Aktuální číslo:

2020/3

Téma měsíce:

Bod zlomu

Pohled do budoucnosti

Četli jsme v Bulletinu GA ČR
 |  13. 4. 2006
 |  Vesmír 85, 195, 2006/4

…Mluví se o „evropském paradoxu“: Evropa je úspěšná v přípravě vysoce kvalifikovaných vědců, a dokonce vytvořila mnoho vynikajících center. Avšak převést nové vědecké poznatky na inovace plodící bohatství se jí nedaří. Philippe Busquin, předchozí komisař EU pro vědu, to vyjádřil slovy: „Investovat do výzkumu je jen jedna strana mince. Prvotřídní výzkum potřebuje nalézt svoji cestu ke komerčně cenným inovacím.“ To, co Busquin konstatoval o EU-15, zřejmě platí v plném rozsahu také pro ČR. Příčiny tohoto rozdílu budou asi složité, v čem však spatřujete rezervu České republiky, popř. skýtá nám proces transformace nějakou výhodu vůči „zaběhnutým“ zemím EU-15?

…Myslím, že jsme v rychlosti inovací a zavádění moderních procesů řízení vědy neustrnuli. Ještě jeden příklad ze současnosti: GA ČR a další české agentury již od loňska realizovaly plně elektronické podávání projektových návrhů, německá DFG se k tomuto kroku teprve chystá. Když však mluvíme o uplatňování výsledků výzkumu v praxi, o neutěšeném stavu v podávání patentů u nás, je třeba si uvědomit, že nejen česká věda, ale také český průmysl prošel v uplynulých letech obrovskou transformací. Ta byla nesrovnatelně hlubší a drsnější než transformace české vědy, dnes však je v tomto směru situace více stabilizována, a je proto třeba i naše nástroje vědní politiky přizpůsobit novému stavu v průmyslu a v podnikatelské sféře. Proto bylo v poslední době výrazným způsobem posíleno financování aplikovaného výzkumu a vývoje cestou Národních programů výzkumu I a II, proto se trvale zvyšují prostředky Ministerstva průmyslu a obchodu, proto se usiluje o založení technologické agentury po vzoru finské TEKES nebo švédské VINNOVA. Je však nutné na straně výzkumu, především českých technických vysokých škol a stejně tak průmyslu, budovat nové vztahy spolupráce, vedoucí k novým patentům, novým výrobkům a technologiím. Stejně tak je nutné ve zvýšené míře podporovat rozvoj malých a středních podniků, zakládajících svou budoucnost na inovacích. To všechno nemůže být a není úlohou GA ČR, která však nepřestane ze svých zdrojů financovat kvalitní základní výzkum ve všech technickýchoborech. O tom, že české technické obory vědy přežily úspěšně kritické období patnácti let transformace, svědčí data z Thompsonovy agentury ISI, která ukazují, že citační index našich výzkumných pracovníků v technických vědách dosahuje světového průměru, obdobně jako výstupy naší matematiky a klinické medicíny. GA ČR stále vydává procentuálně největší část svých prostředků na granty v oboru technických věd.

Ke stažení

O autorovi

Josef Syka

Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., (* 1940) vystudoval Lékařskou fakultu UK v Praze. Předmětem jeho vědeckého zájmu jsou zejména neurofyziologie sluchového systému, fyziologie vnitřního ucha, audiologie. Vede oddělení neurofyziologie sluchu v Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i, jehož ředitelem byl v letech 1993–2000. Je členem edičních rad mezinárodních časopisů Hearing Research, Noise and Health and Experimental Gerontology, je čestným členem Italské audiologické společnosti a České lékařské společnosti, členem Academia Europea a členem České lékařské akademie. Byl prvním předsedou České společnosti pro neurovědy a předsedou Grantové agentury České republiky (2000–2008).

Doporučujeme

(Korona)virus je virus, je virus, je virus...

(Korona)virus je virus, je virus, je virus...

Libor Grubhoffer  |  31. 3. 2020
Vypůjčil jsem si odpověď francouzského mikrobiologa André Lwoffa na otázku, co je to virus. André Lwoff (1902-1994), Nositel Nobelovy ceny za...
Dívčí tajemství a globální pandemie

Dívčí tajemství a globální pandemie

David Storch  |  29. 3. 2020
Všichni to známe. Dívky mají vážná tajemství, které nikdy nikomu neprozradí. Tedy snad jen své nejlepší kamarádce, to je ale v pořádku, poněvadž...
Život není jako dřív. A dlouho nebude

Život není jako dřív. A dlouho nebude

Pavel Plevka  |  27. 3. 2020
Kontrolované provedení populace infekcí SARS-CoV-2 tak, aby nebyl zahlcen náš zdravotní systém, bude trvat několik let, během kterých bude třeba...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné