Höschl Cyril

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., (*1949) vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK. Je ředitelem Psychiatrického centra Praha. Působí na 3. lékařské fakultě UK v Praze. Spolu s prof. J. Libigerem a J. Švestkou je editorem učebnice Psychiatrie (Tigis, Praha 2002). Je šéfredaktorem časopisu Psychiatrie a viceprezidentem Evropské asociace lékařských akademií.

Počet článků: 26

Covidový stres a duševní zdraví

1. 2. 2021  |  Vesmír 100, 71, 2021/2
Toto číslo Vesmíru je věnováno stresu. Stres jako pojem daleko překročil hranice medicíny a je používán jak v širším významu jako označení pro...
 

Pandemie covid-19 a duševní zdraví

4. 1. 2021
Jak ovlivnila pandemie vyvolaná koronavirem SARS-CoV-2 naše duševní zdraví? Data ze světa i z České republiky odhalila souvislosti, které by se...
 

Amerika v násuzamčeno

7. 1. 2019  |  Vesmír 98, 18, 2019/1
Cena Vize 97 měla původně zaplnit prostor, jenž ve světě oficiálních poct a vyznamenání citelně chyběl a stále do značné míry chybí: respekt a...
 

Inteligenční explozeuzamčeno

1. 9. 2017  |  Vesmír 96, 532, 2017/9
Nalistujeme-li si stranu 220 pozoruhodné knížky Ivana M. Havla a kolektivu jeho 80 gratulantů Protázky a odvěty,1) můžeme se dočíst: „Myslím […],...
 

Ptačí chřipka

16. 3. 2006  |  Vesmír 85, 132, 2006/3
Velkým tématem, které na nedávném zasedání Evropské asociace lékařských akademií v Bruselu otevřel jeden z největších expertů na ptačí viry Thierry...
 

Které z publikací, jež jste četl v uplynulém roce, byste doporučil čtenářům Vesmíru (a proč)?

16. 1. 2006  |  Vesmír 85, 52, 2006/1
S velkým zájmem čtu knihu Iaina Pearse Neviditelná chvíle rozhodnutí, kterou vydalo nakladatelství Academia. Obsahuje vylíčení téže události a...
 

Etický aspekt vědy

16. 9. 2004  |  Vesmír 83, 537, 2004/9
Vámi naznačený etický aspekt vědy představuje jedno z nejcitlivějších míst v její historii. Přestože si „ideální“ vědu představujeme jako hledání...
 

Obezita: prostředí, nebo vůle?

8. 9. 2003  |  Vesmír 82, 495, 2003/9
Psychiatrie se víc než jiné lékařské obory po celou svou historii potýká s neodbytnou otázkou, co je v chování (a jeho patologii) vrozené a co...
 

Praemium Bohemiae 2002

1. 1. 2003  |  Vesmír 82, 7, 2003/1
„Česká nobelovka“ – cena Praemium Bohemiae – byla předána 4. prosince 2002 na zámku Sychrově. Prvním laureátem této ceny se stal endokrinolog, člen...
 

Medicína založená na důkazech

5. 5. 2002  |  Vesmír 81, 265, 2002/5
Věda je založena na pochybnostech a testování hypotéz. Víra naproti tomu pochybnosti nepřipouští. Ve smyslu vyvracení (falzifikace) hypotéz je...
 

Vědci, dogmatici, šarlatáni...

5. 8. 2001  |  Vesmír 80, 423, 2001/8
Do stránek Vesmíru jakož i do jeho osudu se v opakovaných vlnách promítá spor o to, co je či není věda. Ponětí o tom na sebe nabaluje sémantická...
 

Živá bonsai

5. 12. 1999  |  Vesmír 78, 707, 1999/12
Genetickou manipulací se podařilo vyrobit mušku octomilku v poloviční velikosti. Jde o první miniaturizovanou verzi živého organizmu. Vědcům se...
 

Teorie deprese

5. 11. 1999  |  Vesmír 78, 607, 1999/11
Víme již, že deprese není jen „mizerná nálada“, ale porucha vyznačující se chorobnou změnou nálady. Tímto onemocněním se Vesmír nezabývá poprvé....
 

Přírodní a humanitní vědy: dva světy?

5. 9. 1999  |  Vesmír 78, 487, 1999/9
Jestliže dnes někdo hovoří o dualitě, o protikladu anebo o propasti mezi přírodními (exaktními) vědami a vědami humanitními, pak je třeba pokusit...
 

Diskuse o citačním indexu

5. 12. 1998  |  Vesmír 77, 664, 1998/12
Se Zdeňkem Šestákem nelze než převážně souhlasit, až na nepodloženou spekulaci, že „praktikující lékaři své výsledky opět publikují“. Praktikující...
 

IN MEMORIAM VIKTOR HÖSCHL

5. 11. 1997  |  Vesmír 76, 644, 1997/11
Dne 30. září 1997 se ve špatném počasí v nepřístupných místech Krkonoš zřítil vrtulník, který pro malou pražskou geofyzikální společnost PICODAS...
 

Je ekonomie naukou o chování?

5. 6. 1997  |  Vesmír 76, 333, 1997/6
HÖSCHL: Otázku „jak svět a společnost funguje“ si kladli fyzici, přírodovědci, lékaři, sociologové. Kladl si ji Albert Einstein 1) , když chtěl...
 

Poznamenáni ohněm

5. 3. 1997  |  Vesmír 76, 125, 1997/3
Skupina poruch, které se dnes označují jako poruchy nálady (angl. mood disorders), byla během vývoje psychiatrického poznání zařazována pod různými...
 

Měsíční fáze a klimatické záhady

5. 12. 1996  |  Vesmír 75, 688, 1996/12
Měsíční fáze se často dávaly do souvislosti se změnami lidského chování (náměsíčnost). Výskyt krutých kriminálních činů, počet zásahů záchranné...
 

Ohlédnutí za průkopníkem psychiatrické genetiky

5. 12. 1996  |  Vesmír 75, 709, 1996/12
12. října 1996 zemřel ve věku 71 let George Winokur. Jeho studie genetických vazeb maniodepresivní choroby z let 60. anticipovaly dnešní výzkum...
 
Strana: [1]  [2]