Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Šimek Miloslav

Prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc., (*1956) absolvoval Agronomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. Působí v Ústavu půdní biologie Biologického centra AV ČR, v.v.i. a na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zabývá se studiem mikrobiálních procesů v půdách, zejména procesy přeměn dusíku, a ekofyziologií půdních mikroorganismů. Dlouhodobě se věnuje problematice tvorby a stanovení plynných metabolitů (methan, oxid dusný, oxid uhličitý) v půdách a jejich emisí z půd do atmosféry.

Počet článků: 3

3. Skleníkové plyny v půdě

6. 11. 2008  |  Vesmír 87, 758, 2008/11
Globální cyklus dusíku a cyklus dusíku v ekosystémech Dusík rozhodně nepatří mezi nejběžnější prvky na Zemi. Odhaduje se, že kilogram horniny...
 

Skleníkové plyny v půdě

9. 10. 2008  |  Vesmír 87, 674, 2008/10
Globální cyklus uhlíku Hlavní rezervoáry uhlíku na Zemi jsou atmosféra, oceán, půda a litosféra (obrázek tab. I). Pro cyklus uhlíku (obrázek 1) je...
 

Skleníkové plyny v půdě

11. 9. 2008  |  Vesmír 87, 600, 2008/9
Jako skleníkové plyny se označují plyny v atmo sféře, které způsobují skleníkový efekt. Známe více než 35 plynů s těmito vlastnostmi, ale jen 6...