Prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, CSc.

Prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc., (*1966) vyštudoval molekulárnu biológiu a genetiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V laboratóriu prof. Ladislava Kováča sa začal venovať genetike, molekulárnej biológii kvasiniek. V súčasnosti je vedúcim katedry genetiky a spolu s prof. Jozefom Nosekom vedú spoločné laboratórium katedier genetiky a biochémie Prírodovedeckej fakulty UK. (http://www.fns.uniba.sk/~kbi/kovlab)

Počet článků: 4

Vedná politika v prechode

13. 7. 2017  |  Vesmír 96, 450, 2017/7
Študuj vedu! – motivačné heslo celoslovenskej kampane financovanej v roku 2015 takmer 15 miliónmi eur z európskych štrukturálnych fondov...
 

Error-prone prednášky ako prostriedok motivácie študentov k diskusii

5. 4. 2001  |  Vesmír 80, 186, 2001/4
Poznáte to: 15 minút pred koncom prednášky otvoríte diskusiu. Nastáva mrvenie, študenti cítia, že o chvíľu bude prestávka. Zopár vašich výziev a po...
 

Alternatívne stratégie replikácie telomér I.

5. 7. 2001  |  Vesmír 80, 392, 2001/7
Povie vám to každý komik: nech je scénka akokoľvek vtipná a plná originálnych nápadov, bez pointy z nej ostáva len trápny dojem. A pointami...
 

Alternatívne stratégie replikácie telomér II.

5. 8. 2001  |  Vesmír 80, 443, 2001/8
V prvej časti sme naznačili, aký význam majú teloméry pri replikácii lineárnych molekúl DNA a aké následky majú zmeny v ich stabilite na procesy...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné