Aktuální číslo:

2018/3

Téma měsíce:

Vznik života

Náhrada funkcí vnitřního ucha

V kterých případech může buněčná či genová terapie nahradit kochleární implantát
 |  7. 3. 2013
 |  Vesmír 92, 173, 2013/3

Ztráta sluchu znamená pro postiženého značnou komplikaci života v moderní společnosti, která je založena na rychlém a intenzivním přenosu informací. Zrak může v mnohém ohledu nahradit chybějící sluch, ale pokud je ztráta sluchu vrozená, u dítěte se nevyvine normální mluvená řeč i při sebelepší péči a intenzitě zrakové rehabilitace.

Biomedicínský výzkum však již téměř před půlstoletím přinesl možnost náhrady funkce receptorů vnitřního ucha na základě přímé elektrické stimulace přežívajících vláken sluchového nervu kochleárním implantátem (viz Vesmír 77, 667, 1998/12).

Odhaduje se, že v současné době užívá dobrodiní kochleárního implantátu na světě více než 250 000 lidí a jen v České republice je více než 600 uživatelů tohoto implantátu. Jde především o děti, u nichž se může vyvinout normální řeč, pokud je zařízení implantováno v prvních letech života. Přes veškeré znalosti, které jsme v poslední době získali o příčinách ztráty sluchu, se stále rodí 1 až 2 děti z tisíce neslyšící. V České republice, podobně jako v jiných evropských státech, je nejčastější příčinou defekt genu pro bílkovinu connexin, která zajišťuje normální funkci tzv. mezerových spojů. Ty zajišťují ve vnitřním uchu transport draslíku, iontu, který je pro normální funkci sluchových receptorů naprosto nezbytný.

Defekt sluchu je nutné u dětí objevit co nejdříve. Proto je chvályhodné, že se po dlouhotrvajícím úsilí otolaryngologů a foniatrů konečně podařilo v České republice prosadit zavedení celoplošného skríningu sluchu novorozenců tak, aby těm potřebným mohl být včas voperován kochleární implantát.

V mnoha případech není však možné tento implantát použít, protože je z různých příčin porušena činnost vláken sluchového nervu, která vedou informaci o přítomnosti zvukového podnětu do mozku. Implantace zařízení není také levná metoda, jde o invazivní zákrok, operace včetně rehabilitační fáze stojí nemocenské pojišťovny přibližně milion korun. Proto se hledají ve vědeckých laboratořích především ve Spojených státech, jiné možnosti, jak nahradit ztracenou funkci vnitřního ucha. Řešení nabízí současná genetika a molekulární biologie, především cestou genové terapie.

Genová terapie umožňuje vnést pomocí virového vektoru, obvykle adenoviru, do nitra cílových buněk vhodný gen, který může nahradit ve funkci vadný gen, nebo může změnit funkci buňky žádoucím směrem. V případě ztráty sluchu jde nejčastěji o ztrátu funkce receptorových vláskových buněk, a to jejich jednoho typu, vnitřních vláskových buněk. Pokud jsou zdravé a funkční, převádějí mechanickou energii při ohnutí svých vláskových výběžků, stereocilií, na energii elektrickou a ta způsobuje vyplavení mediátoru glutamové kyseliny na synapsi s vlákny sluchového nervu. Podráždění vláken sluchového nervu je převedeno do složité soustavy nervových jader sluchové dráhy s konečným výsledkem, kterým je náš vjem zvuku. Vnitřní vláskové buňky u neslyšících zcela chybí nebo nejsou funkční.

Nyní vidíte 17 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Fyziologie

O autorovi

Josef Syka

Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., (* 1940) vystudoval Lékařskou fakultu UK v Praze. Předmětem jeho vědeckého zájmu jsou zejména neurofyziologie sluchového systému, fyziologie vnitřního ucha, audiologie. Vede oddělení neurofyziologie sluchu v Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i, jehož ředitelem byl v letech 1993–2000. Je členem edičních rad mezinárodních časopisů Hearing Research, Noise and Health and Experimental Gerontology, je čestným členem Italské audiologické společnosti a České lékařské společnosti, členem Academia Europea a členem České lékařské akademie. Byl prvním předsedou České společnosti pro neurovědy a předsedou Grantové agentury České republiky (2000–2008).

Doporučujeme

Lávová pole na Islandu

Lávová pole na Islandu

Jan Vítek  |  8. 3. 2018
Při utváření Islandu se sešlo několik důležitých faktorů. Nejpodstatnější z nich dobře vystihuje sloganem „země ohně a ledu“. Poukazuje na zdejší...
Zemětřesení na Hlučínsku

Zemětřesení na Hlučínsku

Před čtvrtou hodinou ranní dne 10. prosince 2017 probudilo lidi v širším okolí Opavy řinčení sklenic a houpání postelí. Lidé cítili zhoupnutí jako...
Trpký osud objevitele petroleje

Trpký osud objevitele petroleje

Marek Janáč  |  8. 3. 2018
Před 90 lety (vybíráme z vesmírného archivu): 1928: Právě minulo sedmdesát pět let od doby, kdy jistý mlékař v Boryslavi, jménem Schreiner,...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné