Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Vesmír: 1996/1

datum vydání: 5. 1. 1996

Úvodník

Co si myslíme, že vidíme?

Je zima a možná máte i vy to štěstí, že venku sněží. Zdalipak vás, stejně jako mne, fascinuje pohled z okna na hustou a vydatnou chumelenici?...

Rozhovor

Astronomové nemají čas

Ivan M. Havel: Dovol, abych ti dříve, než ti budu přát k tvému jubileu, položil pár otázek. Zajímalo by mě například, co ty sám považuješ v...

Nobelovy ceny

Na cestě od homeoboxů k genové terapii

Vývoj tělesné architektury, složitých orgánů a funkčně specializovaných tkání z nerozlišeného zárodku je stále nerozřešenou záhadou biologie. Lze...

Neutrino a lepton tau

Letošní nejprestižnější cena za fyziku byla udělena dvěma americkým vědcům za průkopnické experimenty ve fyzice leptonů, a to sedmasedmdesátiletému...

Chemie atmosféry

Za chemii byla r. 1995 udělena Nobelova cena Pavlu Crutzenovi a Mario Molinovi a F. Sherwoodu Rowlandovi za jejich práce v chemii atmosféry,...

Poznámky a glosy

Vzácné nemoci, genetika kvasinek a počítačová síť

Článek s tímto trochu záhadným titulkem není o ničem jiném než o tom, jak je možné díky počítačové síti vzájemně propojovat i oblasti značně...

Dotternhausenská cementárna

Projektu výstavby nové cementárny u Tmaně v Českém krasu je toho právem vytýkáno mnoho: kromě vlivu těžby na kvalitu krajiny v okolí,...

Vymřeli ptáci spolu s dinosaury?

Tradiční pohled na evoluci ptáků předpokládá, že ptáci se (na rozdíl třeba od savců) vyvíjeli bez velkých zvratů a výrazných radiací, že většina...

Ara Spixův

Nejohroženějším ptačím druhem na světě má být v současnosti papoušek Cyanopsitta spixii, česky zvaný „ara Spixův“. Je tmavomodrý, se světlejší...

Eseje

Informace, uspořádání a kontext

Na úřadě, v bance a na nádraží bývá okénko s nápisem »Informace«. Není-li zrovna zavřené, mohu se tam na něco zeptat a případně se něco dozvědět....

Nad knihou

MILAN CHYTRÝ a JIŘÍ VICHERK: Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal

Vyhlášením Národního parku Podyjí získalo u nás tento nejvyšší ochranný statut první velkoplošné území v malé nadmořské výšce v teplé suché...

SLAVOMIL STROHS: Josef Winternitz a teorie relativity

Útlá knížka nás seznamuje s osobností Einsteinova přítele a horlivého propagátora jeho teorie Josefa Winternitze. Její značnou část představuje...

D. VOET, J. G. VOETOVÁ: Biochemie

Učebnice, kterou anglický recenzent Irving Geis označil za „hodnotného průvodce k vědě o molekulární medicíně 21. století“, ukazuje biochemii jako...

ZLATA KUFNEROVÁ, MILENA POLÁČKOVÁ, JAROMÍR POVEJŠIL, ZDENA SKOUMALOVÁ, VLASTA STRAKOVÁ: Překládání a čeština

Překládat znamená pracovat nejen s jazykem cizím, ale především s jazykem mateřským. Proto autory publikace zajímá problematika překladu z hlediska...

J. VYTŘASOVÁ, J. MAZUROVÁ: Mikrobiologická kontrola v klinické a technické praxi.

Učebnice zahrnuje tradiční tematické okruhy mikrobiologie: charakteristiku mikrobiologie jako oboru, klasifikaci, morfologii, fyziologii, růst a...

Jazykový koutek

O terminologii a odborném vyjadřováni vůbec

Více než před rokem jsem zde informoval o konferencí o odborném stylu a terminologii „Termína 94“, konané u Liberci péčí Pedagogické fakulty...

Mozaika

Listopad ve vědě

IgNobelovy ceny popáté Stockholm se chystá na 10. prosinec, den udělení Nobelových cen. Ceremoniál vyhlašování IgNobelových cen však proběhl už v...

Vertikála

Ze starších ročníků Vesmíru

Ze života rýska. Dle pozorování, jež konal po mnoho let Landois, rodina rýsků, vystupujíc na horu, pohybuje se tím způsobem, že rýsek zakousne se...

Diskuse

Zrážky komét so Zemou: boli alebo neboli?

Začiatkom 80. rokov L. W. Alvarez so spolupracovníkmi vyslovili hypotézu, že vymretie druhohorných veľjašterov a s nimi aj mnohých ďalších...

Výtvarné umění

Putrefactio est omnium rerum meter

Člověk je tvor vyrábějící odpadky. Vance Packard kdysi o tom napsal úspěšnou knihu se shodným názvem: The Vaste Makers. Likvidace odpadků je...

Dopisy čtenářů

Pro všechno česká jména?

Diskuse o českých jménech exotických ptáků se táhne několika čísly Vesmíru. Chtěl bych jen upozornit na to, že tvorba výrazů by neměla spadat do...

Problém komunikace ve sjednocené Evropě

Ve vícenárodním společenství je vždy tendence k jazykovému sjednocení. Když se to nepodaří, zpravidla je nový stát nestabilní a až na výjimky se...

Neem

Velmi oceňuji kvalitu Vašeho časopisu a jsem rád, že i v dnešní době inflace informací se Vám stále daří vydávat něco v našich českých poměrech tak...

Od nálevníků k rakovině

Předpokládám, že se řada čtenářů pozastaví nad podivným spojením v titulku příspěvku. A právě spojení podobného typu s sebou přináší tzv. „základní...

Alfréd Bernard Nobel

Do světové kulturní historie se A. Nobel zapsal především testamentem, který vlastnoručně sepsal v Paříži 27. listopadu 1895. I když se narodil ve...

Pranostický rok

Je v těsném spojení i s tím nejzazším koutkem své země, krajiny, půdy, se sadem, který leží až nahoře u lesa, s pramenem na úbočí hory, obilním...

Hodně synů – hodně štěstí?

Po bouřlivých letech politických kampaní a ideologických bojů zaměřilo se koncem 70. let nové pekingské vedení na ekonomiku. Zároveň byla...

Biologické hodiny u rostlin

Ve Vesmíru 70, 68, 1991/2 a Vesmíru 73, 425, 1994/8 jsme si mohli přečíst poutavé články H. Illnerové o biologických hodinách v mozku. Neméně...

Rekordně nízká teplota

Všichni dobře víme z praktického života, že jak ohřívání, tak ochlazování kteréhokoliv tělesa oproti okolní teplotě nás vždy stojí energii. Jde jen...

Tylakoidní membrána, sídlo fotosyntézy

J. Barber a B. Andersson rekapitulují současný stav poznání fotosyntézy na podbuněčné úrovni (Nature 370, 31, 1994). Vyjadřují přesvědčení, že se...

Lvi jsou zcela jiní

Lev je jedním z nejznámějších zvířat už od starověku, kdy byl mnohem rozšířenější než v současnosti a obýval mimo jiné nejen severní Afriku, ale i...

Aktuality

Cena za tloušťku

Drobní ptáci zvyšují v zimě své tukové zásoby jako pojistku proti nepředvídanému nedostatku potravy. Pozorování v přírodě však ukazují, že ptáci...

Heavy Metal znovu na scéně

Tentokrát nejde o hudební směr, ale o cis-platinu (viz podrobný článek ředitele Leidenského chemického ústavu J. Reedijka, Vesmír 72, 545,...

Hned vedle Newtona

V polovině prosince byla vedle Newtonova hrobu umístěna pamětní deska, na níž je vytesána Dirakova rovnice. Jeden ze zakladatelů kvantové mechaniky...

Vymírání a výlevy čedičů na rozhraní parmu a triasu

Před lety bylo navrhováno, že masové vymírání druhů na rozhraní parmu a triasu je způsobeno mohutným výlevy čedičových hornin (objem až 3 miliony...

Modelování růstu města aneb jak nekoordinované rozhodování na lokální úrovni dává vyvstat koordinovanému globálnímu tvaru města

Američtí a izraelští fyzici se pokusili na počítači ověřit, zda se růst měst může podobat růstu dvoudimenzionálních agregátů částic. Ukázalo se, že...

Stres

Odpovědí na akutní fyzický nebo psychický stres je aktivace hypotalamu, podvěsku mozkového a nadledvinek. Výsledkem je uvolnění glukokortikoidních...

Bez nohou a bez křídel

Dvoukřídlí (Diptera) jsou jednou z nepozoruhodnějších skupin hmyzu. Obzvláště zajímavé jsou skupiny a druhy přizpůsobené parazitickému způsobu...

Benigní kmen HIV-1 je možná nadějí pro vakcínu proti HIV

Před 15 lety – ještě než se prováděla kontrola dárců krve, zda nemají protilátky proti viru HIV – daroval v Austrálii krev homosexuál infikovaný...

Ozonová díra se nebude zvětšovat?

Téměř současně s oznámením o udělení Nobelovy ceny Crutzenovi, Rowlandovi a Molinovi byla publikována zpráva Goddardova střediska pro kosmické lety...

Mají klíštěcí samečkové raději hubenější, nebo tlustší samičky?

Poznání chemického vzájemného domlouvání hmyzu pomocí feromonů při vyhledávání partnerů (viz např. Vesmír 59, 88, 1980/2) vyvolalo zájem hledat...

Chemická paměť počítače?

T. Bedard a J. Moore z Illinoiské univerzity v Urbana-Champaign zkonstruovali molekulu (macrocycle) jejíž vnitřek „obsahuje“ vlčka – uhlíkový kruh,...

EPIDEMIE POŠKOZENÍ ZRAKOVÉHO NERVU NA KUBĚ

Nebývá zvykem, aby studie uveřejněná v prestižním časopise měla jednoznačný politický podtext.Stěží lze však politické souvislosti pominout, jde-li...

Tabáko-zdravotnická Iobby

Vyšlo najevo, že největší americká zisková zdravotnická pojišťovna vlastní významný podíl akcií pěti ze šesti firem vyrábějících cigarety. Má to...

Ztrácí oceán dusičnany?

Dusík vázaný do sloučenin typu dusičnanů představuje jeden z několika hlavních faktorů, které ovlivňují růst mořských rostlin. Optimální poměr...

Cesty pěti barev

Je zvláštní, že se ve jménech českých cest kromě bílé, černé, červené, zelené a zlaté nevyskytuje žádná další barva. Snad to souvisí s tím, že až...

Včely proti sršňům

Kdo rád pozoruje přírodní dění kolem sebe, určitě již spatřil, jak sršni nemilosrdně lapají hmyz, např. v pohodě se na květech pasoucí pestřenky. A...

Frankfurtský veletrh na rubu vstupenky

na 47. knižní veletrh ve Frankfurtu (8 900 vystavovatelů, 330 000 knih, asi 300 000 návštěvníků – na každou knihu jeden, velmi důstojný a obsažný...

Mrkání kachen

Je neuvěřitelné, jakými obskuritami se věda dokáže zabývat, a je ještě podivnější, jak často tyto obskurity mohou být zajímavé a důležité. Jednou z...

Vše o aidsu

je název 61stránkové brožurky, kterou vydal americký National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Reagoval tak na nepochopení laiků...