpisu se autoři...
 

Je možné, aby se alkohol vstřebal kůží?uzamčeno

12. 6. 2014  |  Vesmír 93, 367, 2014/6
Je bezpečné používat kosmetické přípravky obsahující alkohol? Mohl by se vstřebávat pokožkou? Anonymní alkoholik Odpověď na otázku není zcela...
 

Dítě a „energy drink“

6. 11. 2008  |  Vesmír 87, 749, 2008/11
Děti mají zvýšenou citlivost k psychoaktivním látkám, a to i k těm, které dospělí většinou snášejí poměrně dobře. V nápojích typu „energy drink“...
 

Symboly abstinence v psychoterapii

9. 10. 2008  |  Vesmír 87, 658, 2008/10
Řada symbolů se pojí s alkoholem a mohou být zneužívány k jeho propagaci. Existují ale i symboly abstinence, které zvyšují motivaci v průběhu léčby...
 

Jak přežít počítač bez bolesti zad

7. 8. 2008  |  Vesmír 87, 504, 2008/8
Sezení zatěžuje páteř hlavně v bederní oblasti. Podle jedné řecké studie má problémy s páteří 62 % administrativních pracovníků a 37 % z nich kvůli...
 

Hudba jako lék i jako riziko

7. 8. 2008  |  Vesmír 87, 506, 2008/8
Využívání hudby v medicíně má tradici. Podle jedněch autorů Bachova hudba příznivě ovlivňovala emoce a také imunitní funkce pacientů léčených pro...
 

Aby nás z počítače nebolely ruce

10. 7. 2008  |  Vesmír 87, 428, 2008/7
Bolesti rukou při práci s počítačem nemívají jen „počítačoví veteráni“, ale i děti. Na bolesti zápěstí si stěžuje 30 % žáků, a jak se ukazuje,...
 

Abychom na počítač lépe viděli

12. 6. 2008  |  Vesmír 87, 351, 2008/6
K obtížím při práci s počítačem patří slzení očí, zraková nepohoda a poruchy zraku. Hovoří se o syndromu, který se projevuje napětím očí, jejich...
 

Chrup drogově závislých

12. 6. 2008  |  Vesmír 87, 352, 2008/6
Nedávno publikoval W. M. Thomson s kolegy práci týkající se onemocnění závěsného aparátu zubů (parodontu) u kuřáků marihuany. Vyšetřovali velký...
 
Strana: [1]  [2]  [3]