Aktuální číslo:

2021/9

Téma měsíce:

Vzdělávání

Ať žije nicnežizmus!

 |  5. 5. 2002
 |  Vesmír 81, 251, 2002/5

Listoval jsem tuhle ve sborníku příspěvků z konference o vzniku života a můj pohled padl na definici života. V zájmu korektnosti nejprve uvedu originální znění: Life is a self-replicating, evolving system expected to be based on organic chemistry. The basic drive of life is to make more of itself (NL Pace, Proc. Nat. Acad. Sci. 95, 808, 2001). Můj pokus o překlad zní: Život je sebereprodukující vyvíjející se systém, o němž se předpokládá, že je postaven na organické chemii. Základní hnací silou života je rozšiřovat se.

Ani redaktorům prestižního časopisu PNAS to nevadí, vždyť jde o způsob darebného slangového vyjadřování, který se ve vědecké angličtině vyvíjí už desítky let, aniž by se nad ním někdo pozastavil. Angličtina možná už ztratila veškerý cit a zdá se, že ostatní jazyky to teď přebírají i s chlupama.

Jak dlouho je na světě organická chemie? Odhaduji, že 250 let. Při vzniku života před 4 miliardami let po ní ještě nebylo ani slechu. Jistěže tenkrát probíhaly procesy, které dnes organická chemie dokáže popsat. Je to ale skutečně organická chemie? A která? Ta dnešní, nebo ta před sto lety?

Pokud to mohu posoudit, začaly s tím vším duchovědy. Angličtina neumí (nebo spíše nechce) rozlišit mezi mentálními procesy a vědou, která je popisuje. Obojí je „psychology“. Na základě vlastní zkušenosti mohu dosvědčit, jaká trápení tato necitlivost (či lajdáctví?) způsobí překladateli do češtiny. A teď už to máme všude! Chování supernovy je astrofyzika a růst dubu samozřejmě je biologie, tlukot mého srdce – jak jinak – nemůže být nic jiného než fyziologie. Chemie a fyzika jsou stará slova, tam to tak není vidět, u těch ostatních však už sama koncovka -logie přece napovídá, že jde o nauku o věci, nikoli o věc samu. A my si nedáme pozor na jazyk – všechny tyto -logie převedeme na -logii jedinou, totiž ontologii.

Důsledky pro naše myšlení jsou dva, a oba katastrofální. V první řadě jaksi automaticky začneme předpokládat, že věci „tam venku“ nejsou nic než soubor pouček a vztahů, jimiž disponuje věda o těchto věcech. Jsme slepí k vlastnostem věcí, které se už do příslušné vědy nevejdou. Věci venku se přece musí řídit zákonitostmi příslušné vědy. Druhým důsledkem je, že zapomeneme, jak pracně se věda buduje, jak dlouhé studium, zasvěcování do oboru a píli musí adept podstoupit. To všechno je pryč, a vše, co se týká dubu na mezi, pak „je biologie“.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Filosofie

O autorovi

Anton Markoš

Doc. RNDr. Anton Markoš, CSc., (*1949) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK. Na katedře filozofie a dějin přírodních věd PřF UK se zabývá teoretickou biologií. Napsal knihy Povstávání živého tvaru (1997), Tajemství hladiny (2000), Berušky, andělé a stroje (spolu s J. Kelemenem, 2004), Život čmelákův (spolu s T. Daňkem, 2005), Staré pověsti (po)zemské (spolu s L. Hajnalem, 2007), Profil absolventa (2008), editoval sborníky Náhoda a nutnost (2008), monografii Markoš a spol.: Life as its own designer (Springer, 2009), Jazyková metafora živého (2010).
Markoš Anton

Doporučujeme

Záhada zhasínající hvězdy vyřešena

Záhada zhasínající hvězdy vyřešena

Záhada velkého pohasnutí Betelgeuze (Vesmír 100, 106, 2021/2) se zdá být více méně rozřešena. Důležitým klíčem byla pozorování povrchu hvězdy...
Převrácená výuka a nová role učitele

Převrácená výuka a nová role učitele

Zdeněk Hurák  |  6. 9. 2021
Co je a co určitě není převrácená výuka? Jaké jsou její cíle? Pokusím se vyvrátit několik oblíbených mýtů a nabídnu vlastní učitelské zkušenosti...
O myších (v podzemí) a lidech

O myších (v podzemí) a lidech uzamčeno

Radim Šumbera  |  6. 9. 2021
Čtenář dobrodružné literatury ví, že pro člověka a jeho žaludek byla důležitá velká zvířata, zejména savci. Vzpomeňme na lovce mamutů, indiány a...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné