Kocourek František

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc., (*1952) vystudoval fytotechniku na Vysoké škole zemědělské v Brně a systematickou biologii a ekologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v. v. i., jehož je ředitelem, se zabývá zemědělskou entomologií a ochranou kulturních rostlin před škůdci.

Počet článků: 2

Co pohání vývoj pěstebních technologií zemědělských plodin?

9. 10. 2008  |  Vesmír 87, 682, 2008/10
Jedním ze závažných úkolů při pěstování zemědělských plodin v ČR i v EU je potřeba skloubit ekonomické zájmy pěstitelů s ekologickými i zdravotními...
 

Chutnější jablka

5. 10. 2001  |  Vesmír 80, 551, 2001/10
Nepochybujeme o tom, že data o pozitivním vlivu „ekologického hospodaření“ na kvalitu půdy, růst jabloni i na chuť plodů, jak jsou uveřejněna...