Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Hulva Pavel

Doc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D., (*1975) vystudoval molekulární biologii (Mgr.) a zoologii (Ph.D.) na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na katedře zoologie PřF UK a katedře biologie a ekologie PřF Ostravské univerzity se zabývá zejména evoluční genetikou, biogeografií a ochranou savců.

Počet článků: 12

„Idyla“ v medvědím světě

8. 7. 2024  |  Vesmír 103, 381, 2024/7
Americký prozaik James Oliver Curwood líčí v knize Král šedých medvědů následující dramatickou scénu, jejími účastníky jsou medvědi grizzlyové:...
 

O vlkovi, postdivočině a evoluci

6. 4. 2017  |  Vesmír 96, 212, 2017/4
V médiích občas probleskne titulek o vlcích navrátivších se do naší vlasti. V jednotlivých sociálních bublinách pak zpráva rezonuje naprosto...
 

Zrození genetické banky živočichůuzamčeno

5. 11. 2015  |  Vesmír 94, 630, 2015/11
Nově vznikající Národní genetická banka živočichů pomůže odkrýt strhující historii šíření druhů na Zemi, ale také zachránit ohrožené druhy....
 

Příspěvek samurajů k moderní cetologii

10. 5. 2004  |  Vesmír 83, 247, 2004/5
Svět byl informován o velkém úspěchu japonských vědců – objevu nového druhu velryby. Jak už jsou odborníci na kytovce zvyklí, kořeny tohoto objevu...
 

Staré kosti a nová velryba

5. 10. 2002  |  Vesmír 81, 596, 2002/10
V sedmdesátých letech minulého století byly na mořském břehu blízko kalifornského San Diega postupně nalezeny čtyři uhynulé exempláře středně...
 

Srovnávací genomika

4. 4. 2002  |  Vesmír 81, 209, 2002/4
Projekt sekvencování lidského genomu i genomů jiných druhů s sebou přináší problém, kdo se postará o to, aby obrovské množství získaného materiálu...
 

Od genomu k funkci

5. 10. 2001  |  Vesmír 80, 597, 2001/10
Výkladem funkcí kódujících sekvencí se zabývá (mimo jiné) bioinformatika. Potřebuje k tomu velké a integrované databáze, které obsahují informace...
 

Proteinové sítě

5. 9. 2001  |  Vesmír 80, 513, 2001/9
Podle biologické funkce se proteiny dělí na enzymy, signální molekuly, stavební součásti buněk apod. Kromě těchto základních funkcí je však pro...
 

Mutazom

5. 12. 1998  |  Vesmír 77, 708, 1998/12
Existuje několik mechanizmů zajišťujících opravy mutací při replikaci DNA. E. coli využívá také proteiny, které dělají pravý opak – zmenšují...
 

Myši a kulturistika

5. 11. 1998  |  Vesmír 77, 656, 1998/11
Do nadrodiny TGF-ß (transforming growth factor-ß) patří mnoho malých proteinů s různými funkcemi, hlavně však regulují embryonální vývoj a udržují...
 

Biodiverzita ve zkumavce

5. 12. 1997  |  Vesmír 76, 715, 1997/12
V příspěvku o „adaptivní radiaci“ bakterií pěstovaných ve zkumavce na posledním setkání členů Evropské společnosti pro evoluční biologii autoři...
 

Umělý enzym

5. 12. 1997  |  Vesmír 76, 716, 1997/12
Izolace biopolymerů katalyzujících nejrůznější reakce je dnes běžnou záležitostí. Ačkoli toho dost víme o struktuře a funkci enzymů, jejich...