Jobs Steve

Steven Paul Jobs (*1955) se stal jednou z ikon Silicon Valley. Sehrál významnou roli při vývoji osobních počítačů. Spolu se Stevem Wozniakem založil společnost Apple Computers. Později založil také společnost Pixar Animation Studios a společnost NeXT. Tuto řeč přednesl Steve Jobs 12. června 2005 při ukončení akademického roku na Stanfordově univerzitě.

Počet článků: 1

Zachovejte si dychtivost, zachovejte si pošetilost!

9. 10. 2008  |  Vesmír 87, 727, 2008/10
Je mi ctí účastnit se s vámi tohoto slavnostního ukončení akademického roku na jedné z nejlepších univerzit světa. Sám jsem nepromoval. Vlastně...