Vesmír: 2002/5

datum vydání: 5. 5. 2002

Úvodník

Objektivita farmakologických studií

Loni na podzim vydalo několik šéfredaktorů prestižních světových lékařských časopisů prohlášení, v němž upozorňují na to, že svým čtenářům nejsou...

Glosy

Imunologický paradox?

Učebnicová imunologická dogmata nám říkají, že za nepřijetí transplantátu (tzv. odhojování) jsou odpovědné především dva typy T-lymfocytů:...

Aktinový cytoskelet má své počátky již u bakterií

Cytoskelet se skládá ze tří typů vláknitých struktur: trubičkovitých mikrotubulů tvořených bílkovinou tubulinem, velmi tenkých mikrofilament...

Je hladina železa v organizmu řízena hormonálně?

Železo je pro buňku životně důležitý prvek. Je totiž katalyzátorem klíčových enzymatických reakcí a také je nezbytné pro vazbu vzdušného kyslíku na...

Podivuhodní savci Austrálie

Na přechodu mezi dravými a býložravými vačnatci stojí malá skupina 11 druhů z podřádu bandikutů (Perameloidea). Dva z nich jsou buď velmi vzácní,...

Eseje

Připíjím na zdraví či na život...

Je to modlitba? Vznášet přípitky za něčí uzdravení je stejně běžné jako modlit se za něj. Představme si, že se skupina věřících 28 dní modlí tímto...

Jemnost bytí ve světě nejistot

Rád bych uvedl Descartovu myšlenku, kterou cituji v interpretaci Edmunda Husserla: …mohu mnoho převzít od jiných. Ale to, co platí jako pravdivé...

Město a jeho hradby

Město, natěsnané sídliště tisíců lidí na úzkostlivě využitém prostoru, dělaly a dělají jeho hradby. Proto se obyvatelé pražských sídlišť tak rádi o...

Komentáře a názory

Etnické kategorizování v médiích

Mediální zpravodajství o nejrůznějších událostech z domova i ze zahraničí vnímají laikové často jako prosté a nezaujaté zaznamenávání „holých...

Opravdu ekologové pohřbívají ekosystém?

Nemohu nechat bez odezvy názor M. Konvičky o (konečném) pohřbení pojmu ekosystém. Souhlasím s ním v tom, že termín ekosystém byl zprofanován do...

O pohřbívání pojmů

Když jsem se v osmnácti letech začal hlouběji zajímat o ekologii, v naprosté většině textů převažovalo ekosystémové pojetí, které zdůrazňovalo...

Ať žije nicnežizmus!

Listoval jsem tuhle ve sborníku příspěvků z konference o vzniku života a můj pohled padl na definici života. V zájmu korektnosti nejprve uvedu...

Nad knihou

KAREL KRŠKA, FERDINAND ŠAMAJ: Dějiny meteorologie v českých zemích a na Slovensku

Kniha je výsledkem dlouhodobého snažení, které mělo své počátky již v padesátých letech, krátce poté, co se v Československé meteorologické...

Faktografie a ideologie

Konečně! Téměř zároveň se na trhu objevily dvě vynikající učebnice, které mapují vývojovou biologii (živočichů, jak jinak; v jistých kruzích...

Jazykový koutek

Smím prosit?

Zaklepete na dveře a z místnosti se ozve "prosím!". (Rodilý Čech ví, že neutrálně lze říci dále!, úředník s klotovými rukávy možná štěkne vstupte!...

Mozaika

Mozaika

Lov planet u bílých trpaslíků Do půl roku spatříme planety kolem našich sousedních hvězd, říká sebevědomě astronom Fraser Clark z Cambridžské...

Vertikála

Vesmír - o čem psal před lety

Blížíme se k nové době ledové? Tuhé mrazy v minulých zimách vyvolaly často otázky, nejsou-li snad tyto zimy předzvěstí změny našeho podnebí neb...

Diskuse

Homicida a genocida: pokus o vysvětlení 2.

Základním argumentem M. Špinky proti použití darwinizmu ve zkoumání lidské násilnosti je zjevná neschopnost biologie predikovat genocidní...

Výtvarné umění

Jemnost bytí

Začátkem tohoto roku se v Nečtinách (v bývalém zámku, který nyní patří Západočeské univerzitě) konal už potřetí interdisciplinární seminář...

Dopisy čtenářů

Jaká je hodnota předpovědí?

Byl podzim a Indiání v jedné vzdálené rezervaci se ptali svého nového náčelníka, jaká bude nastávající zima. Náčelník byl mladý a studoval na...

Představujeme časopis

Představujeme Revue Proglas

Exkluzivní měsíčník pro kulturu a politiku s celostátní působností. Vychází od r. 1990 a navazuje na brněnskou verzi samizdatového časopisu Střední...

Četli jsme v časopise Revue Proglas

[...] Temelín představoval již od zahájení stavby v závěru komunistického období a hlavně po pádu komunismu terč, který pomohl etablovat,...

Země jako ledová koule

Před stovkami milionů let byla na Zemi jen obrovská bílá pustina. Od pólů až k rovníku se po kontinentech plazily gigantické ledovce kilometrové...

Molekulární stavebnice

Jedním rysem techniky dvacátého století byla mimo jiné i miniaturizace. Díky ní je dnes technologie výroby mikroelektronických obvodů schopna...

Medicína založená na důkazech

Věda je založena na pochybnostech a testování hypotéz. Víra naproti tomu pochybnosti nepřipouští. Ve smyslu vyvracení (falzifikace) hypotéz je...

Psychologie proniká do ekonomie

Psychologické aspekty objevující se v ekonomických modelech můžeme rozdělit do tří velkých okruhů: vnímání (přijímání nových poznatků z okolí),...

Zničení Jericha, Sodomy a Gomory

Jedním z velkých témat historie 19. století byly – zvláště u těch historiků, kteří pocházeli z koloniálních velmocí té doby – úvahy o vzestupu a...

Victoria na plavbě kolem světa

Po měsíčním pobytu na Martiniku, který si posádka zpestřovala prací na lodích, výlety, potápěním a horským maratonem, čekala Victorii plavba...

Aktuality

Nanoteploměr

Pro většinu z nás je teploměr skleněná trubice naplněná zpravidla rtutí. Do doby, než vznikly první číslicové teploměry, založené např. na měření...

Klony s hezkou skořápkou a shnilým jádrem

Klonování je horkým tématem. Na jedné straně vzniká zmatek a terminologický chaos, na druhé straně se stále objevují nové práce, které na některé...

Voyeurizmus predlžuje kopuláciu jašteríc

Jednou z možností zvýšenia šancí samčekov pri oplodňovaní vajíčok polyandrických samíc je zvýšenie množstva ejakulátu alebo spermií počas...

Jak historik datuje Škaredou středu?

Určení začátku našeho letopočtu (viz články, Vesmír 79, 707, 2000/12 a Vesmír 79, 708, 2000/12) není zdaleka jedinou nejasností v datování. Jakkoli...

Nové obaly z křídy

V Německu to s recyklací nádob z PET myslí vážně. Každý takový nápojový obal je zatížen zálohou okolo 0,35 eur, což nepříjemně zvyšuje cenu...

Ptačí ocas: na velikosti záleží!

Ornitologové se jistě shodnou na tom, že ocas hraje při letu zásadní úlohu, ale přesto dosud s jistotou nevědí, jaký tvar rýdovacích per je pro let...