Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Minařík Martin

Mgr. Martin Minařík (*1987) vystudoval zoologii obratlovců na PřF UK v Praze. Jako doktorand na katedře zoologie se v současné době věnuje studiu evoluce a morfogeneze hlavových struktur obratlovců, ve volném čase pak především herpetologii.

Počet článků: 18

Hydrodynamické hladovění

9. 1. 2017  |  Vesmír 96, 13, 2017/1
V současné záplavě všemožných paleodiet a dalších podivností by v jiném časopise čtenář pod podobným titulkem nejspíše očekával zázračný návod, jak...
 

Můry versus netopýřiuzamčeno

4. 2. 2016  |  Vesmír 95, 77, 2016/2
Vzájemný vztah mezi netopýry a můrami není právě idylický. Ačkoliv hmyz opanoval vzdušný prostor včetně toho nočního o poznání dříve, netopýři mají...
 

Vděčíme za monogamii babičkám?

5. 11. 2015  |  Vesmír 94, 598, 2015/11
Podle nedávné práce kolektivu kolem J. Coxwortha (doi: 10.1073/pnas.1599993112) se zdá, že ano. Nepředstavujme si však plíživý dohled tchyní nad...
 

Žebernatky

8. 1. 2015  |  Vesmír 94, 2, 2015/1
Zatímco nově přečtené genomy chiméry a latimérie (viz Vesmír 93, 200, 2014/4), až na drobné přerovnání nejbližšího příbuzenstva čtvernožců, žádné...
 

Čtvernožcovo první nadechnutíuzamčeno

8. 1. 2015  |  Vesmír 94, 15, 2015/1
Kromě toho, že jsou bichiři poměrně zajímavými chovanci akvárií, jsou také vyhledávaným druhem pro bádání o původu prvních tetrapodů. Přestože sami...
 

Ad muraenas

17. 7. 2014  |  Vesmír 93, 393, 2014/7
Murény, obávaní predátoři příbřežních zón teplých moří, se od svých příbuzných, úhořů, odlišují kromě pestřejšího zbarvení či ztráty prsních...
 

Žahavci

17. 7. 2014  |  Vesmír 93, 438, 2014/7
Ač žahavci (Cnidaria) nedávným přeřazením žebernatek (Ctenophora) na bázi veškerého živočišstva zřejmě přišli o někdejší blízké příbuzné, rozhodně...
 

Obratlovci mořských hlubinuzamčeno

10. 4. 2014  |  Vesmír 93, 200, 2014/4
Od dob, kdy byl po letech intenzivního snažení přečten lidský genom, doznala genomika řady pokroků a díky stále nižší časové i finanční náročnosti...
 

Staří dobří sekáči

5. 9. 2013  |  Vesmír 92, 501, 2013/9
Paleontologie si už dávno nevystačí s kladívky a preparačními nástroji. Stejně jako ostatní obory poslední dobou prodělala značný pokrok, mimo jiné...
 

Když se vážky červenají

3. 5. 2013  |  Vesmír 92, 255, 2013/5
Vážky patří mezi řády hmyzu s výrazným pohlavním dimorfismem. Zatímco samice jsou často nenápadně zbarvené, samci za horkých letních dnů předvádějí...
 

Svatý grál srovnávací embryologieuzamčeno

4. 4. 2013  |  Vesmír 92, 200, 2013/4
Sliznatky jsou podivní tvorové. Život tráví v temných hlubinách moří, kde pojídají drobné bezobratlé a čas od času si přilepší třeba na...
 

Kapřivci a jejich přísavkyuzamčeno

7. 3. 2013  |  Vesmír 92, 131, 2013/3
Kapřivci jsou nepříjemní ektoparazité ryb, kteří se živí seškrabováním povrchu kůže a sáním krve svých nebohých hostitelů. Ne nadarmo jsou anglicky...
 

Ryba s páteří čtvernožceuzamčeno

7. 2. 2013  |  Vesmír 92, 71, 2013/2
Rozdělení páteře na pět základních oddílů si většinou pamatujeme z hodin biologie člověka už od našich školních let. Přestože nejsme právě...
 

Není oko jako okouzamčeno

10. 1. 2013  |  Vesmír 92, 12, 2013/1
Oči, jak známo, jsou okna do duše a my lidé rádi věříme, že z nich dokážeme vyčíst úmysly a nálady našich bližních. Díky nim se však také lépe...
 

Spřádači podmořského hedvábí

8. 3. 2012  |  Vesmír 91, 128, 2012/3
V suchozemském prostředí si schopnost spřádat hedvábná vlákna osvojila řada skupin členovců. Známí jsou v tomto směru především pavouci, kteří ze...
 

Skok ze záhrobí

12. 1. 2012  |  Vesmír 91, 9, 2012/1
Přes neustálý růst lidské populace a úbytek nedotčených přírodních rájů jsme si v posledních letech zvykli na zprávy o objevech řady nových druhů...
 

Zapomenutá křídla a ostny ostnohřbetek

8. 9. 2011  |  Vesmír 90, 475, 2011/9
Nápadné evoluční novinky, které stály na počátku rozrůznění velkých skupin živočichů, jsou tradičně středem zájmu biologů mnoha zaměření. Mezi...
 

Jak axolotli k fotosyntéze přišli

14. 7. 2011  |  Vesmír 90, 383, 2011/7
Axolotla skvrnitého (Ambystoma maculatum), obyvatele smíšených a listnatých lesů Severní Ameriky, bychom si snadno mohli splést s naším mlokem. Ale...