mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Vesmír: 2015/11

datum vydání: 5. 11. 2015

Úvodník

Světoobčan Albert Einstein

Okolnost, že v tomto roce uplynulo 100 let od formulace obecné teorie relativity, připomínala během roku řada časopisů, mezi prvními časopis...

Rozhovor

Nejlepší na Východě, nejhorší na Západěuzamčeno

Dlouhověkost, stárnutí, imigrace, to vše dnes lidé vnímají jako jevy, které zatěžují společnost a ohrožují budoucnost. Demografka Jitka...

Hlavní články

Nová naděje pro léčbu nespavostiuzamčeno

Peptid orexin podporuje stav bdělosti a jeho nedostatek způsobuje narkolepsii. Nabízí se proto využití fyziologických pochodů s ním spojených k...

Nejhustší galaxieuzamčeno

Klasifikace galaxií se v minulých letech rozšířila o kategorii ultrakompaktních trpasličích galaxií. Z hlediska pozoruhodnosti nejde jen o...

Leona Chadimová: Krásy v prachuuzamčeno

V kanceláři má dvě zásuvky s nápisem PRACHY. Místo bankovek v nich ukrývá prachové vzorky z různých částí světa. Zárodek jakéhosi archivu světového...

Zrození genetické banky živočichůuzamčeno

Nově vznikající Národní genetická banka živočichů pomůže odkrýt strhující historii šíření druhů na Zemi, ale také zachránit ohrožené druhy....

3D rekonstrukce z fotografiíuzamčeno

3D rekonstrukce se snaží převést objekty reálného světa do trojrozměrné digitální reprezentace. Metoda pomáhá například architektům, archeologům...

Stíny černých děruzamčeno

S rostoucí citlivostí astronomických detektorů se zdá být možné, že v blízké budoucnosti budeme schopni vyfotografovat černou díru, přesněji řečeno...

Nejstarší vyobrazení mužské obřízkyuzamčeno

Slavný řecký cestovatel a historik Hérodotos, který údajně navštívil Egypt někdy mezi léty 450–440 př. n. l., zanechal ve svých Dějinách obsáhlý...

Glosy

Život, vesmír a vůbec na EPSCuzamčeno

Francouzské Nantes letos hostilo desátý ročník Evropské planetologické konference (EPSC). Malebné i moderní město ve svém srdci přivítalo stovky...

Jak se dostaly geny z bakterií do genomů eukaryot?uzamčeno

Všechny organismy je možné rozdělit do třech velkých skupin. Skupiny Bacteria a Archaea (souhrně označovány jako prokaryota) jsou tvořeny...

Jak moc je důležitá střevní mikroflóra?

Symbiotické mikroorganismy jsou důležitou součástí našich těl. Většinu buněk „našeho“ těla představují právě mikroorganismy a jsou pro hladké...

Co je nového u nosorožců?uzamčeno

Minulý rok a začátek toho letošního byl z hlediska nosorožců v několika aspektech zásadní a zprávy převážně pesimistické byly prokládány...

A přece kódují!uzamčeno

Některé ribonukleové kyseliny ignorují pravidlo, podle kterého se na základě v nich uložené instrukce nevytvářejí nové řetězce aminokyselin, a...

Nejsou protilátky jako protilátky

Protilátky (imunoglobuliny) patří k nejdůležitějším zbraním imunitního systému. Více či méně specificky se vážou na jiné molekuly, nejčastěji na...

Pojmenuj superlaser

Dolní Břežany, malá vesnička nedaleko Prahy, bude v útrobách laserového centra ELI Beamlines brzy ukrývat drobečka, který by při nepřetržité...

Ještě novější fylogeneze ptáků!

Ironií osudu týden poté, co vyšlo říjnové číslo Vesmíru s centrálním článkem o „konečné“ fylogenezi ptáků, vyšel v časopise Nature nový...

Kouzelný Měsíc za závojem

Měsíc se při letošním zatmění, které jsme mohli pozorovat za úplňku v noci z 27. na 28. září, na většině míst v České republice nesměle schovával...

Když to dělaj’ buňky s buňkamauzamčeno

Pohlavní rozmnožování je jednou z nejzáhadnějších vlastností živých organismů. Nalezneme je skoro u všech eukaryot a s jistotou můžeme konstatovat,...

Odpověď na každou otázku

Kdy jsou slzy krvavé?uzamčeno

Jak vznikají slzy? Pláčou zvířata? Můžu se pláčem dehydratovat? Emilie Vondráková Lidé i mnozí živočichové tvoří tři základní typy slz: 1. bazální...

Nad knihou

Potřebuje dnešní česká krajina včerejší českou krajinomalbu?uzamčeno

K následujícím úvahám přispěla velká výstava „Má vlast – pocta české krajinomalbě“, kterou uspořádala Správa Pražského hradu ve spolupráci se...

Houby mají pod čepicí (pod kloboukem)

Letos je to už 87 let od té chvíle, kdy si Alexander Fleming ve své londýnské laboratoři při místním špitálu všiml, že v jedné z jeho úmyslně...

Drsná jízda do budoucnostiuzamčeno

V polovině dubna skončila v londýnském Muzeu vědy výstava s názvem Odemknutý Lovelock: vědec, vynálezce, samorost. Představovala Lovelockův život,...

Nejvzácnější ptáci světa

Knih o vzácných a ohrožených druzích je nepočítaně, což je někdy dáno jejich zajímavostí, ale částečně i samotnou vzácností. To je patrné zvláště u...

Jazykový koutek

Jak se roztopí čokoláda (a jiné nářeční lahůdky)

Tropická vedra letošního léta dostihla i nás jazykovědce. „Dokonce i čokoláda se roztopila,“ popisovala kolegyně teplotu v kanceláři, a my jsme...

Diskuse

Paleohippologie ve světle jeskynních maleb…uzamčeno

Problematika zbarvení divokých a prvních domestikovaných koní zaměstnává zoology i hippology po dlouhá desetiletí. Rozvoj laboratorních metod...

Divoký kůň nebyl šedivý

Reakce autorů článku Divocí koně. Geny promluvily, byli to hnědáci. (Vesmír 94, 484, 2015/9) na komentář Evžena Kůse (Vesmír 94, 642, 2015/11)....

Architektura

Jockey Club Innovation Tower, Hongkonguzamčeno

Významná hongkongská vzdělávací instituce, Polytechnická univerzita, obohatila v posledních letech svůj velký areál o jednu výraznou budovu, Věž...

Výběr z literatury

BIOLOGIE • Stanislav Mihulkauzamčeno

MOLEKULÁRNÍ GENETIKA Nový a lepší genomový editor Původně bakteriální genomový editor CRISPR‑Cas9, s nímž lze přepisovat genomy savců, už stihl...

SPOLEČENSKÉ VĚDY • Petr Houdekuzamčeno

ZDRAVOTNÍ POLITIKA Jak přimět lidi, aby jedli zdravě? Počet úmrtí na nemoci spojené s obezitou a chybnou životosprávou v následujících letech...

Dopisy čtenářů

Ad Homosexualita a homosocialita z evoluční perspektivy

Je správný předpoklad, že homosexualita má nějakou evoluční perspektivu? V evoluci přežívají a šíří se ty vlastnosti, které přinášejí výhodu. Čili...

Aktuality

Vysadit tapíry na Borneo?

Tapíři jsou učebnicovým příkladem vikariantního rozšíření (původní souvislý areál se rozpadl na několik areálů menších) – na konci třetihor se...

Vlastní celulolytické enzymy tesaříků

Organismy, které se živí dřevem, ale i jinou rostlinnou potravou se spoustou celulózy „jako trávou“, to nemají lehké. Buničina se štěpí těžko a...

Vděčíme za monogamii babičkám?

Podle nedávné práce kolektivu kolem J. Coxwortha (doi: 10.1073/pnas.1599993112) se zdá, že ano. Nepředstavujme si však plíživý dohled tchyní nad...

Nečekaná genetická rozmanitost okapi

Po genetické analýze žiraf se podobného vyhodnocení dočkala okapi a výsledky jsou v řadě aspektů nečekané. Překvapivá je především míra genetické...

Invazní laskavec

Laskavec Palmerův (Amaranthus palmeri) je nápadná jednoletá dvoudomá rostlina dosahující výšky až 2 m. Pochází ze Severní Ameriky a odtud byl...

Želatinové oblečení

Víte, že z materiálu, z něhož jsou vyrobeni gumoví medvídci, lze vyrobit tkaninu na oblečení? Želatina je podstatnou složkou gumových medvídků....

Fixace dusíku při trávení dřeva

Když už se dřevokazný hmyz dostane ke zdroji energie tím, že rozštěpí celulózu na jednoduché cukry (viz aktualitu Vlastní celulolytické enzymy...

Tuky snižují pocit nasycení: inhibují nervové receptory v žaludku

Bystří čtenáři si pamatují, že ve Vesmíru se občas objeví zmínka o iontových membránových receptorech TRP (transient receptor potentials) –...

Šimpanzi se opíjejí palmovým vínem

Šimpanzi se napříč svým rozsáhlým areálem vyznačují nápadnou rozmanitostí chování, zejména pokud jde o techniky získávání potravy. Tyto dovednosti,...

Ocas do čtverce

Mořští koníci se pomocí svého ocasu vyztuženého kostěnými destičkami přidržují korálů a rostlin, v nichž se ukrývají. Na rozdíl od jiných živočichů...