Samšiňák Karel

RNDr. Karel Samšiňák (*1923) vystudoval parazitologii na Přírodovědecké fakultě UK. V Parazitologickém ústavu ČSAV se zabýval akarologií.

Počet článků: 7

Můžeme kritizovat Taliban?

5. 9. 2001  |  Vesmír 80, 484, 2001/9
V dubnovém čísle Vesmíru se zmínil Jiří Fiala okrajově o vandalství Talibanu. Snad je vhodné připomenout hrůzy spáchané na naší kultuře od...
 

Brehmovy výpravy s korunním princem

5. 9. 2000  |  Vesmír 79, 484, 2000/9
V návaznosti na příspěvek Petra Kalače o Brehmových výpravách s korunním princem bych chtěl upozornit na článek o výskytu tetřevců na panství Kost,...
 

Příroda proti kultuře

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 304, 1998/6
Chtěl bych upozornit na to, že původcem požerků vyobrazených v článku jsou vosy, které si proužky papíru odnášejí ke stavbě svých hnízd (viz též...
 

Pro všechno česká jména?

5. 1. 1996  |  Vesmír 75, 4, 1996/1
Diskuse o českých jménech exotických ptáků se táhne několika čísly Vesmíru. Chtěl bych jen upozornit na to, že tvorba výrazů by neměla spadat do...
 

Komu Koniášovu medaili

5. 1. 1995  |  Vesmír 74, 4, 1995/1
[...] Byl bych velmi rád, kdyby se soubor prací F. A. Kolenatiho našel, i když teď leží poněkud stranou mých zájmů. V roce 1900 jsem našel ve...
 

Kablíkova sbírka v Jičíně

5. 10. 1994  |  Vesmír 73, 544, 1994/10
Roku 1988 převzalo Okresní muzeum v Jičíně z jičínského gymnázia truchlivý zbytek kdysi velké a dobře známé Kablíkovy sbírky ptáků. Sbírka...
 

Komu Koniášovu medaili

5. 2. 1994  |  Vesmír 73, 64, 1994/2
Případ knihovny prof. Práta není ojedinělý, zaráží však, že k němu došlo až po pádu komunistického režimu. Před časem jsem ve Státním ústředním...