Křivský Ladislav

RNDr. Ladislav Křivský (*1925) vystudoval kosmickou fyziku a meteorologii na Přírodovědecké fakultě UK. V Astronomickém ústavu AV ČR se zabýval výzkumem sluneční aktivity a efekty v meziplanetárním prostoru.

Počet článků: 14

Bouřlivý projev sluneční aktivity

5. 12. 2000  |  Vesmír 79, 716, 2000/12
Mimořádně intenzivní sluneční aktivita 14. až 19. července 2000 způsobila ve výškách 20 km nad zemským povrchem a v prostoru kolem Země největší...
 

Sluneční konstanta

5. 3. 1998  |  Vesmír 77, 177, 1998/3
Pro sluneční konstantu je nutno užívat dnes již rozšířený název sluneční iradiance (viz rovněž Vesmír 69, 515, 1990/9). Toto náročné měření,...
 

Naše malé pluviály

5. 12. 1997  |  Vesmír 76, 672, 1997/12
Je pochopitelné, že přírodní jevy vyvolávají zájem veřejnosti i odborných kruhů teprve tehdy, když zasahují do společenského konání. Takovým jevem...
 

Planeta Země žije v proměnném prostředí

5. 7. 1997  |  Vesmír 76, 416, 1997/7
Rozměr magnetosfér planet se dost významně mění vlivem slunečního větru. Hranice zemské magnetosféry je za typických podmínek vzdálena od...
 

SLUNCE A PŘEDČASNY KONEC DRUŽICE TELSTAR 401

5. 4. 1997  |  Vesmír 76, 236, 1997/4
Nový jedenáctiletý cyklus č. 23 se projevuje jen slabou aktivitou skvrn a erupcí již tři roky, a to ve vyšších šířkách, zároveň dohasíná aktivita...
 

Ozon a sluneční aktivita

5. 1. 1997  |  Vesmír 76, 55, 1997/1
Na mezinárodním sympoziu o vztazích Slunce-Země v říjnu 1996 v čínském Pekingu byla prezentována práce M. Storini z Říma a M. A. Shea a D. F....
 

Ilustrovaná encyklopedie A-Ž

5. 12. 1996  |  Vesmír 75, 664, 1996/12
Recenze je výstižná, dobrá, s posledním odstavcem ale nesouhlasím, zvláště s větami: „Odhaduji tuto investici tak na sto milionů korun českých......
 

Ještě k cyklu skvrn

5. 8. 1996  |  Vesmír 75, 424, 1996/8
Vzhledem k redakční úpravě článku o cyklu sluneční aktivity (Vesmír 75, 295, 1996/5) a jeho prognóze vypadla předpověď maxima relativního čísla...
 

Předpovědi slunečního cyklu

5. 5. 1996  |  Vesmír 75, 295, 1996/5
Vzhledem k tomu, že se letos nacházíme v minimu sluneční aktivity, objevují se prognózy na další jedenáctiletý sluneční cyklus. Délka celého cyklu...
 

Vpády energetických elektronů ze Slunce do horní poloviny ozonosféry

5. 3. 1996  |  Vesmír 75, 177, 1996/3
Zjistilo se, že příkon přenášený do horní poloviny ozonosféry relativistickými elektrony bývá o 3 až 4 řády větší než energie, kterou zde uvolňuje...
 

Radiové záření při pádech úlomků komety na Jupiteru

8. 11. 1995  |  Vesmír 74, 655, 1995/11
Je známo již od r. 1955, že Jupiterova atmosféra a magnetosféra je zdrojem radiových záblesků v oboru dekametrových vln (Vesmír 43, 265, 1964/9)....
 

Výzkum intenzivních toků elektronů nad zemskými póly

5. 8. 1995  |  Vesmír 74, 477, 1995/8
Družice Země na nízkých drahách se setkávají nad póly občas s proudy částic převážně složených z elektronů směřujících k pólům do atmosféry....
 

Orbitální chaos v New Jersey

5. 9. 1994  |  Vesmír 73, 484, 1994/9
Dovolte mi přičinit poznámky k Vašemu textu, a to k partii o sluneční aktivitě, kosmickém záření, izotopech v letokruzích a k Milankovičovýn cyklům...
 

Předčasné zániky činnosti vědeckých a komunikačních satelitů

5. 9. 1994  |  Vesmír 73, 537, 1994/9
Zatím nebyl zjištěn ani jediný případ zániku satelitu způsobený srážkami s přirozeným tělískem či s pozůstatky lidských produktů v meziplanetárním...