Vesmír: 1997/12

datum vydání: 5. 12. 1997

Úvodník

2000

Kdykoliv se blíží konec století, lidé i lidstvo poněkud znervózní. Tím spíš, jde-li navíc o konec tisíciletí. Zdánlivě to nemá logiku: číslování...

Poznámky a glosy

Recenze na čtvrtou aneb o pravidlech hry

Zdá se mi, že poslední dobou nějak ubývá literatury o životě a přibývá literatury o literatuře. Není proto nijak zvlášť překvapující, že se na...

Fyzici na pískovišti aneb dobrá rada Popelce

Moderní člověk navyklý na rychlý pokrok vědy si obvykle neuvědomuje, že i ty nejobyčejnější látky, které nás obklopují, stále ještě skrývají četná...

Eseje

AIDS a jeho metafory

V mnoha dobře míněných veřejných diskusích naší doby se vyjadřuje přání hovořit otevřeně o tom nebo onom z různých nebezpečí, která mohou vést k...

Nad knihou

Podvod ve vědě

Nepoctivost ve vědě je i u nás aktuálním tématem (viz Vesmír 75, 687, 1996/12) a ve světě určitě vzbuzuje více pozornosti než na domácí půdě, kde...

STEVE PARKER: Země a její činnost

Opět je tu čas, kdy už připravujeme štědrovečerní radost pro naše ratolesti. Mezi čtenáři Vesmíru je jistě mnoho těch, kteří sáhnou po zajímavé a...

V. V. DOVGUŠA, I. D. KUDRIN, N. N. TICHONOV: Vvěděnije v vojennuju ekologiju1)

Údajů o výbuších jaderných bomb bylo dosud pomálu, a nadto byly patrně málo přesné. V Lidových novinách ze 14. 10. 1996 (s. 7) se dočteme: Mezi...

BEDŘICH PLACÁK: Paměti lékaře

V sedmdesátých a osmdesátých letech byly vydavatelským počinem a posléze i čtenářským zážitkem paměti pražského psychiatra profesora Vondráčka, po...

OLDŘICH KOTYZA, FRANTIŠEK CVRK, VLASTIMIL PAŽOUREK: Historické povodně na dolním Labi a Vltavě

Teprve povodně letošního roku mě upozornily, že jsem ještě nenapsal anotaci této důležité knížky vydané ve vzdáleném Děčíně a distribuované, pokud...

Jazykový koutek

Od pasení k spasení, nebo naopak?

Zdánlivě obě slova znamenají totéž, první je podstatné jméno odvozené od nedokonavého slovesa, druhé od dokonavého. A přece druhé neoznačuje...

Mozaika

Říjen ve vědě

Otroci na kosmické galéře?Zní to velice tvrdě, ale i tak se píše v Rusku o postavení kosmonautů na družicové stanici Mir. V říjnu byla prezidentovi...

Vertikála

Ze starších ročníků Vesmíru

Vliv bromu na duši probírá Arnold Lewald v „Archiv für Physiol“. Dle tohoto autora má brom zcela význačný vliv na duši. Na některé funkce mysli...

Diskuse

Naše malé pluviály

Je pochopitelné, že přírodní jevy vyvolávají zájem veřejnosti i odborných kruhů teprve tehdy, když zasahují do společenského konání. Takovým jevem...

Spor o Darwina

Úvaha o chybějících mezičláncíchDiskuse nad knihou P. E. Johnsona se v příspěvku Davida Pitharta (Vesmír 76, 572, 1997/10) dotkla i zkamenělin....

Pes přítel pračlověka

[…] 1) To, že pes je domestikantem vlka a nemá nic společného se šakaly, kojoty atd., nebyl předpoklad, nýbrž jistota. Představa o „hybridním“...

Výtvarné umění

Člověk nemusí všemu rozumět

Mladá generace, vyspělá zkušenostmi těžkého období, nastupovala po válce s nadšením a nadějemi. Některým došlo brzy, jiným pozdě (a některým příliš...

Dopisy čtenářů

Ad Kouzlo odkouzlených kouzel

Sterý dík za intaktní zásilku, kterou naše drahá pošta nepřeložila vejpůl. Pane doktore, velice jste mne potěšil tím, v jakém duchu je článek...

Očkování proti hluchotě

I když zmínka o „vakcině“ proti hluchotě rozhodně patří mezi vědecké zajímavosti, přeci jen nejsou některé poznatky uvedené v aktualitě „Očkování...

O kvazarech a kvasarech

Prof. F. Daneš se mne táže, jak vyslovuji slovo „laser“: podle toho, jak se píše. Když se píše „lejzr“, tak [lejzr], když „laser“, tak [laser]....

Mikrosvětem s Josefem Reischigem a firmou Olympus

Řez mozkovu kůrou laboratorního potkana, impregnovaného modifikovanou Golgiho metodou, zvětšení 410×, Nomarského diferenciální interferenční...

Molekulární počítadlo

Sto deset molekul buckminster fullerenu uspořádaných v jedenácti řadách po deseti (délka jedné řádky je kolem 10 nm = 1×10-8 m), to je další důkaz...

Proč propadáme depresím?

Je překvapivé, že jsme se naučili mnohé typy chorobných nálad účinně léčit, ba dokonce jim předcházet, ačkoli rozumíme jen zčásti tomu, co k nim...

Jazyková databanka neboli korpus

Zakládají se databanky nejrůznějšího typu, například informační, krevní, dále manažerů, podnikatelů, nakladatelů, transplantátů, zcizených památek,...

Přemisťování jednotlivých molekul

Pokud byste chtěli přemisťovat jednotlivé molekuly z místa na místo, s pinzetou neuspějete, i kdyby třeba šlo o velmi velké molekuly. Museli byste...

Adolf Portmann (1897–1982)

Adolf Portmann se narodil 27. května 1897 v Basileji v rodině řidiče tramvaje a v tomto městě prožil i poloproletářsko-středostavovské dětství,...

Hubblův dalekohled rozšiřuje obzory

Hubblův dalekohled je největší optický dalekohled obíhající Zemi. Byl koncipován jako trvalá družicová observatoř, která má sloužit mezinárodní...

O jmelí trochu jinak

Kdo by neznal vánoční jmelí! Ostatně potřebujete-li o něm vědět něco podrobnějšího, naleznete dost v některé z našich botanických učebnic nebo...

Zázračné diéty a dlhovekosť

Cieľom týchto úvah nie je odhovárať ľudí, ktorým sa podarilo zlepšiť svoj zdravotný stav určitou diétou, aby takejto diéte prestali veriť. Viera v...

Forum 2000

Konference Forum 2000 se konala 3. – 7. září 1997 v Praze. Na pozvání prezidenta republiky přijeli filozofové, politologové, politici, vědci,...

Fosilní jazyčnatky

Jazyčnatky ve Vesmíru byly pojednány především v souvislosti s novými názory na jejich vývojovou příbuznost s cizopasnými korýši kapřivci (viz...

Mohou v moderní době přežít historické krajiny?

Třeboňsko 1) je typickou „historickou krajinou“, která vznikala vzájemným působením přírody a lidské činnosti a v průběhu několika staletí dosáhla...

Aktuality

Z odborných časopisů

Držte je zkrátkaTeoreticky by proteiny mohly být libovolně dlouhé řetězce aminokyselin. Řetězce proteinů však většinou jsou kratší než sto...

Hadi povstávají z mořských hlubin

Když Michelangelo při výzdobě Sixtinské kaple vyobrazil Velkého pokušitele ve známé scénce „Akt prvotního hříchu“ jako nohatého hada, nejspíš...

Manželské hádky stresují i po 42 letech

Představa, že po dlouholetém manželství už manželské hádky nestresují, se ukázala mylná. U 31 manželských párů, sezdaných průměrně 42 let, bylo...

Rostliny se brání infekci podobně jako leukocyty

Oxidační vzplanutí, tj. rychlý a přechodný nárůst extramitochondriální spotřeby kyslíku doprovázený produkcí reaktivních sloučenin (superoxidu,...

Trable s ptakopyskem

Když klasická systematika Richarda Owena poprvé uviděla ptakopyska, odmítla v něj uvěřit. Později, když se ten šok již vstřebal, byli ptakořitní...

Biodiverzita ve zkumavce

V příspěvku o „adaptivní radiaci“ bakterií pěstovaných ve zkumavce na posledním setkání členů Evropské společnosti pro evoluční biologii autoři...

OD KONÍ K LIDSKÉMU ŠÍLENSTVÍ

Schizofrenie je nejtěžší lidskou duševní nemocí. Je charakterizována rozpadem vztahu mezi myšlením, cítěním a konáním, obvykle je spojena s...

Terathanazie

je zase jeden nový problém v lékařství. Čtenář cítí, že by to mohlo mít něco společného s euthanazií, bezbolestným umíráním záměrně vyvolaným...

Vedro překážkou fermentační výroby octa

I dnes se množství firem zabývá fermentační produkcí octa působením bakterií. Několik obzvlášť horkých let v poslední době, kdy i noční teploty...

Bakterie žeroucí styren

Petrochemický průmysl je významným producentem styrenu, látky využívané jako základní materiál pro výrobu polymerů polystyrenu, styren-butadienové...

Umělý enzym

Izolace biopolymerů katalyzujících nejrůznější reakce je dnes běžnou záležitostí. Ačkoli toho dost víme o struktuře a funkci enzymů, jejich...

Bakterie vysílají zvukové signály regulující jejich růst

Bakterie, které normálně nerostou na živných půdách obsahujících vysoké koncentrace solí, rostou v přítomnosti grafitu nebo aktivního uhlí. Byly...

Kapinice a mravenci aneb všeho moc škodí

Vztah mezi kapinicemi (známými též jako akácie) a mravenci je vykřičeným příkladem mutualistického soužití (pozn. red.: vzájemně prospěšného)...

Konec nezávislosti chloroplastů?

Chloroplasty se tradičně považují za nezávislé organely rostlinné buňky. Vyvrátit tuto představu se nepodařilo S. Wildmanovi z Kalifornské...