mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Vesmír: 2008/10

datum vydání: 9. 10. 2008

Úvodník

Neurčitost do mysli

Jiří (George) Klír se v tomto čísle (Vesmír 87, 696, 2008/10) zamýšlí nad neurčitostí a nepřesností ve vědě. 1) Neurčitost (nepřesnost si můžete...

Hlavní články

Spory kolem genového inženýrství 6

Genetické modifikace spontánně vzni kají od doby, kdy se na Zemi objevil život. Kdyby tomu tak nebylo, nebylo by vývoje, a tudíž ani člověka. Umělé...

Kde začínal a končil les?

Na prvních mapách českého území tvořil les výraznou hranici vůči zemím okolním, ale už byly zdůrazňovány i lesy ve vnitrozemí. 2) Na rozdíl od...

Molekulární pohled do světa klíšťat

Klíšťata škodí svému hostiteli ztrátou krve, ale zejména jako přenašeči širokého spektra patogenů zahrnujících viry, bakterie a prvoky. Po komárech...

Skleníkové plyny v půdě

Globální cyklus uhlíku Hlavní rezervoáry uhlíku na Zemi jsou atmosféra, oceán, půda a litosféra (obrázek tab. I). Pro cyklus uhlíku (obrázek 1) je...

Neuroetika, nové odvětví bioetiky

Převratné objevy vývojové biologie, kam patří i možnost klonování, a zejména využití embryonálních kmenových buněk k léčbě lidských nemocí, se...

Co pohání vývoj pěstebních technologií zemědělských plodin?

Jedním ze závažných úkolů při pěstování zemědělských plodin v ČR i v EU je potřeba skloubit ekonomické zájmy pěstitelů s ekologickými i zdravotními...

Tanečník s otevřenýma očima a zvednutým obočím na parketu vesmírně velikém i nesmírně malém

Na otázku jak definovat pojem „blízkost“ se zpravidla nejčastěji nabízí odpověď „opak vzdálenosti“. Kruh se uzavírá, jestliže se potom vzdálenost...

Pěšky za posláním lékaře

Počátkem prosince 1723 se z Bernu vydal na dlouhou cestu patnáctiletý Albrecht Haller, tehdy již tři roky úplný sirotek (viz rámeček). Dle...

Předběžná zpráva o Papyru Derveni

Nález V lednu 1962 byl při archeologických vykopávkách antického pohřebiště u vsi Derveni odkryt hrob z přelomu řecké klasické a helenistické doby,...

Patří neurčitost do vědy?

S vývojem vědy se pochopitelně vždy vyvíjel, a tedy i postupně měnil převládající celkový názor vědecké komunity na podstatu vědy samotné. Měnil se...

Trendy globální biodiverzity

Současný pocit ohrožení biologické rozmanitosti vede k zájmu o její změny v geologické minulosti – když pro nic jiného, tak proto, abychom věděli,...

Entartete Gedanken

Oslava plebejství je poprvé výrazně až geniálně prezentována v Haškově románu Osudy dobrého vojáka Švejka (tohoto v podstatě jediného českého...

Virtuální učení

Hry ve výuce nejsou ničím novým. Německá armáda využívala deskové simulace pro výuku strategického myšlení svých důstojníků již na začátku 19....

Světlo a magnetické pole

Možná jste se někdy zamysleli nad kompaktním diskem, na němž máte hudbu, fotoalbum nebo film, a vrtalo vám hlavou, jak se toto množství informací...

Glosy

Vzpomínka na Josefa Reischiga

Po těžké nemoci zemřel v neděli 10. srpna doc. RNDr. Josef Reischig, DrSc., přednosta Ústavu biologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni....

Kipundži – stromový pavián?

Objev kipundžiho v roce 2005 byl zoologickou senzací. Nejenže se podařilo objevit i vzhledově odlišný druh opice, navíc k tomu došlo v poměrně...

Rekultivační substráty v Chabařovicích

Koncem osmdesátých let byly nejaktuálnější problémy zemědělských rekultivací, které zaujímaly více než 60 % všech rekultivovaných ploch. Lesní...

Snižuje užívání statinů riziko demence?

Závěry rozsáhlé populační studie 1) provedené v posledních letech týmem profesorky Mary N. Haanové z Epidemiologického ústavu Michiganské...

Věda a múzy

Je léto, a tak se nepracuje stejně intenzivně jako po zbytek roku. I když se člověk rozhodne vehementně pracovat, jako na potvoru mají ti druzí...

Eseje

Zachovejte si dychtivost, zachovejte si pošetilost!

Je mi ctí účastnit se s vámi tohoto slavnostního ukončení akademického roku na jedné z nejlepších univerzit světa. Sám jsem nepromoval. Vlastně...

Z akademické obce

Z akademické obce

Konference o nanovláknech Druhou mezinárodní konferenci o nanovláknech pod názvem „Nanofibers for the 3rd millennium Nano for lifeTM“ připravují na...

Eseje o jazyce

Co jsou vlastně jazykové „chyby“?

Často slýcháme nebo čteme v lingvistických textech o jazykových „problémech“, které je třeba „řešit“. V českém prostředí, v němž vládne tzv....

Architektura

Architektonická munice ve studené válce

Letošní výstava Bruselský sen, věnovaná Expu 58 a následně se rozvíjejícímu bruselskému stylu, přinesla rozvrstvený pohled na alternativní významy...

Dopisy čtenářů

Objektivní hodnocení a subjektivní odpovědnost

Přednesl jsem ve Vídni v Atomové agentuře naše výsledky studia mutací vyvolaných rozpadem radioaktivního fosforu, večer jsme diskutovali s...

IMH 1000110

Radim Palouš: Tanečník s otevřenýma očima a zvednutým obočím na parketu vesmírně velikém i nesmírně malém, Vesmír 87, 684, 2008/10 Michal Anděl:...

Aktuality

Istanbulská deklarace proti transplantační turistice

Mezinárodní konference pořádaná Transplantační společností a Mezinárodní nefrologickou společností se konala letos od 30. dubna do 1. května v...

Japonská rozpolcenost psíků

Ještě než psík mývalovitý uprchl (či byl vypuštěn) z kožešinových farem v řadě oblastí Eurasie, obýval Japonsko a Dálný východ. Kromě jiného je...

Symboly abstinence v psychoterapii

Řada symbolů se pojí s alkoholem a mohou být zneužívány k jeho propagaci. Existují ale i symboly abstinence, které zvyšují motivaci v průběhu léčby...

Prach z domácnosti usvědčí zločince

Metoda identifikace osob pomocí DNA byla pro kriminalistiku možná ještě významnějším objevem než otisk prstu. Ten lze získat pouze z prstu, kdežto...

Rozšiřování trhlin jako metoda pohybu vpřed

V mořských sedimentech, pokrývajících asi 70 % zemského povrchu, jsou nejnápadnější formou života organizmy hloubící chodbičky. Obecně jsou...

Tajemství koptského svícnu

Klášter v Bawitu (na pravém břehu Nilu, asi 280 km od Káhiry) byl založen koncem čtvrtého století našeho letopočtu a zanikl v desátém století....

Jedové zuby opět na scéně

Jedové zuby hadů se z morfologického hlediska dělí do tří základních skupin. Opistoglyfní čili zadní rýhované mají například některé užovky,...

Život v hlubokém bahně oceánů

O tom, kde všude na Zemi může existovat život a jakých bizarních forem může nabývat, nás přesvědčují nové objevy spojené s biologickým průzkumem...

Byl objeven největší bércoun

Bércouni jsou malá skupina afrických savců, která zahrnuje 15 druhů o hmotnosti mezi 30 až 500 gramy. Jsou příbuzní bodlínů, zlatokrtů, hrabáčů,...