JMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTop

Bakala Pavel

RNDr. Pavel Bakala, Ph.D., (*1968) je proděkanem Filozoficko‑přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě a vědecky i pedagogicky působí v Ústavu fyziky i v Centru počítačové fyziky a zpracování dat SU. Jeho odbornými zájmy jsou relativistická astrofyzika, analýza observačních dat mikrokvazarů i binárních systémů s neutronovými hvězdami a počítačové modelování šíření elektromagnetického záření v silně zakřivených prostoročasech.

Počet článků: 2

Hvězdné nebe nad horizontem událostí černých děruzamčeno

3. 12. 2015  |  Vesmír 94, 680, 2015/12
Einsteinova obecná relativita se letos dožila sta let. Jednou z jejích nejzásadnějších implikací je možnost existence černých děr, exotických...
 

Stíny černých děruzamčeno

5. 11. 2015  |  Vesmír 94, 638, 2015/11
S rostoucí citlivostí astronomických detektorů se zdá být možné, že v blízké budoucnosti budeme schopni vyfotografovat černou díru, přesněji řečeno...