Mgr. Vojtěch Hladký, Ph.D.

Vojtěch Hladký, Ph.D. (*1978) vystudoval filozofii a řečtinu na Filozofické fakultě UK v Praze. Zabývá se antickou, renesanční a částečně i současnou filozofií. V současné době působí na katedře filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK. V tomto roce připravuje k vydání knihu: Změnit sám sebe. Duchovní cvičení P. Hadot, péče o sebe M. Foucaulta a péče o duši J. Patočky (nakl. Mervart).

Počet článků: 2

Od Darwina k Empedokleovi a Anaximandrovi<a class=1)" />

Od Darwina k Empedokleovi a Anaximandrovi1)

10. 9. 2009  |  Vesmír 88, 544, 2009/9
Pozdější vydání Darwinova díla O vzniku druhů přírodním výběrem mají na začátku kapitolu s názvem: Historický nástin vývoje názorů na původ druhů....
 

Předběžná zpráva o Papyru Derveni

9. 10. 2008  |  Vesmír 87, 692, 2008/10
Nález V lednu 1962 byl při archeologických vykopávkách antického pohřebiště u vsi Derveni odkryt hrob z přelomu řecké klasické a helenistické doby,...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné