Lauterer Pavel

RNDr. Pavel Lauterer (*1933) vystudoval přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V Zemském moravském muzeu v Brně se zabývá taxonomií a bionomií mer a křísů.

Počet článků: 1

Sloní trus a papír

5. 5. 1997  |  Vesmír 76, 244, 1997/5
Velice by mne zajímala plná bibliografická citace jen letmo zmíněných starých egyptských papyrů, jak vyrábět papír z listů kukuřice a eukalyptů...