Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Vesmír: 1998/6

datum vydání: 5. 5. 1998

Úvodník

Logicky je možné leccos...

...včetně slavné hypotézy stvoření. Přesně to jsem si právě před rokem zde dovolil poznamenat 1) čistě proto, abych zkratkou zdůraznil bohatost...

Rozhovor

Slovo mají Pavel Blažka, Zdeněk Brandl a Jan Zrzavý

Vesmír: Před šesti lety vznikla Biologická fakulta Jihočeské univerzity. Přestože je mladá, je vyhledávaná. Jak se zakládá úspěšná fakulta? Pavel...

Glosy

Italský pokus o likvidaci "baronů" ve vědě

Vloni zrušila italská vláda 14 oborových komisí přímo volených vědeckou komunitou, které zodpovídaly za přidělování univerzitních grantů. Nahradila...

Planetka 1998 HZ7 na neobvyklé dráze

Jihočeská Observatoř Kleť, pobočka českobudějovické hvězdárny, se dlouhodobě věnuje výzkumnému programu zaměřenému na vyhledávání dosud neznámých...

Poznámky a glosy

Fytofluory

Objev zeleně fluoreskujícího proteinu (GFP) umožnil nové výzkumy v rostlinné i živočišné říši. Nevýhodou používání GFP je nutnost excitovat...

Čerstvý vítr ve francouzské vědě

Vědecký výzkum a vysoké školství ve Francii se v posledních letech potýkají s narůstajícími problémy, které jsou zralé (či přezrálé) k řešení. O...

Uhlovodíky ze dna moře

Záznam historie Země lze najít i v usazeninách mořského dna, kde však je skryt lidskému zraku. Proto už více než dvacet let probíhá ve Spojených...

Madagaskar

Ostrov Madagaskar je čtvrtým největším ostrovem na Zemi. Vznikal postupně při rozpadu obřího kontinentu Gondwana. Asi před 165 miliony lety se...

Zastavené starnutie zdravých ľudských buniek

Zdravé ľudské bunky sa po istom počte delení deliť prestanú, začnú starnúť a nakoniec hynú. Dlho sa nevedelo, ako predĺžiť život buniek, ako ich...

Nad knihou

Vztah k životu a ke smrti

JAROSLAV KREJČÍ: Lidský úděl a jeho proměnlivá tvář Duchovní základy civilizační plurality Praha, Karolinum 1996, 221 stran, cena 125 Kč; náklad...

Jazykový koutek

Cement a vápno

Přirovnání buchta jako cement svědčí spíš o kvalitě cementu než o kvalitě buchty, zároveň však ukazuje, že když dva dělají totéž, není to totéž....

Mozaika

Duben ve vědě

Jak se přišlo na to, že náš hvězdný domov je menší Naše Galaxie je o 15 % menší, než se dosud soudilo. Vyšlo to Michaelu Merrifieldovi a Robertu...

Ve zkratce

Ve zkratce

Z pravidla, podle něhož u velkých planet jsou jim nejblíže prstence se zárodky měsíčků, pak měsíce na téměř kruhových drahách, a nakonec malé...

Vertikála

Vesmír

Vápenné tufy. U paty vápencových skal v siluru našem i jinde vyvěrá dosti bystrých praménků, u nichž nezřídka zastaví se pozorovatel, aby podivil...

Diskuse

Ad „Egoizmus všeho živého“

GenofobieRichard Dawkins si za to může sám. Jak byl naivní, když se domníval, že někteří čtenáři jeho knihy Sobecký gen se budou obtěžovat číst ji...

Výtvarné umění

Těl(es)a a jejich duše

Když jsem začínal připravovat tento sloupek, byl jsem obklopen samým Aristotelem. Ani ne tak kvůli němu samému, jako kvůli Descartovi, kterým se...

Paměti

Neveselé kapitoly o vědě a moci II.

Návrat z lesa Bylo to 12. května 1945. Dlažba se třpytila v prudkém odpoledním slunci tisíci drobných střípků. Šel jsem zas po dlouhých měsících...

Dopisy čtenářů

O egoizmu všeho živého

Život, když už jednou vznikl, má tendenci za každou cenu se udržet. V jazyce biologickém mluvíme o pudu sebezáchovy a záchovy rodu. Pojem egoizmu...

Vaše zásilka

Sděluji, že mi Vaše zásilka s posledními čísly Vesmíru v pořádku došla. Konstatuji, že časopis si stále drží vynikající úroveň! Obrázky...

Populační cykly drobných hlodavců

Matematické modelování velikostí populací, vycházející z představy, že velikost následující populace je funkcí populace nynější, lze vyjádřit...

Klimatický stres

[...] Dobyvatel říše Inků se nepíše Pizzaro, ale Pizarro, a nejmenuje se Fernando. Pizarrů bylo celkem pět bratrů – Juan, Martin, Gonzalo, Hernando...

Příroda proti kultuře

Chtěl bych upozornit na to, že původcem požerků vyobrazených v článku jsou vosy, které si proužky papíru odnášejí ke stavbě svých hnízd (viz též...

Schizofrenie – daň lidstva za řeč?

Začalo to asi před týdnem. Možná však už v létě, o dovolené ve Španělsku. Ponenáhlu a nenápadně. Pak jsem si však náhle uvědomila, co se děje, až...

Zvrácené subvence

V Nature vyšel koncem března úvodník prof. N. Myerse, zaměřený na palčivý celosvětový problém ekonomických subvencí, který zatím zajímal málokoho,...

Molekuly na povel II.

Jan Amos Komenský a možná ještě i Johann Wolfgang Goethe měli to obrovské štěstí, že žili v době, kdy mohli porozumět fungování většiny strojů a...

Snahy o sjednocení jazyka v Číně

Obrovská masa lidí, kterou označujeme jediným slovem „Číňané“, tvoří asi 22 % všech obyvatel světa. Je to pestrá směsice národů a národností,...

Arzen v životním prostředí

Nebýt „černé vdovy“ Judy Buenanové, popravené na Floridě 30. 3. 98, byli bychom přesvědčeni, že použití arzenu v travičství je věcí dávné...

Ničí těžba zlata přírodní rezervace?

K článku V. Koteckého Čtyři mýty o zlatě (Vesmír 77, 28, 1998/1) Omlouvám se V. Koteckému za to, že trpím nešťastnou kombinací znalostí, jak ji...

Odpověď autora článku Čtyři mýty o zlatě

Ad první výhrada. Ano. Nikde jsem ovšem netvrdil, že ekonomická analýza případné těžby v Mokrsku vychází pouze ze závěrečné zprávy Geoindustrie z...

Krajina se oceňuje hůř než cement

Český ekologický ústav provedl v roce 1995 poměrně rozsáhlý průzkum postojů občanů k těžbě a k ochraně krajiny, který úzce souvisel s projektem...

Kvantové hlavolamy IV.

Zákony kvantové mechaniky mají pravděpodobnostní charakter. Neurčují konkrétní výsledky měření, ale pouze možné alternativy a jejich...

Varovné stopy larev dravého hmyzu

Rozptylový feromon, který odrazuje samice hmyzích predátorů od kladení vajíček do míst, kde se již vyskytují jejich larvy, byl zjištěn celkem...

Roztékají se skla starých katedrál?

Zachovaná původní skla katedrál z 12. století jsou údajně u spodního okraje silnější než u horního. O skle víme, že z hlediska své struktury je...

Aktuality

Biologická olympiáda

Ve dnech od 4. do 9. května proběhlo celostátní kolo 32. ročníku biologické olympiády. Biologická olympiáda, jíž se účastní studenti středních...

Nejlepší umělé vakuum

Britský časopis New Sci. 25. dubna uvedl, že nejvyšší vakuum, které kdy bylo získáno uměle, se vyskytuje za družicí WSF vypuštěnou z raketoplánu...

Rychlejší internet

Nestátní konsorcium Qwest Communications z Denveru vybuduje páteřní síť Abilene pro Internet2. Větší část této sítě je umístěna pod železničními...

Podivné chování tenkých vrstev

Napařováním ve vakuu na polovodivý substrát dovedou fyzikové vytvořit kovové vrstvy o tloušťce pouhých několika atomů. Již víme, že elektrony...

Materiál pro lithiovou katodu: návrh z prvních principů!

Lithiové baterie mají největší hustotu energie ze všech baterií umožňujících opakované nabíjení. Použití v přenosných počítačích, telefonech ap....

Kvantové počítače

by měly být mnohem výkonnější než počítače klasické. Problémem a velikou výzvou pro fyziky a techniky je jejich praktická realizace. Sloučením...

Ekosystémy a vyšší koncentrace CO2

Že rostliny většinou reagují na vyšší koncentraci CO2 vyšší produkcí biomasy, je víceméně známo. Co se však děje v půdě? Zdá se, že mikrobiální...

Tvář na Marsu není

Na jednom snímku oblasti Cydonia na severní polokouli Marsu, který roku 1976 pořídila americká sonda Viking, byl nalezen útvar vzdáleně...

Čo chráni fajčiarov?

Výskumníci už objavili veža látok znižujúcich výskyt nádorových chorôb u žudí, ktorí ich pravidelne prijímajú. Takýmito látkami sú napríklad...

Jak rychle roste kukuřice

Poměrně levnou bezdotykovou metodu pro kvantitativní hodnocení růstu klíčních rostlin vyvinuli kanadští vědci J. Barron a A. Liptay. Rostlinka je v...

Vzácný exemplář v kuchyni

Do dnešních dnů bylo na světě chyceno necelých 200 exemplářů jediné žijící lalokoploutvé ryby Latimeria chalumnae. Přesné číslo pro léta 1938–1990...

Světélkující myši

Gen pro enzym luciferázu, způsobující světélkování například u svatojánských mušek, lze přenést do bakterií salmonel a ty pak v těle jimi...

Jak bez geografické izolace vznikají nové druhy

V poslední době se v souvislosti s procesem vzniku nových druhů (speciací) množí hypotézy, uskutečněné experimenty i nové nezodpovězené otázky....

Přírodní léky nejen léčí, ale také poskytují informace

Člověk získává z rostlin přibližně 120 aktivních sloučenin – léků. Nalezneme mezi nimi steroidy, kardiotonické glykosidy, anticholinergní látky,...

Když je jeden za osmnáct...

Za kolik je v takovém případě druhý? Přece bez dvou za dvacet! A kolik to vlastně je? Pro ty, kteří toto rčení znají, je to pochopitelně opět...

Bakterie vysílají zvukové signály regulující jejich růst

Článek referuje o fyzikálně zprostředkovaných signálech mezi bakteriálními buňkami a jejich prostředím a mezi koloniemi bakterií různých druhů, což...