Aktuální číslo:

2018/10

Téma měsíce:

Navigace

Pohled do budoucnosti

Četli jsme v Bulletinu GA ČR
 |  13. 4. 2006
 |  Vesmír 85, 195, 2006/4

…Mluví se o „evropském paradoxu“: Evropa je úspěšná v přípravě vysoce kvalifikovaných vědců, a dokonce vytvořila mnoho vynikajících center. Avšak převést nové vědecké poznatky na inovace plodící bohatství se jí nedaří. Philippe Busquin, předchozí komisař EU pro vědu, to vyjádřil slovy: „Investovat do výzkumu je jen jedna strana mince. Prvotřídní výzkum potřebuje nalézt svoji cestu ke komerčně cenným inovacím.“ To, co Busquin konstatoval o EU-15, zřejmě platí v plném rozsahu také pro ČR. Příčiny tohoto rozdílu budou asi složité, v čem však spatřujete rezervu České republiky, popř. skýtá nám proces transformace nějakou výhodu vůči „zaběhnutým“ zemím EU-15?

…Myslím, že jsme v rychlosti inovací a zavádění moderních procesů řízení vědy neustrnuli. Ještě jeden příklad ze současnosti: GA ČR a další české agentury již od loňska realizovaly plně elektronické podávání projektových návrhů, německá DFG se k tomuto kroku teprve chystá. Když však mluvíme o uplatňování výsledků výzkumu v praxi, o neutěšeném stavu v podávání patentů u nás, je třeba si uvědomit, že nejen česká věda, ale také český průmysl prošel v uplynulých letech obrovskou transformací. Ta byla nesrovnatelně hlubší a drsnější než transformace české vědy, dnes však je v tomto směru situace více stabilizována, a je proto třeba i naše nástroje vědní politiky přizpůsobit novému stavu v průmyslu a v podnikatelské sféře. Proto bylo v poslední době výrazným způsobem posíleno financování aplikovaného výzkumu a vývoje cestou Národních programů výzkumu I a II, proto se trvale zvyšují prostředky Ministerstva průmyslu a obchodu, proto se usiluje o založení technologické agentury po vzoru finské TEKES nebo švédské VINNOVA. Je však nutné na straně výzkumu, především českých technických vysokých škol a stejně tak průmyslu, budovat nové vztahy spolupráce, vedoucí k novým patentům, novým výrobkům a technologiím. Stejně tak je nutné ve zvýšené míře podporovat rozvoj malých a středních podniků, zakládajících svou budoucnost na inovacích. To všechno nemůže být a není úlohou GA ČR, která však nepřestane ze svých zdrojů financovat kvalitní základní výzkum ve všech technickýchoborech. O tom, že české technické obory vědy přežily úspěšně kritické období patnácti let transformace, svědčí data z Thompsonovy agentury ISI, která ukazují, že citační index našich výzkumných pracovníků v technických vědách dosahuje světového průměru, obdobně jako výstupy naší matematiky a klinické medicíny. GA ČR stále vydává procentuálně největší část svých prostředků na granty v oboru technických věd.

Ke stažení

O autorovi

Josef Syka

Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., (* 1940) vystudoval Lékařskou fakultu UK v Praze. Předmětem jeho vědeckého zájmu jsou zejména neurofyziologie sluchového systému, fyziologie vnitřního ucha, audiologie. Vede oddělení neurofyziologie sluchu v Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i, jehož ředitelem byl v letech 1993–2000. Je členem edičních rad mezinárodních časopisů Hearing Research, Noise and Health and Experimental Gerontology, je čestným členem Italské audiologické společnosti a České lékařské společnosti, členem Academia Europea a členem České lékařské akademie. Byl prvním předsedou České společnosti pro neurovědy a předsedou Grantové agentury České republiky (2000–2008).

Doporučujeme

Jsme na vrcholu, další vývoj je na nás

Jsme na vrcholu, další vývoj je na nás

Ondřej Vrtiška  |  12. 10. 2018
Co nám studium zaniklých civilizací může říct o té naší? I tomu se bude věnovat přednáška Učené společnosti ČR, kterou v úterý 16. října přednese...
Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Staří mořeplavci prý určovali polohu své lodi podle hvězd. Tato rozšířená romantická představa je ale nesprávná. Metoda astronavigace nikdy nebyla...
Jak se neztratit na moři

Jak se neztratit na moři

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Dle znamenitého pozorování Slunce a Měsíce shledávám naši zeměpisnou délku 178° 18' 30" západně od Greenwiche. Zeměpisná délka dle logu je 175°...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné