Vesmír: 1998/12

datum vydání: 5. 12. 1998

Úvodník

Selhání orgánů a náhrada jejich funkce

V době nacistické okupace své země bezmocně přihlížel mladý holandský lékař Johan Kolf umírání mladého muže, jediného syna sedláka, na selhání...

Rozhovor

Slovo má Ing. Milan Marek

Vesmír: Než se vás zeptám, co pozoruhodného jste viděl či slyšel na 8. Mezinárodním sympoziu o bórové neutronové záchytové terapii (Boron Neutron...

Popis nestačí, musíš se ptát proč

Vesmír: Které ze svých knížek si nejvíc ceníte? Z. Veselovský: První z nich vyšla pod názvem Vždyť jsou to jen zvířata. Byla to lest – způsob jak...

Poznámky a glosy

Pás totality ve střední Evropě

Roku 1999 nastane úplné zatmění Slunce pozorovatelné i ve střední Evropě. Měsíční stín se dotkne jihu Velké Británie 11. srpna v 10 hodin 10 minut...

Eseje

Mýtus rámce IV.

XIVPřed téměř čtyřiceti lety jsem zdůrazňoval, že dokonce pozorování a zprávy o pozorování jsou pod nadvládou teorií, nebo chcete-li v zajetí...

Neveselé kapitoly o vědě a moci VIII.

V Málkově článku o Československé akademii věd (Časopis lékařů českých 44, 1241, 1952) se dočítáme, že kromě velké Akademie měly být založeny ještě...

Vědci, proroci, politici

Francouzský filozof Michel Foucault se proslavil mimo jiné svými úvahami o vztahu moci a vědění. Takové úvahy nejsou nové, ale zdaleka nejsou...

Nad knihou

BURKHARD FRENZEL (ed.): Rapid mass movement as a source of climatic evidence for the holocene

Stručně řečeno je to kniha o kamenných lavinách, suťových proudech a sesuvech. Kolektivu asi třiceti autorů jde zejména o odpovědi na otázky, kde a...

Jazykový koutek

Světlo světla

Přece světlo světa, chcete mě opravit, ale ono je to (alespoň etymologicky) totéž. Slovo svět znamenalo původně světlo, staročeskému před světem...

Mozaika

Říjen ve vědě

Kdo jsou laureáti letošních Nobelových cen Čtyři nositelé ceny za medicínu, fyziku a chemii se narodili v USA a po jednom v Německu, Číně, Rakousku...

Ve zkratce

Ve zkratce

Různorodost mykorrhizních hub určuje biodiverzitu rostlin, proměnlivost ekosystému a produktivitu. Nature 396, 69–72, 1998 Originální rukopis...

Vertikála

Vesmír

Pěstění jmélí. Pokusy vypěstovati jmélí (Viscum album) uměle podařily se inspektorovi botanické zahrady universitní, p. Matěji Tatarovi na...

Diskuse

Zvyšuje pití kávy riziko infarktu?

Rád bych doplnil několik poznatků, které souvislost mezi konzumací kávy a kardiovaskulárními onemocněními komplikují. Kofein má své zastánce...

Potřebujeme transgenní kukuřici?

Dávno je pryč idylická doba, kdy genové manipulace byly intelektuálními výboji úzkého kruhu zasvěcených [...] Dnes jsou geneticky manipulované...

Kam směřují genetické modifikace?

„K obrovskému rozvoji,“ odpoví optimista. „K ekologické katastrofě,“ děsí lidstvo žluté maškary králíčků. „Z dětských nemocí k dospělosti,“ míní...

Výtvarné umění

Živly a elementy

V roce 1986 se ve výstavní síni Atria na Žižkově konala společná výstava Huga Demartiniho a Pavla Nešlehy nazvaná „Objekty“. Hugo Demartini, jeden...

Dopisy čtenářů

Rok 2000

Je trápne, keď sa v odbornom časopise objaví, že rok 2000 je začiatkom nového tisicročia. Bolo by to tak, keby sa náš letopočet začínal rokom 0....

Diskuse o citačním indexu

Se Zdeňkem Šestákem nelze než převážně souhlasit, až na nepodloženou spekulaci, že „praktikující lékaři své výsledky opět publikují“. Praktikující...

Neuroprotéza náhradou sluchu

Podle statistik patří onemocnění sluchu v žebříčku nejčastěji se vyskytujících nemocí ve světě na 7. místo. Lehčí forma onemocnění (nedoslýchavost)...

Potravinářská aditiva

Letos zjara se mezi našimi obyvateli opět objevil dokument uvádějící znepokojivé informace o „přísadách do potravin“. V posledních letech to bylo...

Proč žije v tropech tolik druhů organizmů?

Biologické jevy probíhají na rozmanitých časových a prostorových škálách, od měřítka jednotlivých molekul (kde si nejsme jisti, zda vůbec už můžeme...

Konstruování z hmoty a děr

Příroda své výtvory zdokonaluje (optimalizuje) už stamiliony let a dospěla k obdivuhodným výsledkům. Zdánlivě všední stéblo trávy je skutečně...

Lysenko, prorok a ideolog

Narodil jsem se pár měsíců po tomto zasedání a ze školy si ještě pamatuji obrázky Mičurina a jeho 600gramové hrušky-antonovky nebo Lysenka, jak ve...

Vydří život

Člověk má k vydře rozporuplný vztah. Většina lidí je při pozorování hrajících si vyder fascinována jejich neobyčejnou obratností a elegancí pohybů....

V síti

Problematika biodiverzity je již po mnoho let velmi žhavým tématem. A v poslední době si čím dál častěji všímáme i diverzity čehokoliv dalšího....

Aktuality

Dizertační práce na internetu

Současná praxe, kdy mladý badatel výsledky své práce, které sepsal na počítači, vytiskne v několika kopiích a posléze uloží v knihovně, je obskurní...

Obnovitelná kultura lidských kmenových buněk – významný mezník

Představa, že z ledničky vyjmeme buněčnou kulturu, ošetříme ji vhodnými růstovými faktory a vyrobíme téměř kteroukoli tkáň lidského těla, zní dnes...

Hnědý trpaslík G 196-3B

s hmotností 15krát až 40krát vyšší než je hmotnost Jupitera byl pozorován v optické a infračervené oblasti. Kolem mladé a nepříliš hmotné hvězdy G...

Mezenec, ušinec a jejich kolegové

Nejde o nějakou zapomenutou bajku, nýbrž o nejstarší česká jména prstů na ruce. Prsty jsou nejen nejohebnější a nejšikovnější částí ruky, ale i...

Selén a potraty

Pre zdravý život cicavcov je nevyhnutný trvalý prísun malého množstva stopového prvku selénu. Tento chráni pred vznikom nádorovej choroby. Ukazuje...

Rekordní účinnost přeměny sluneční energie v palivo

Bez Slunce by nebyla ani fosilní paliva, která (dočasně) umožňují existenci rozmazlené a plýtvající „západní civilizace“. Žít věčně z konečných...

Johann Anton Stolz

J. A. Stolze znají dnes mineralogové v souvislosti se stolzitem, pojmenovaným na jeho počest. W. Haidinger tak r. 1845 nazval Stolzův nález...

Mutazom

Existuje několik mechanizmů zajišťujících opravy mutací při replikaci DNA. E. coli využívá také proteiny, které dělají pravý opak – zmenšují...

Gro Harlem Brundtlandová v čele WHO

Po letech nespokojenosti s činností Světové zdravotnické organizace byla do jejího čela zvolena ve čtvrtém kole voleb (18 voliči z 32) G. H....

Oslavy vědy v roce 2000

Roku 1900 měla světová výstava v Paříži označit „ práh epochy, která svou realitou nepochybně předčí sny naší představivosti“ (Science et Vie 962,...