Grof Paul

MUDr. Paul Grof, MD, Ph.D., FRCP(C), (*1935) vystudoval Lékařskou fakultu UK v Praze. Pracoval jako klinik a výzkumný pracovník v Německu, USA a Kanadě, kde je nyní profesorem psychiatrie na Univerzitě v Ottawě. Publikoval řadu odborných prací, několik knih a bylo mu uděleno několik mezinárodních cen za výzkum.

Počet článků: 1

Proč propadáme depresím?

5. 12. 1997  |  Vesmír 76, 665, 1997/12
Je překvapivé, že jsme se naučili mnohé typy chorobných nálad účinně léčit, ba dokonce jim předcházet, ačkoli rozumíme jen zčásti tomu, co k nim...