mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Hajný Martin

Ing. Martin Hajný, Ph.D., (*1970) vystudoval radiotechniku na Elektrotechnické fakultě ČVUT, kde také absolvoval postgraduální studium. Dizertační práci na téma „Predikce rozptylu elektromagnetických vln na dešťovém prostředí“ obhájil v roce 1999. V průběhu studia byl zapojen do řešení mezinárodního projektu COST 255.

Počet článků: 1

Mohou zmoknout vlny?

5. 8. 2001  |  Vesmír 80, 458, 2001/8
Položme si poněkud dětinskou otázku: Mohou zmoknout vlny? Máme na mysli vlny elektromagnetické, zvláště těch vlnových délek, které se běžně...