Kučera Tomáš

Doc. RNDr. Tomáš Kučera, Ph.D., (*1968) vystudoval geobotaniku na Přírodovědecké fakultě UK, na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zabývá krajinnou ekologií, ochranou přírody a biologií ekosystémů.

Počet článků: 5

Abyste uspěli, musíte nejprve přežít

4. 5. 2020  |  Vesmír 99, 308, 2020/5
Zrádnou nahodilost máme už za sebou, nasazení vlastní kůže nás ještě čeká.
 

Krajiny z druhé rukyuzamčeno

1. 2. 2017  |  Vesmír 96, 116, 2017/2
Kniha Krajiny z druhé ruky vyšla díky portálu Nakopni.Mě, respektive díky podpoře budoucích čtenářů. Taková možnost vydání dává autorům dobrou...
 

Malý Velký Dubovec

14. 7. 2016  |  Vesmír 95, 438, 2016/7
Obraz Otakara Lebedy1) Malý Dubovec má zřejmě nepřesný název. Uspořádání terénu i průhled na sádky Šaloun v pravé části malby odpovídají spíš...
 

Potřebuje dnešní česká krajina včerejší českou krajinomalbu?uzamčeno

5. 11. 2015  |  Vesmír 94, 652, 2015/11
K následujícím úvahám přispěla velká výstava „Má vlast – pocta české krajinomalbě“, kterou uspořádala Správa Pražského hradu ve spolupráci se...
 
K diskusi o divočině<a class=1)" />

K diskusi o divočině1)

6. 11. 2014  |  Vesmír 93, 660, 2014/11
Henryho Davida Thoreaua (1817–1862) zná český čtenář jako autora především díky jeho Občanské neposlušnosti, ve které hájil právo občana vyjádřit...