Vesmír: 1997/11

datum vydání: 5. 11. 1997

Úvodník

O scientizmu (opakování)

Před pěti lety jsem svůj úvodník věnoval úvaze o scientizmu. 1) Poté, co úvodník vyšel, jsem vyslechl řadu odsudků ze strany přírodovědců, které...

Glosy

Otázky vážně i nevážně

Souhlasíte s následující úvahou?„Světlo ubývá s druhou mocninou neboli čtvercem vzdálenosti. Změříte-li, jak svíčka svítí ve vzdálenosti třeba...

Poznámky a glosy

Najprirodzenejšie uspávadlo?

V epifýze cicavcov, ale aj v sietnici oka či v črevách vzniká látka zvaná melatonín. Jej tvorba významne závisí od dennej doby – v noci sa tejto...

IN MEMORIAM VIKTOR HÖSCHL

Dne 30. září 1997 se ve špatném počasí v nepřístupných místech Krkonoš zřítil vrtulník, který pro malou pražskou geofyzikální společnost PICODAS...

Eseje

Technologický úděl

Kutil a matematiciKdyž Dos Pasos psal ságu o americkém průmyslovém rozmachu a snu, shrnul „Čaroděje elektřiny“ stručně – samotářský vlk, kutil,...

Jak neměřit člověka1)

Proč by měly být meze lidského chování tak široké, když anatomické meze jsou obecně mnohem užší? Je toto nárokování flexibility chování jen zbožným...

Mikrofotografie a svět

Jeden takový nový svět představují mikrofotografie. Svět krásné ultrastruktury živé i neživé hmoty v dimenzi, kterou jsme dosud neznali, a proto ji...

Nad knihou

Kultura contra natura

(1) JOSEF ŠMAJS: Ohrožená kultura Nakladatelství „Zvláštní vydání...“, Brno 1995, 105 str. (2) JOSEF ŠMAJS: Konflikt přirozené a kulturní evoluce...

Ekologická katastrofa: co víme a co nevíme

Na rozdíl od Markoše nechci s J. Šmajsem polemizovat, vyvracet jeho názory a poukazovat na jednotlivé omyly, jichž se dopouští. Bylo by možné ho...

JAN KOS, MARIE MARŠÁKOVÁ: Chráněná území České republiky

Tato publikace obsahuje úplný výčet zvlášť chráněných území a je prvním takovým soupisem, který se u nás objevil v posledních letech vůbec, a...

JAN NĚMEC, VOJEN LOŽEK, editoři (1997): Chráněná území České republiky

Knih o architektuře Prahy existuje několik desítek, ale knih o její přírodě jen několik. A přesto, když se nad věcí zamyslíme a srovnáme Prahu s...

V. CAJZ, editor (1996): České středohoří

České středohoří patří nejenom z hlediska geologického, ale také botanického, archeologického a entomologického k územím s nejvyšší přírodní...

RICHARD APPIGNANESI, CHRIS GARRATT: Postmodernismus pro začátečníkyGERALD HOLTON: Věda a antivěda

Témata těchto dvou knih spolu velice úzce souvisejí. První je přehledem fenoménů, které postmodernu tvoří, druhá se zabývá údělem vědy ve...

Jazykový koutek

Příroda hraje

Chráněná krajinná území jako park, oblast, rezervace, památka – všechno to patří k ochraně přírody. Slovo příroda původně označovalo to, co se...

Mozaika

Září ve vědě

Známe všechny geny Escherichia coliTým Fredericka Blattnera z Wisconsinské univerzity v Madisonu zmapoval zcela genom tohoto proslulého...

Vertikála

Ze starších ročníků Vesmíru

Plodnosť bastardů šakala a psa domácího. O původu psa domácího a jeho odrůd známo je více theorií nežli praktických dokladů. Je na př. dobře známo,...

Výtvarné umění

Zabydlování prostoru

Pro mne není valného rozdílu mezi figurálním a nefigurálním sochařstvím. Pro mne je sochařství jakýsi druh organizování prostoru nebo příjemnějším...

Dopisy čtenářů

Ohřívané špagety s pesto

Prof. Schreiber cituje varování, uveřejněné v New England J. Med. 336, 1142, 1997, o nebezpečí ohřívaných špaget s pesto. V témže časopise (336,...

Kolik je na světě druhů ryb

[...] Na str. 438 hore je zrejme nedopatrením uvedené mesto Rangun ako hlavné mesto Kambodže. V skutočnosti je Rangun hlavným mestom Barmy, hlavným...

Fundamentalizmus, postmodernizmus a vidění sv. Františka

Část diskusí na poli české vědy se jakoby vrací ke komunistickému období svým fundamentalizmem. Někteří z nyní vedoucích představitelů naší vědy,...

A ještě kruhy pod očima

[K dopisu Ing. Jarchovského] ... b) Kruhy pod očima jsou příznakem řady chorob, nikoli příčinou. c) Společným mechanizmem u nejrozšířenějších...

Kruhy pod očima

Je zajímavé, jak houževnatě se udržuje představa, že astmatik, alergik je bledý, hubený, s kruhy pod očima, že jeho rodič je kuřák, a že žije v...

Ako je to s rybami v Gabčíkove?

V siedmom tohoročnom čísle Vesmíru publikoval dr. V. Cílek zaujímavý článok o pôvode druhov v jazere Viktória v Afrike. Dotkol sa v ňom aj...

Mikrosvětem s Josefem Reischigem a firmou Olympus

U aneuryzmat (výdutí) sklerotických břišních aort jsou patrné změny ve všech vrstvách. Hranice a charakter jednotlivých částí jsou setřeny, v...

Podíl infekce na vzniku a rozvoji aterosklerózy

Orgánové komplikace aterosklerózy – ischemická choroba srdeční, mozkové cévní příhody a ischemická choroba dolních končetin – jsou převažující...

Dynamika lavín

Určite ste si všimli, že niektoré deje v prírode a spoločnosti sa šíria lavínovitým spôsobom. Ak je niekde v populácii zvýšená koncentrácia...

Mikrosvět

Lidé už jsou tak zařízeni, že je fascinuje a ohromuje spíše něco velkého: stojíme v úžasu před Eiffelovkou, zatímco rodná chaloupka nás tak trochu...

Optické mikroskopy s velmi vysokým rozlišením

Člověk si od nepaměti vytvářel v mysli obraz světa na základě informací, jež mu přinášely smysly. Z nich zrak dosáhl nejdále a podával...

Fullereny i na Pravčické bráně?

Fullereny jsou velké, míči podobné molekuly uhlíku C60 a C70, anebo dokonce i vyšších molekulárních čísel (viz Vesmír 75, 566, 1996/10). V roce...

Josef Emanuel Hibsch – syn sopečného pohoří

Čím se však stal J. E. Hibsch významným a nezapomenutelným? Svým všestranným geologickým, respektive přírodovědným dílem. Na samém počátku své...

České středohoří

O autorovi této stati se nám nepodařilo zjistit žádné údaje. Texty, které byly původně otištěny jako sloupky v Lidových novinách v letech 1932–35 a...

Kaňon Labe mezi Děčínem a hranicí

Labe je nejdelší a nejvodnatější tok České republiky (na území ČR 370 km délky, plocha povodí 51 392 km2, průměrný průtok na státní hranici 308...

František Gregor, entomolog světového významu

K údělu nejedné z významných osobností českého a slovenského kulturního života patřilo odedávna, že o nich více věděla cizina než domácí veřejnost....

Aktuality

LEVOTOČIVÁ SLUNEČNÍ SOUSTAVA?

Jak a proč se vyvinul život na Zemi převážně téměř výlučně jako levotočivý (je založen na levotočivých enantiomerech aminokyselin spíše než na...

KDO CHVÍLI STÁL, STOJÍ OPODÁL...

„Pokud chceš zůstat na místě, utíkej, jak nejrychleji dokážeš!“ Tuto moudrost sděluje Alence v Říši divů Červená Královna s cílem přiblížit...

BACTERIA, ARCHAEA A EUKARYA

(Terminologické poznámky ke skupině Archaea k článku Zuzany Storchové Mikrosvět, str. 615) Když bylo před lety zjištěno, že metanogenní, halofilní,...

Z odborných časopisů

Život po menopauze? Otázka evoluční teorie „Proč žijí ženy tak dlouho po menopauze?“ není z hlediska přírodního výběru nemístná – přírodní výběr...

Komáři se stěhují do hor

Prevence malárie v Keni je v posledních letech ztěžována tím, že komáři rezistentní na pesticidy se stěhují i do vyšších nadmořských výšek, kde...

Východní Němci ztloustli

Ve srovnání s Anglií, Finskem a Holandskem za posledních sedm let výrazně přibylo obezity v oblastech bývalé NDR. Přes 20 % mužů a 25 % žen jsou...

Samovrahovia iní?

Čím sa odlišujú samovrahovia od tých z nás, ktorí znášame aj naďalej strasti svojho bytia? Môže mať náchylnosť k samovražde nejaký biochemický...

Rohy, nebo oči

Kdyby měl 800 kg vážící kanadský los paroží o váze 120 kg, vyrovnalo by se to relativní váze rohů u brouka rodu Onthophagus, jimž se podivoval už...

Genetická promiskuita bakterií

Je známo, že genetická informace se může šířit nejen z rodičů na potomky, ale také mezi jedinci, druhy, a dokonce říšemi, a to tzv. horizontálním...

Cestička k domovu ...

Počítačové modelování sociálních jevů je v posledních letech stále populárnější. Jistě k tomu přispívá obliba pojmu „samoorganizace“, stejně jako...

Další planetka s měsíčkem

V naší sluneční soustavě nás čeká ještě mnohé překvapení. O asteroidu (253) Ida, který má přes své malé rozměry svůj vlastní měsíc Dactyl, se už...

Nadace PROBIMED

R. 1993 založila 3. Lékařská fakulta UK nadaci pro podporu nadaných studentů s nedostatečnými finančními prostředky PROBIMED (PROti BÍdě MEDiků)....

Evoluce hybridizací v akci

Není příliš snadné postřehnout vlastními smysly evoluční proces, jak už to u podobných unikátních historických jevů bývá. Protože evoluční biologie...

VOSÍ HNÍZDA A STÁŘÍ JESKYNNÍCH MALEB

Vosí hnízda na stěnách jeskyní obsahují nejen pyl a spory, ale i fytolity, polymerovaná křemičitá krystalická tělíska z trav a jiných, i...

Bill Gates o biotechnologii

„Někdy se mne lidé ptají, čemu bych se věnoval, když ne počítačům. Pracoval bych v biotechnologii.“ Tento výrok uveřejnily Genetic Engineering...