JMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTop

Kaderka Petr

Mgr. Petr Kaderka (*1973) vystudoval češtinu a němčinu na Filozofické fakultě UP v Olomouci. V Ústavu pro jazyk český AV ČR se zabývá stylistikou a textovou lingvistikou.

Počet článků: 2

Jak chránit ohrožené jazyky

5. 12. 2002  |  Vesmír 81, 705, 2002/12
Zájem o mezikulturní komunikaci patří podle teoretiků postmoderny k typickým rysům postmoderní doby. Poznání, že neexistuje jedna univerzální...
 

Etnické kategorizování v médiích

5. 5. 2002  |  Vesmír 81, 247, 2002/5
Mediální zpravodajství o nejrůznějších událostech z domova i ze zahraničí vnímají laikové často jako prosté a nezaujaté zaznamenávání „holých...