mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Vesmír: 1997/5

datum vydání: 5. 5. 1997

Úvodník

Počítače z přírody

Od chvíle, kdy člověk použil prstů na svých rukou, aby si spočítal ovce či pecny chleba, se datují dějiny výpočetní techniky. To hlavní se však...

Poznámky a glosy

Orgánová farma

Transplantace orgánů se stávají skoro běžnou záležitostí a chodí mezi námi mnoho spoluobčanů, kterým umožnily normální život. Další pokrok brzdí...

Teplota a určení pohlaví u vyšších obratlovců

Je dávno známo, že pohlaví gonád vyšších obratlovců (plazů, ptáků a savců) je určováno genotypicky v okamžiku oplození pohlavními chromozomy, které...

Zjednodušení diagnostiky dědičných chorob před narozením?

Prenatální diagnostika se zabývá průkazem postižení dědičnou chorobou u embrya či plodu před narozením, tedy v době jeho nitroděložního života....

Neurofibromatóza, či Proteův syndrom?

Anita Sharma se svými kolegy z Londýnské královské nemocnice podala na výročním shromáždění Radiologické společnosti Severní Ameriky jinou diagnózu...

Eseje

Myšlení začíná lhaním

Popper: Tady se zase nějak dostáváme k bühlerovské teorii řeči. To je velice pozoruhodná věc. Tuto teorii řeči rozvinul v roce 1918 Bühler v jednom...

Po větru

Je vždy znovu a znovu fascinující, jak je lidská psýcha tvárná podle dobových a místních zvyklostí a jak to, co se jedné epoše jeví, jak v rámci...

Christianizace Slovanů

Obavy z rozsáhlé ofenzívy Ludvíka Němce proti Slovanům, vyvolané jeho akcí proti Obodritům v roce 844, vedly Čechy k tomu, aby se jí pokusili...

Quasimodo – zrůda fiktivní, či skutečná?

Román Victora Huga z prostředí středověké Paříže Nôtre Dame de Paris, překládaný u nás jako Zvoník u Matky Boží, je prvním autorovým velkým dílem,...

Odpověď na každou otázku

Je pravda, že portské víno indukuje vznik dny? Pokud ano, liší se v účincích světlé a tmavé druhy portského?

Portské je silné víno sladké tmavorudé barvy, ale může být i hnědé nebo bílé, je obohacené alkoholem. Obsahuje ze všech vín nejvíce lipidů (odkud...

Nad knihou

KAREL SKLENÁŘ: Tanec obrů – Není jen Stonehenge

Archeologie je tak atraktivní věda, a přesto má u nás tak málo popularizátorů schopných poskytnout čtivou a přitom důvěryhodnou knihu. Soustavně se...

Samoorganizované kritično

PER BAK: How nature works – the science of self-organized criticality Springer Verlag, New York, 1996, 212 stran Tak už opět víme, jak pracuje...

ANTON MARKOŠ: Povstávání živého tvaru

Biologie je, když... "...uhonili myš a ona chcípla" Takhle reagovala jedna naše středoškolská profesorka na neobratné pokusy svých studentů...

Jazykový koutek

Předhistorické kameny

Mnoho podivných a krásných balvanů pochází z předhistorické doby, jeden jako by měl rozšklebenou tvář a zavalité tělo, jiný připomíná do klubíčka...

Vertikála

Ze starších ročníků Vesmíru

Puma vrahem. V dubnu loňského roku udávila americká puma (Felis concolor) v zoologické zahradě Hamburské svou samičku, s níž žila z počátku...

Výtvarné umění

Nevědomí bez vědomí

Říká se, že astronauti i kosmonauti viděli podivné úkazy na nebi proto, že jejich vědomí bylo spoutáno racionalitou měřicích a řídicích systémů...

Dopisy čtenářů

O nemístné stručnosti

Stručnost je v dnešní mnohomluvné době nadmíru žádoucí, pokud ovšem nejde o zamlčování důležitých skutečností. V posledním čísle Bulletinu GA ČR...

Sloní trus a papír

Velice by mne zajímala plná bibliografická citace jen letmo zmíněných starých egyptských papyrů, jak vyrábět papír z listů kukuřice a eukalyptů...

Mikrosvětem s Josefem Reischigem a firmou Olympus

Trypanozoma Chagasova (Trypanosoma cruzi) způsobuje ve Střední a Jižní Americe Chagasovu nemoc. Její trypanozomové stadium se vyskytuje v periferní...

Mateřské mléko a imunita

Zhruba 200 milionů let živí savci svá mláďata vlastním mlékem. Člověk jako první porušil toto pravidlo svého druhu a začal vyrábět mléčné výrobky...

Sprašový pseudokras

Jméno „kras“ pochází z označení dinárského pohoří „Carsus“ čili „Kras“ a rozumí se jím vápencová oblast, ve které jsou vyvinuty krasové jevy, tedy...

Pseudokrasová jeskyně u Štěchovic

Pseudokrasové jevy mohou vznikat i v tvrdých horninách a zajímavé mohou být i biologicky. Jeden, byť nevelký skalní útvar najdeme na poslední skále...

Kvantové počítače

Jak víme, svět mikročástic však řídí jiná mechanika, než jakou známe z všední zkušenosti, a to mechanika kvantová. Přestože mnohé z vývodů kvantové...

I mrtví pomáhají

Úsloví „život je boj“ zcela vystihuje skutečnost a není člověka, který by nějakým způsobem o život nebojoval. Nedílnou součástí...

Trypanozomy – mistři v převlékání kabátů

Trypanozomy byly poprvé pozorovány v krvi pstruhů v polovině minulého století a od té doby je zoologové popsali ve stovkách druhů bezobratlých,...

Plus minus naše

Víte, kde se vzaly naše znaky pro sečítání a odečítání + a –? Pokud ne, pak si myslím, že mám pro vás malé překvapení. Aspoň pro mne to překvapení...

Myš domácí

Mezidruhová a mezirasová hybridizace je fenomén, který se stále více dostává do popředí zájmu biologů. Důvodů pro tento zájem je hned několik. Již...

Azbest vo voľnom ovzduší

ÚčinkyAzbest je škodlivinou, s ktorou prichádzajú denne do styku pracovníci niekoľkých priemyselných odvetví. Dlhodobé pôsobenie azbestových...

Laudatio Jaroslav Madlafousek

9. května 1997 se dožívá 75 let PhDr. Jaroslav Madlafousek, CSc., experimentální psycholog a jeden z prvních etologů v Čechách. Životní výročí je...

T. S. KUHN (1923–1996) in memoriam

R.I.P. – requiescat in pace (nechť odpočívá v pokoji)! Tato prastará pietní floskule je dnes přírodovědci patrně míněna doslovně: kéž už je od něj...

Aktuality

Březen ve vědě

Proměny rozpočtů na vědu ve světěRozpočet na vědecký výzkum doznává letos v Německu snížení o 5,6 % na 14,8 miliardy marek a ve Spojeném království...

Z odborných časopisů

Na cestě k prapůvodnímu oku „...v průběhu vývoje vznikalo oko vzájemně nezávisle u různých druhů bezobratlých živočichů 40–60krát. Nadto nejméně...

Starci, zastavíte se, když na vás někdo při chůzi promluví?

Ze Švédska přichází zpráva o jednoduchém způsobu zjišťování, jak jsou staří lidé ohroženi pády. Když je při procházení starý člověk osloven a před...

Obřízka má trvalé následky ve vnímání bolesti

Obřízka u novorozenců se běžně provádí bez znecitlivění. Nyní se však zjistilo, že takto provedená zvyšuje vnímání bolesti při očkování ve věku 4...

Pomníky za duše zabitých zvierat

Kultúra niektorých východoázijských národov pozná obyčaje, ktoré sú vzdialené nášmu spôsobu myslenia. Rozhodne medzi ne patrí aj stavanie pomníkov...

AMERICKÁ HELIOVÁ REZERVA V OHROŽENÍ

Největší zásobárna helia na světě byla založena v Texasu r. 1925, kvůli zajištění plynu pro armádní vzducholodi (helium je plyn lehčí než vzduch a,...

Kančí les v českém pohraničí?

Se jménem Sudety jsme se setkávali spíš v dějepisu – a ne právě v příjemných souvislostech. Ve skutečnosti se tak ale mnohem dříve jmenovala...

Proklatě dobrá věda, avšak k čemu?

Největší americká agentura pro financování vědy – National Science Foundation – dostává ročně kolem 30 000 žádostí o grant, asi jen 30 % z nich je...

DÉLKA ŽIVOTA: ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, ANEBO ŽIVOTNÍ STYL?

Zajímavá data do diskusí o zdravotní péči poskytla Světová zdravotnická organizace. Běžně předpokládáme, že délku života ovlivňuje především...

Hodnocení výuky studenty

Jestliže vás postihl osud a jste pedagogem, očekává vás dnes pravděpodobně také hodnocení studenty. Na zajímavý experiment upozornil psycholog...

Vlečené družice

Naděje, že by velké družice byly zásobovány elektřinou z menších družic vlečených na laně, odstřelili N. McBride a Emma Taylorová z Kentské...

Ako predchádzať rakovine?

V prevencii nádorových chorôb zohrávajú významnú úlohu niektoré obyčajné súčasti ľudskej stravy, ktoré prispievajú k ochrane pred nástrahami...

Oxid dusnatý a pamäť

Dávno je známe, že táto mimoriadne rozpustná molekula voľne prenikajúca bunečnými membránami vyvoláva rozšírenie ciev. Dnes sa zdá, že nemenej...

Severní pól putuje k jihu

Jak působí zemětřesení na rotaci Země? Přirozeně očekáváme, že by nějaký vliv zemětřesení mít mohla, neboť při nich dochází k přerozdělení hmot v...

Konec strachu z injekčních jehel

nabízí pacientům, kteří mají vůči injekčním jehlám fobii, laserové zařízení vyvinuté S. Flockem z Arkansaské univerzity. Infračervené pulzy...

Králičí mléčná farma

Myslíte, že těžko může být bizarnější nápad? Holandská biotechnologická firma Pharming investuje 17 milionů dolarů do mléčné farmy. Pochopitelně ne...