Syka Josef

Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., (* 1940) vystudoval Lékařskou fakultu UK v Praze. Předmětem jeho vědeckého zájmu jsou zejména neurofyziologie sluchového systému, fyziologie vnitřního ucha, audiologie. Vede oddělení neurofyziologie sluchu v Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i, jehož ředitelem byl v letech 1993–2000. Je členem edičních rad mezinárodních časopisů Hearing Research, Noise and Health and Experimental Gerontology, je čestným členem Italské audiologické společnosti a České lékařské společnosti, členem Academia Europea a členem České lékařské akademie. Byl prvním předsedou České společnosti pro neurovědy a předsedou Grantové agentury České republiky (2000–2008).

Počet článků: 7

Náhrada funkcí vnitřního uchauzamčeno

7. 3. 2013  |  Vesmír 92, 173, 2013/3
Ztráta sluchu znamená pro postiženého značnou komplikaci života v moderní společnosti, která je založena na rychlém a intenzivním přenosu...
 

Grantová agentura České republiky ovlivňuje již patnáct let kvalitu české vědy

6. 11. 2008  |  Vesmír 87, 765, 2008/11
V letošním roce si Grantová agentura České republiky (GA ČR) připomíná 15 let od svého založení. Byla ustanovena zákonem č. 300/1992 Sb., o státní...
 

Neuroetika, nové odvětví bioetiky

9. 10. 2008  |  Vesmír 87, 679, 2008/10
Převratné objevy vývojové biologie, kam patří i možnost klonování, a zejména využití embryonálních kmenových buněk k léčbě lidských nemocí, se...
 

Pohled do budoucnosti

13. 4. 2006  |  Vesmír 85, 195, 2006/4
…Myslím, že jsme v rychlosti inovací a zavádění moderních procesů řízení vědy neustrnuli. Ještě jeden příklad ze současnosti: GA ČR a další české...
 

Které z publikací, jež jste četl v uplynulém roce, byste doporučil čtenářům Vesmíru (a proč)?

16. 1. 2006  |  Vesmír 85, 52, 2006/1
S velkým zájmem čtu knihu Iaina Pearse Neviditelná chvíle rozhodnutí, kterou vydalo nakladatelství Academia. Obsahuje vylíčení téže události a...
 

Neuroprotéza náhradou sluchu

5. 12. 1998  |  Vesmír 77, 667, 1998/12
Podle statistik patří onemocnění sluchu v žebříčku nejčastěji se vyskytujících nemocí ve světě na 7. místo. Lehčí forma onemocnění (nedoslýchavost)...
 

Cena za popularizaci vědy

5. 6. 1996  |  Vesmír 75, 304, 1996/6
Cena předsedy Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj a ministra vlády ČR RNDr. Igora Němce za popularizaci výzkumu a vývoje v hromadných...