mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Pojmenuj superlaser

 |  5. 11. 2015
 |  Vesmír 94, 611, 2015/11

Dolní Břežany, malá vesnička nedaleko Prahy, bude v útrobách laserového centra ELI Beamlines brzy ukrývat drobečka, který by při nepřetržité „střelbě“ za 10 sekund přivedl k varu lipenskou přehradu a za další minutu by ji zcela odpařil. Nejvýkonnější laser lidské historie dosud nemá oficiální jméno. Můžete být jeho autory.

Stačí se zúčastnit soutěže, pořádané časopisem Vesmír a Fyzikálním ústavem Akademie věd. Je určena všem občanům Česka, které zajímá věda a nejsou právě zaměstnanci nebo rodinnými příslušníky obou pořádajících institucí.

Hledáme názvy pro pětici velmi výkonných laserů. Tři z nich patří pod centrum ELI Beamlines, jež bylo slavnostně otevřeno 19. října a bude se zabývat základním výzkumem. Zdejší lasery budou schopny vytvořit podmínky, jaké panují uvnitř obřích plynných planet, jako je Jupiter, Saturn, Uran či Neptun. Podmínky, které otevřou novou fyziku a povedou patrně k novým zjištěním, jež ovlivní naše chápání tamních dějů.

Zbývající dva lasery, pro něž hledáme pojmenování, patří do centra HiLASE, které rovněž sídlí v Dolních Břežanech. Zdejší výkonné lasery se podílejí na vývoji nových technologií pro průmyslové využití. Budou se na nich ale také testovat a vyvíjet nová zařízení pro centrum ELI. Na obě zařízení toužebně čekala vědecká komunita celého světa. Na dalších deset let nebude mít břežanský komplex nikde ve světě konkurenci.

Světovým fyzikům nyní můžete dát darem část své kreativity a zapsat se tak do historie, aniž byste nutně museli být výzkumníky podílejícími se na projektu. Stačí do soutěže zaslat návrh jména zmíněných výkonných laserů. Návrhy lze zaslat výhradně formou SMS ve tvaru LASER X Y (kde X představuje číslo laseru, který chcete pojmenovat a Y samotný návrh) na telefonní číslo 900 11 03. Např: LASER 2 smatlafousek.1)

Při vymýšlení jmen můžete přihlédnout k jejich rozdílným „charakterům“, jež jsme popsali v pravidlech soutěže na stránce vesmir.cz/laser. Název by měl být snadno zapamatovatelný (nejlépe vycházející z češtiny), současně vyslovitelný i v jiných jazycích. Vědecká komunita, která bude s názvy pracovat, je totiž velmi široká.

Hlavní cenou je několikadenní pobyt ve švýcarské Ženevě a návštěva v CERN, jímž vás provedou přední čeští fyzikové, kteří tam pracují.

Poznámky

1) Cena jedné SMS je 3 Kč, přičemž částka kryje právě jen náklady na odeslání soutěžní SMS a doručení jedné potvrzovací SMS.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Fyzika
RUBRIKA: Glosy

O autorovi

Marek Janáč

Marek Janáč (* 1971) je publicista, rozhlasový a televizní dokumentarista, autor dvou knih a osmi CD s populárně-vědeckou tematikou. Za svou tvorbu získal řadu ocenění na domácích i mezinárodních festivalech. Popularizaci vědy považuje za dílo na úrovni jazykového překladu básně. Jeho ideálem je – na rozdíl od bonmotu srovnávajícího dobrý překlad s ženou – překlad věrný i krásný zároveň.
Janáč Marek

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...