Cejnar Pavel

RNDr. Pavel Cejnar, Dr., (*1964) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. V Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK se zabývá v modelováním struktury atomových jader.

Počet článků: 6

Kvantové hlavolamy V.

5. 7. 1998  |  Vesmír 77, 393, 1998/7
Albert Einstein se domníval, že kvantový popis fyzikálních systémů je neúplný, že by mělo být možno obejít se bez principiální neurčitosti...
 

Kvantové hlavolamy III.

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 272, 1998/5
V důsledku principu superpozice se kvantové částice mohou nacházet ve stavech, které nemají ve světě klasické fyziky analogii. Proč ale takové...
 

Kvantové hlavolamy IV.

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 333, 1998/6
Zákony kvantové mechaniky mají pravděpodobnostní charakter. Neurčují konkrétní výsledky měření, ale pouze možné alternativy a jejich...
 

Kvantové hlavolamy II.

5. 4. 1998  |  Vesmír 77, 189, 1998/4
Stavy kvantových částic mají zvláštní vlastnosti: Např. elektron, když se na něj zrovna „nedíváme“, nemá žádnou konkrétní polohu, ale naopak v...
 

Kvantové hlavolamy I

5. 3. 1998  |  Vesmír 77, 129, 1998/3
Kvantová teorie je dnes asi nejlépe testovaná fyzikální teorie vůbec. Potvrzuje ji obrovské (a každý den narůstající!) množství experimentálních...
 

Kvantové počítače

5. 5. 1997  |  Vesmír 76, 250, 1997/5
Jak víme, svět mikročástic však řídí jiná mechanika, než jakou známe z všední zkušenosti, a to mechanika kvantová. Přestože mnohé z vývodů kvantové...