Vesmír: 1997/7

datum vydání: 5. 7. 1997

Úvodník

Možné světy

Lidé mají zvláštní dar vymýšlet si příhody, které se nestaly, představovat si věci, které neexistují, a bez rozpaků mluvit i o situacích, které...

Rozhovor

Proč mladí lidé odcházejí z Akademie věd?

Vesmír: Prof. Schreiber ve své přednášce pro Učenou společnost řekl, že „i pro mladou generaci se situace zlepšuje, není pochyb o tom, že kdo chce...

Druhá potopa

Vesmír: Pane profesore, zpráva, kterou jste na podzim loňského roku sestavil pro Evropskou radu, nese název „Druhá potopa″. Jaká potopa se na nás...

Jaké výsledky přinesla družice Hipparcos?

Vesmír: Polohy hvězd proměřují astronomové již od nepaměti. Mohl byste nám říci, čím jsou data z astrometrické družice Hipparcos tak pozoruhodná?...

Poznámky a glosy

Právní informatika

Právní informatika jako obor spojující poznatky právní teorie s počítačovou technologií se rozvíjí od druhé poloviny 50. let. Českou školu právní...

Bude odsiřování účinnější?

Reaguji na aktualitu informující o odsiřování s účinností 94 %. Chci svým příspěvkem ukázat, že v elektrárně Počerady, která je součástí ČEZ, a.s.,...

Rudolfinská výstava a Habermelův astroláb

Rudolfinská Praha byla a je stále fenoménem. Relativní náboženská tolerance, zájem o vědy, zájem o jevy okultní, podpora alchymie i umělců...

Eseje

Opičí past

Alfred Brehm zanechal ve svých spisech jímavou historku o technologii lovu kočkodanů v západní Africe – do prázdné kokosové skořápky se vydlabe...

Odpověď na každou otázku

Co je to darwin s malým d?

Co je to darwin s malým d? /Dotaz V. S., Praha 10/ Je to jednotka rychlosti evoluce. Rychlost evoluce se dá měřit dost těžko, přinejmenším proto,...

Nad knihou

O kultuře čaje v Číně: Čajová zastavení.

Početné obci zbožňovatelů dálnovýchodní kultury čaje u nás se dostává do rukou sborníček předních znalců tradic čínského čaje – jeho odrůd,...

B. GRUNA, A. REITER (editoři): Výzkum lokality Ledové sluje u Vranova nad Dyjí

Národní park Podyjí byl vyhlášen r. 1991 na ploše přísně střeženého pohraničního pásma Dyje mezi Znojmem a Vranovem. Osou národního parku je...

MILAN MELOUN, JIŘÍ MILITKÝ: Statistické zpracování experimentálních dat

Je to soubor 660 úloh statistického zpracování experimentálních dat. Je v nich zahrnuta následující problematika: chyby a neurčitosti výsledků...

PETR ALFONS: Disciplina clericalis (Výchova žáků).

V Aragonském království ve Španělsku se před r. 1075 v kotli arabské, židovské a španělské tradice narodil Moses Sephardi – budoucí rabín, který...

Jazykový koutek

Od pámofu přes staniště k nádraží

Prázdniny nebo dovolená zhusta začínají i končívají na nádraží. Obyčejné slovo, na které jsme si zvykli. Máme náměstí, náves, nábřeží, nádvoří –...

Mozaika

Květen ve vědě

V souhvězdí Štíra další slunce Ve vzdálenosti 46 světelných let od nás letí s námi Galaxií hvězda 18 Scorpii. Gustavo Porto de Mello z Federální...

Vertikála

Ze starších ročníků Vesmíru

Ochrana proti tuberkulose? Hygienický úřad města Liberty ve Spojených státech vydal přísný zákaz plvati na zem po ulicích a v domech. K jednání...

Výtvarné umění

Rekonstrukce konstrukce

Představte si dům. Máte to? Tak kolik má oken? A vedou k zadnímu vchodu schody? Při každé takové otázce musíme naši představu pozměnit, doplnit....

Dopisy čtenářů

Hrají kostky Boha? (Ian Stewart: Čísla přírody)

[...] Profesor Stewart sice mluví o matematice, ale jeho slova v žádném případě nemusí platit jenom pro ni: „Neměli bychom očekávat, že nová...

Jaroslav Flegr: Spor o Darwina

Učil jsem v České republice uplynulých šest let. Jsem šťasten, že jsem viděl mnoho změn ve Vaší zemi. Se stovkami studentů jsem vedl neformální...

Kančí les v českém pohraničí?

Ve Vesmíru se dozvídáme, že Kančí les (podle překladu jména Sudéta z keltštiny) se vyskytoval snad v horské soustavě na severu Čech nebo zahrnoval...

Mikrosvětem s Josefem Reischigem a firmou Olympus

Snad každý gymnazista se už setkal se schématem, které popisuje mitótu čili "nepřímé dělení jaderné" jako obřadnou čtverylku chromozomů...

Vrah o vlásek neprošel

Člověka vždy potěší, když čte o tom, jak právo zvítězilo nad zločinem, obzvláště když jde o obtížný případ, jehož rozluštění záleží na...

Chrípka 1918

Najväčšia chrípková pandémia v histórii ľudstva vypukla v roku l9l8. Na „španielsku chrípku″ vtedy zomrelo viac ako 20 miliónov ľudí na celom...

Genetická variabilita

Již roku 1910 popsali variaci výstižně E. W. Sinnott a L. C. Dunn: „...Jakkoli jsou si jedinci dědičně podobní, nikdy nejsou přesně stejní. Mezi...

O původu druhů ve Viktoriině jezeře

Jednou za čas se v různých částech světa schází mírně excentrická skupina paleoklimatologů, která si říká PEP III. PEP znamená Pole – Equator –...

Věda v české společnosti a kultuře

Čeští vědci si váží toho, že mohou žít a pracovat ve svobodné a prosperující společnosti. Ani dnes není nejmenších pochyb o tom, že česká...

Rodinný život v podzemí

Již Charles Darwin byl znepokojern výskytem altruizmu ve světě zvířat. Jak mohl přírodní výběr připustit, že existují dokonce společenstva,...

John Carew Eccles

Vynikající neurofyziolog, laureát Nobelovy ceny John C. Eccles, měl pro svoji epochu v neurofyziologii stejný význam jako jeho přítel Karl Popper...

Produkce arzenu při těžbě drahých a barevných kovů

Poslední doly, kde se v České republice těžily barevné a drahé kovy, byly uzavřeny a o rudní hornictví se opět (již pokolikáté?) zajímají spíše...

Svědectví hornin na Rýchorách

Skutečnost, že se v Krkonoších objevují horniny rozsáhle překrystalované a za vysokých tlaků a teplot deformované spolu s horninami, které vznikly...

Jaroslav Teisinger,lékař a badatel

Prof. Teisingerovi jsem byl představen jako novopečený inženýr v červenci r. 1952. Když jsem byl uveden do jeho pracovny v 1. poschodí polikliniky...

Aktuality

Z odborných časopisů

Změny klimatu a úrodaMožnost, že budoucí klimatické změny ovlivní zemědělství, nenechá klidným nikoho, kdo uvažuje v měřítku větším než k...

Jazyk hudebních krasovědců 19. století

První sada počíná krátkým karakteristickým hlavním motivem; křečovité cukání bolu uchvátilo duši; na to zavzní hluboký žel, načež se první nával...

Unavené kočky

je název krátkého redakčního komentáře ve Science 276 k článku na str. 1265 téhož letošního čísla. Uvádí se jím objev „únavového“ působku, který se...

Bylo křídové vymírání opravdu tak dramatické?

Takřka každá učebnice biologie se zmiňuje o hrůzyplném úbytku pevninských obratlovců, který na konci druhohor dokonale vyčistil prostor pro ptáky...

Alkohol a obezita jako rizikové faktory srdečního onemocnění

Do nepřeberného množství studií zabývajících se rizikem kardiovaskulárních chorob přibyly dvě zajímavé práce. První se zabývá vlivem konzumace...

Gurmánův syndrom

je nový projev nemoci, popsaný švýcarskými vědci. Postihuje nemocné po mozkové mrtvici nebo po jiných lokálně ohraničených poškozeních mozku...

Kyselý déšť a blesky

Při bouřce nemusí zkysnout jen mléko! Podle B. Railsbacka z Georgijské univerzity (USA), který loni měřil pH dešťové vody při 14 bouřkách v...

Jiří Vacík /19. 4. 1930 – 4. 1. 1997/

Od studií (1952 – 1957) spojil J. Vacík svoji dráhu vysokoškolského učitele s katedrou fyzikální chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy...

Planeta Země žije v proměnném prostředí

Rozměr magnetosfér planet se dost významně mění vlivem slunečního větru. Hranice zemské magnetosféry je za typických podmínek vzdálena od...

KRKAVČÍ GANGY – ALTRUIZMUS, NEBO SOBECTVÍ?

Altruistické chování se většinou vysvětluje vzájemnou příbuzností jedinců (příbuzenský altruizmus), nebo jako vzájemná výpomoc (reciproční...

Potíže s geny pro oči

Myšlenka, že existují molekulární „páni osudu“ komplexních orgánů, tedy jednotlivé hlavní řídící geny, které by byly odpovědné za regulaci...

Bakterie s jádrem?

Australští mikrobiologové objevili již druhou bakterii, která má svou DNA „uskladněnu“ ve zvláštní váčkovité organele obklopené cytoplazmatickou...