Hájek Tomáš

MUDr. Tomáš Hájek, Ph.D., (*1975) vystudoval 1. lékařskou fakultu UK v Praze. V Psychiatrickém centru Praha a na 3. lékařské fakultě UK získal Ph.D. v oboru neurověd. Nyní působí jako odborný asistent (assistent professor) na kanadské Dalhousiově univerzitě v Halifaxu, kde se zabývá výzkumem a léčbou bipolární afektivní poruchy.

Počet článků: 3

Kauzalita, pověry a medicína

13. 4. 2006  |  Vesmír 85, 230, 2006/4
Médii každou chvíli proběhnou senzační zprávy o tom, že faktor A způsobuje nemoc B. Stres způsobuje depresi, hliníkové ešusy Alzheimerovu demenci,...
 

Původce lymské boreliózy a psychické poruchy

5. 10. 2002  |  Vesmír 81, 573, 2002/10
Znalost příčin nemoci je prvním krokem k její úspěšné léčbě. Počátkem 20. století trpělo 10–15 % pacientů přijímaných do psychiatrických ústavů...
 

Medicína založená na důkazech

5. 5. 2002  |  Vesmír 81, 265, 2002/5
Věda je založena na pochybnostech a testování hypotéz. Víra naproti tomu pochybnosti nepřipouští. Ve smyslu vyvracení (falzifikace) hypotéz je...