Kunert Jiří

Doc. RNDr. Jiří Kunert, DrSc., (*1938) vystudoval biologii a chemii na Přírodovědecké fakultě MU v Brně. Na Ústavu biologie LF UP vyučuje obecnou biologii, dále se zabývá lékařskou mykologií, fyziologií a biochemií hub.

Počet článků: 12

Rostliny kávovníku nevytvářející kofein

12. 11. 2004  |  Vesmír 83, 607, 2004/11
Asi 10 % veškeré kávy spotřebované na světě je káva bez kofeinu, zbavená hlavní účinné látky průmyslovým zpracováním. Nevýhodou tohoto procesu je...
 

Proč Deinococcus radiodurans odolává ionizujícímu záření

5. 3. 2003  |  Vesmír 82, 176, 2003/3
Pozornost již dlouho poutá bakterie Proč Deinococcus radiodurans odolává ionizujícímu záření, která (jak ukazuje druhový název) vyniká mimořádnou...
 

Aktinový cytoskelet má své počátky již u bakterií

5. 5. 2002  |  Vesmír 81, 252, 2002/5
Cytoskelet se skládá ze tří typů vláknitých struktur: trubičkovitých mikrotubulů tvořených bílkovinou tubulinem, velmi tenkých mikrofilament...
 

Původce lepry má silně redukovanou genetickou informaci

5. 7. 2001  |  Vesmír 80, 397, 2001/7
Lepra (malomocenství), známá již od nejstarších dob, dosud zůstává velkým problémem světového zdravotnictví. Přes pokroky v léčbě a úspěchy...
 

Virový gen ve službě člověku?

5. 5. 2000  |  Vesmír 79, 250, 2000/5
Retroviry jsou známy rafinovanou taktikou, kterou užívají jako paraziti buněk. Svou genetickou informaci, zapsanou v ribonukleové kyselině (RNA),...
 

Proč je perla Namibie velká

5. 8. 1999  |  Vesmír 78, 477, 1999/8
Vysvětlení neobvyklých rozměrů je zřejmě ve způsobu výživy. Jako mnohé jiné sirné bakterie získává perla Namibie energii oxidací sulfidů na síru...
 

K čemu potřebujeme myoglobin?

5. 2. 1999  |  Vesmír 78, 72, 1999/2
Myoglobin je svalová bílkovina, méně známá než jí blízce příbuzná bílkovina červených krvinek – hemoglobin. Obě látky patří k složeným bílkovinám...
 

Připraven enzym fungující při 100 °C

5. 11. 1998  |  Vesmír 77, 606, 1998/11
V biotechnologii byla v posledních letech věnována velká pozornost enzymům z extremofilních organizmů, které si zachovávají stabilitu i...
 

Zjednodušení diagnostiky dědičných chorob před narozením?

5. 5. 1997  |  Vesmír 76, 273, 1997/5
Prenatální diagnostika se zabývá průkazem postižení dědičnou chorobou u embrya či plodu před narozením, tedy v době jeho nitroděložního života....
 

Gen naruby

5. 6. 1996  |  Vesmír 75, 315, 1996/6
Zhruba před dvaceti lety bylo objeveno, že geny eukaryotických 1) organizmů mají většinou složitou, segmentovanou či „mozaikovou“ strukturu...
 

Akvaporiny

6. 12. 1995  |  Vesmír 74, 686, 1995/12
Voda je hlavní organickou sloučeninou v těle všech živých organizmů a pohyby vody do buněk a z buněk jsou neodmyslitelnou součástí mnoha životních...
 

Nejmenší gen

5. 5. 1995  |  Vesmír 74, 247, 1995/5
Díky pokrokům molekulární genetiky nechápeme již dávno gen jen jako příčinu znaku , ale jako jednotku genetické informace, zapsané pomocí sekvence...