Pytlík Robert

MUDr. Robert Pytlík (*1967) vystudoval 1. Lékařskou fakultu UK v Praze. Zabývá se trabsplantacemi krvetvorných buněk a dalšími aplikacemi buněčné terapie.

Počet článků: 16

Vakcina proti aidsu?

5. 8. 1997  |  Vesmír 76, 457, 1997/8
Začátkem května proběhla sdělovacími prostředky zpráva informující o vakcině schopné ochránit šimpanze před nákazou HIV. Pokus byl komentován jako...
 

Alkohol a obezita jako rizikové faktory srdečního onemocnění

5. 7. 1997  |  Vesmír 76, 415, 1997/7
Do nepřeberného množství studií zabývajících se rizikem kardiovaskulárních chorob přibyly dvě zajímavé práce. První se zabývá vlivem konzumace...
 

Alternativní genom

5. 10. 1996  |  Vesmír 75, 553, 1996/10
Dokonalá organizovanost tzv. vyšší (též eukaryontní) buňky se projevuje existencí řady bunečných organel, které zajišťují její životní pochody....
 

Terapie komplementárními oligonukleotidy

5. 9. 1996  |  Vesmír 75, 494, 1996/9
Z molekulárního hlediska mnoho moderních léků funguje na principu blokády určitého proteinu, nejčastěji enzymu či recpetoru. V kardiologii jsou...
 

Přenos potravinového alergenu

5. 8. 1996  |  Vesmír 75, 435, 1996/8
Léta a možná desetiletí před dosažením konkrétních výsledků se o potenciálních aplikacích molekulární biologie psalo s velkými nadějemi. Často se...
 

Hypoxie čínských dětí v Tibetu

5. 5. 1996  |  Vesmír 75, 296, 1996/5
Děti čínských kolonizátorů v Tibetu trpí závažnou hypoxií (nedostatkem kyslíku ve tkáních). Článek srovnávající vývoj tibetských a čínských dětí ve...
 

Medicína a informační superdálnice

5. 4. 1996  |  Vesmír 75, 235, 1996/4
Ve věku elektronických médií a počítačových sítí mnohé zavedené pojmy nabývají nového smyslu. Týká se to i publikování odborné literatury. Ještě...
 

Vzácné nemoci, genetika kvasinek a počítačová síť

5. 1. 1996  |  Vesmír 75, 6, 1996/1
Článek s tímto trochu záhadným titulkem není o ničem jiném než o tom, jak je možné díky počítačové síti vzájemně propojovat i oblasti značně...
 

EPIDEMIE POŠKOZENÍ ZRAKOVÉHO NERVU NA KUBĚ

5. 1. 1996  |  Vesmír 75, 55, 1996/1
Nebývá zvykem, aby studie uveřejněná v prestižním časopise měla jednoznačný politický podtext.Stěží lze však politické souvislosti pominout, jde-li...
 

Lék proti aidsu léčí také leukemii

8. 11. 1995  |  Vesmír 74, 644, 1995/11
Azidothymidin (AZT, v cizí literatuře Zidovudin) nachází uplatnění i v léčbě jiných onemocnění, než je aids. Dvě studie nedávno uveřejněné v New...
 

Pro pocit jistoty vašeho srdce

5. 10. 1995  |  Vesmír 74, 555, 1995/10
O tom, jak se chovat, co jíst a co nejíst, abychom neohrozili jeden ze svých nejdůležitějších orgánů, se vedou dlouhé polemiky. Objevují se stále...
 

Pivo pro doktora Kocha 

5. 10. 1995  |  Vesmír 74, 595, 1995/10
Pravidelné návštěvy hostince mohou ohrozit vaše zdraví i jiným způsobem než množstvím požitého alkoholu nebo tím, že se zapletete do sousedské...
 

Objev genu pro obezitu – příběh o myších a lidech

5. 8. 1995  |  Vesmír 74, 475, 1995/8
Naši pevně fixovanou představu obezity jako multifaktoriálního onemocnění, jehož dědičná složka je polygenně podmíněná, může poněkud upravit objev...
 

Lék proti zákeřné nemoci

5. 7. 1995  |  Vesmír 74, 417, 1995/7
[Agentura Anas platyrhynchos. Paříž.] Zatímco od objevení aidsu k použití prvního léku proti této nemoci (ostatně nepříliš účinného) muselo...
 

Převratný objev homeopatické bakterie

5. 6. 1995  |  Vesmír 74, 357, 1995/6
[Agentura Anas platyrhynchos, Paříž.] Zpráva, která jistě otřese odborným světem, byla minulý týden hlášena z výzkumného oddělení laboratoře Boiron...
 

Genetický podklad achondroplazie

5. 4. 1995  |  Vesmír 74, 235, 1995/4
Mezi četné dědičné nemoci, jejichž genetický podklad je již známý, se od r. 1994 řadí i autozomálně dominantní achondroplazie. Nemocní touto...