Vesmír: 2001/8

datum vydání: 5. 8. 2001

Úvodník

Vědci, dogmatici, šarlatáni...

Do stránek Vesmíru jakož i do jeho osudu se v opakovaných vlnách promítá spor o to, co je či není věda. Ponětí o tom na sebe nabaluje sémantická...

Rozhovor

S Ivanem Lefkovitsem o Ivanu Lefkovitsovi a Zdeňku Neubauerovi

Vesmír: Jste velmi známým odborníkem v molekulární biologii a imunologii, protože však již dlouho žijete v zahraničí, bylo by dobré, kdybyste...

Eseje

Analýza amuletu

Nad sekvenátorem DNA v molekulárněbiologické laboratoři Arnoldova herbária Harvardovy univerzity na bostonské Divinity Avenue č. p. 22 se po celý...

Komentáře a názory

Ad Elektřina ze Slunce

Po přečtení článku Jiřího Touška v loňském čísle 12 si čtenář může udělat správný obraz o možnostech využití tohoto obnovitelného a ekologicky...

Dvakrát měř, třikrát řeš, potom (možná) řež

Pokoušet se měřit tak komplexní charakteristiky, jako je kvalita životního prostředí či environmentální udržitelnost ekonomiky, bývá vždy ošemetné....

Drogová závislost je organická porucha mozku

Omezit ilegální užívání drog je již léta v této zemi nejdiskutabilnějším a nejkomplikovanějším politickým problémem. Nějaký názor na to má každý....

Jazykový koutek

Fág

Jeho program je – alespoň podle názvu – prostý: ř. fagó – jím, žeru. Je to k nevíře, ale i termín může být sluchem vnímán jako expresivní slovo....

Mozaika

Mozaika

Konec neutrinového skandálu O „neutrinovém“ skandálu se mluví už třicet let. Neutrina jsou podivuhodné a dosud poněkud tajemné částice světa atomu....

Vertikála

Ze starších ročníků Vesmíru

Požár Národního divadla dotkl se nás nejenom co věrných synů národa českého velmi bolestně, nýbrž jest pro nás přátele věd přírodních dvojnásobně...

Výtvarné umění

Okruh Revue K

Měl jsem štěstí: krátce po příjezdu do Paříže začátkem března 1994 se v galerii Le Pont Neuf, spravované asociací, jíž předsedala paní Bernadette...

Dopisy čtenářů

Biologická olympiáda

V posledních letech se stává pravidlem, že čtenáři Vesmíru vítězí ve studentských soutěžích, jako jsou biologické, fyzikální i chemické olympiády,...

Ad Eutanazie – a proč jsem proti

[...] Pacient, který přemýšlí o dobrovolné smrti, potřebuje i malou reálnou perpsektivu, že pobyt v tomto slzavém údolí má ještě smysl. Že není...

Vesmír a pošta

Kamenná pošta mi robila s Vesmírom problémy (ako list cca 2 kg 480 korún, ako balík colne úradne prerokovať), a tak som jednoducho cez miestný...

Dřevoryt Karla Vika

Vždy mne potěší, když se na stránkách Vesmíru objeví nějaká pěkná grafika. Taková byla zařazena i k „Ceně PRAEMIUM BOHEMIAE pro studenty“ od...

Co je houba na vavřínu z Gomery a Tenerife?

Ve 4. čísle Vesmíru byl uveřejněn článek Petra Nohela „Houba z Gomery a Tenerife“ s detailní fotografií. V textu je uvedeno, že se neví, jaký je to...

Vulkanologický ráj na Tenerife

Kanárské ostrovy nejsou jen rájem milovníků slunění, nicnedělání, zahálky a jiných letních sportů, ale potěší také srdce vulkanologovo. Sopečného...

Dendritické signály

Kdyby neurony nekompenzovaly úbytky napětí během přenosu signálu, nedostávaly by hlášení ze svých nejvzdálenějších vstupů. Zhruba 1011–1012 neuronů...

Micrognathozoa – zase jeden nový kmen

Známých živočišných druhů stále přibývá, zvláště v ekosystémech, které dřívější zoologové nestudovali (zcela noví živočichové bývají hlášeni...

Alternatívne stratégie replikácie telomér II.

V prvej časti sme naznačili, aký význam majú teloméry pri replikácii lineárnych molekúl DNA a aké následky majú zmeny v ich stabilite na procesy...

Nová náboženství a ekologie

Proč vznikají nová náboženství a co rozhoduje o tom, které z nich bude úspěšné a které ne? Odpověď může být kuhnovsky jednoduchá: Nové náboženství...

O nepsaných pravidlech, (epigenetické) paměti a (lidském) zapomínání

Molekulární genetika je, jako experimentální obory vědy vůbec, naukou o obecném, reprodukovatelném a spolehlivém. Veškerá osobitost, proměnlivost,...

Mohou zmoknout vlny?

Položme si poněkud dětinskou otázku: Mohou zmoknout vlny? Máme na mysli vlny elektromagnetické, zvláště těch vlnových délek, které se běžně...

Kaktusové dožínky aneb Krátce o plodech

Velká část kaktusů je klonální, čili je schopna rozmnožovat se vegetativně. Mnoho druhů je trsnatých (co odnož, to jedinec) a ještě víc druhů je...

Biologie, její kořeny a vztah k hraničním vědám

Než se tímto tématem začnu zabývat, chtěl bych si položit otázku: Je biologie vědou? Tato otázka se může jevit jako nevhodná a zbytečná, ale...

Univerzita

Veřejnost a někteří politikové si zřejmě myslí, že univerzity jsou k tomu, aby učily. Zaměstnanci univerzit však tento názor sdílejí jen zřídka,...

Aktuality

Ad Eutanazie – a proč jsem proti

V diskusích o eutanazii jsem slyšel mnoho argumentů pro i proti, ale nikdo mi ještě neobjasnil důvod, proč ji zavádět. Opravdu nám to vyřeší...

Nová naděje pro léčení tuberkulózy

Na tuberkulózu ročně zemře více než 3 miliony lidí. Protože mnoho kmenů bakterie, které způsobují tuberkulózu, je již rezistentních na více...

Ve státě New York počítají mrtvé vrány

Před dvěma lety se na západní polokouli, a to dokonce ve státě New York, poprvé objevila epidemie působená západonilským virem (viz Vesmír 78, 432,...

Sodné kanály v neuronech vnímajících bolest

Asi před dvaceti lety jsme se Stephenem Thesslefem z Univerzity v Lundu studovali vlastnosti akčních potenciálů u svalů, které byly denervovány,...

Gramatika v prostoru

Poměřovat znakový jazyk neslyšících mluveným jazykem slyšících je bláhové. Slyšící se vyjadřuje lineárně, lexikální a gramatické nosiče řadí za...

Výchova dospívajících hluchoslepých

U hluchoslepých může puberta probíhat se zpožděním, ale zato s bouřlivějšími reakcemi. Zdravý člověk poznává změny svého těla pohledem nebo si je...

Jak kontrolovat odstraňování E. coli z masa

Na opracovaných hovězích půlkách se patogenní typ Escherichia coli označovaný O157:H7 vyskytuje jen zřídka. Jestliže se ale při čištění nebo...

Záhada lepry v Indii

Počet nemocných leprou za posledních 15 let v Indii klesl ze 40 na 5 případů na 10 000 obyvatel, ale počet nově zjištěných nemocných je stále kolem...

Mucholapky nové generace

Mouchy jsou přitahovány různými hnijícími a kvasícími látkami. Toho lze využít i ke konstrukci pastí na mouchy. Problém však bývá právě v látce,...

Chromatografické sloupce z křemíku

Jestliže se při kapalinové chromatografii běžné sloupce ze silikagelových částeček nahradí pevnými sloupci z křemičitého materiálu, dělení probíhá...

Jak marihuana ničí paměť

Dlouho se ví, že účinná látka v marihuaně (tetrahydrokanabinol) vyvolává přechodné „blaho“, ale zároveň narušuje paměť. Rozsáhlé neurofyziologické...

Souputník u planetky za Neptunem

Při fotometrickém sledování planetky 1998 WW 31 (pohybuje se za drahou Neptunu ve vzdálenosti 45,6 astronomické jednotky od Země) si astronomové A....

Je UV-filtr slunečních brýlí kvalitní?

Téměř všechny sluneční brýle prodávané ve stáncích bývají označeny nálepkou „UV-filtr“, zákazník si však klade otázku, je-li UV-filtr doopravdy...

Vznikla Česká společnost pro právo životního prostředí

Na ustavující valné hromadě 6. března 2001 byl zvolen předseda (JUDr. Milan Damohorský) a deklarován cíl společnosti – rozvíjet práva životního...