Vinkler Michal

Doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D., (1983) působí na katedře zoologie Přírodovědecké fakulty UK, kde přednáší základy evoluční biologie a evoluční a ekologickou imunologii. Se studenty se věnuje výzkumu evoluce imunity u obratlovců, především molekulárním adaptacím v genech vrozené imunity, regulaci zánětu u ptáků a interakcím mezi imunitním systémem a mikrobiotou. Mimoto jeho výzkumná skupina řeší také některá ekologická témata, například účinky kontaminace živočichů těžkými kovy.

Počet článků: 2

Kdo sundá nohu z plynu?uzamčeno

30. 10. 2023  |  Vesmír 102, 654, 2023/11
Závody ve zbrojení, k nimž lze přirovnat adaptace hostitelů na nové patogeny, mohou vést i ke smiřování, jak ukazuje příklad hýla mexického a...
 

Zrození genetické banky živočichůuzamčeno

5. 11. 2015  |  Vesmír 94, 630, 2015/11
Nově vznikající Národní genetická banka živočichů pomůže odkrýt strhující historii šíření druhů na Zemi, ale také zachránit ohrožené druhy....